Your Company
 
Folkevandring Økonomi Helse Religion,kultur Folketallet Maktpolitikk Diverse samf. Mat/drikke-produksjon
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Diverse samf.

 
 
 
 Image0237
 Monarkier
 Styreformer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0243
 Organisasjoner
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0250
 Bruk av dødsstraff i 2005
 Lover
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Kvinnenes stemmerett
 Mer
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0224
 Fanger pr. 10 000 i 2007-2008
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0535
 Frihet i forskjellige land
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0536
 2010 Demokratiske land
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0243
 Gul farge: Ettkammersystem  Parlamentet (Stortinget) har bare ett kammer.
 Blå farge: Tokammersystem   Parlamentet har to kammer- et overhus og et underhus
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0287
 2007 Styrkene til USA er utplasserte på denne måten.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 "Commonwealth og Nations"
 Her er dronning Elizabeth 2 monark og statsoverhode.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0114
 Image0115
 2013  Failed States henhold til "Failed States Index "
 
 
 Demokrati krever en informert offentlighet.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0162
 Image0164
 Grunnlovsdagene

 

 

 

 

 

 

 Image0158
 Egalitarianisme er en tankereting som favoriserer likhet for alle mennesker.
 Alle mennesker har samme grunnleggende verd eller sosial status.
 Egalitarianisme kan være en politisk doktrine at alle mennesker skal behandles som likemenn.

 De har de samme politiske, økonomiske, sosiale og sivile rettigheter.

 Det kan være snakk om økonomiske egalitarianisme eller desentralisering av makt.

 Noen mener egalitarianismes  likestilling gjenspeiler den naturlige tilstanden til menneskeheten.

 

 

 

         Image0159

 Fasces er en flertallsform av det latinske ordet fascis.

 Ordet betyr bunt - trestenger som er bundet sammen.

 Noen ganger er det en øks mellom dem.

 Fasces har sin opprinnelse i den etruskiske sivilisasjonen, og den ble videreført av Romerriket.

 Fasces er symbol på en øvrighetspersons makt og jurisdiksjon.

 Symbolet brukes i forskjellige sammenhenger.

 Det var også symbolet på Det nasjonale fascistiske partiet i Italia.

       

 

 

Image0160

"Seal of the United States Senate" by Ipankonin - Vectorized from SVG elements from. Licensed under CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seal_of_the_United_States_Senate.svg#/media/File:Seal_of_the_United_States_Senate.svg

"Seal of the United States Senate" har symbolet fasces nederst.

 Bak statuen til George Washington er det fasces.

 

 

 

 

 

 

Image0161

 

 Administrative office of the United States Courts har fasces symbol.

 Til høyre: National Guard Bureau

 2008 Nasjonalgarden ble opphøyet til en felles funksjon med Forsvarsdepartementet.

 

 

 

 

 

 

Image0206

 

 Anarkisme er en politisk filosofi hvor målet er selvstyrte samfunn med frivillige institusjoner.

 Disse er ofte beskrevet som statsløse samfunn.

 Andre forbinder dem som institusjoner basert på ikke-hierarkiske styring.  

 Anti-militarisme er sentral.

 

 

 

 

 

Image0208

 Anarko-kapitalisme er en politisk filosofi som  eliminerer staten.

 Det skal være personlige suverenitet, privat eiendom og åpne markeder.

 Anarko-kapitalister tror at i fravær av lovgivning vil forbedre samfunnet

 gjennom disiplin i det frie markedet.

 Samfunn, politi, domstoler og alle andre tjenester vil bli operert av privat finansierte

 konkurrenter, ikke sentralt gjennom obligatorisk beskatning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0207

By Viktorvoigt - Based on Image:Red flag waving.svg by Wereon. Original PNG by Nikodemos., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2001034

 Edmund Burke (1729-1797) var en irsk statsmann født i Dublin.

 Han var en forfatter, taler, politisk teoretiker og filosof.

 Burke flyttet til London, og arbeidet i mange år i Underhuset for Whig Party.

 Burke regnes av de fleste politiske historikere i den engelsktalende verden som faren til moderne

 britisk konservatisme. Han var utilitaristisk og empirisk i sine argumenter.

 

 Konservatisme kan være en politisk og sosial filosofi fremmer beholde tradisjonelle sosiale institusjoner i

 institusjoner i sammenheng med kultur og sivilisasjon.

 Den reaksjonære konservativismen motsette modernismen og søke en tilbakevending

 til "hvordan ting var".

 

 

 

 

 

Image0218

 

By Maximilian Dörrbecker (Chumwa) - Own work, usingWorld map by Canuckguy and othersUNESCO World Heritage map by NNWThe data sources are:University of Ottawa: JuriGlobe – World Legal Systems Research GroupWikipedia: List of national legal systemsEuropean legal systems map by Ain92 and others (which seems to be based on this map by C.Löser and others)World legal systems map by Robinkissac, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40154967

 Rettssystemet     Rød farge er sedvanerett. Blått er "civil" lov.  Gult er "customary" lov.

 

 Global Peace Index:

 De 20 mest fredfulle landene er: Island, Danmark, Østerrike, New Zealand, Sveits, Finland,

 Canada, Japan, Australia, Tsjekkia, Portugal, Irland, Sverige, Belgia, Slovenia,Tyskland,

 Norge, Bhutan, Polen og Nederland. Norge kommer på 17.plass på grunn av Breivik.