Your Company
 
Elektrisitet 1 Elektrisistet 2 Lyskilder Farger Foto- Elektromag. Magnetisme Generator,motor Mer av div.
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Elektrisitet 1

 
 
 
 Image0219
 Ørsted oppdaget at det var en sammenheng mellom strøm og magnetisme.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0229
 James Watt har gitt navnet til watt dvs. effekten av elektrisiteten.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0234
 André Ampère har gitt navn til ampere. 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0238
 Alessandro Volta har gitt navn til volt dvs. den elektriske spenningen.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Image0246 
 Georg Simon Ohm har gitt navn til ohm. Ohm er strømmens motstand.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0252
 Heinrich Herts har gitt navnet til herz dvs. måling av frekvens - svigninger i sekundet.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0256
 Luigi Galvani  har gitt navn til galvanisering dvs.at et metall ligges i et tynt lag utenpå et
 annet metall. 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Jernkjernen blir til en elektromagnet når det sendes strøm i ledningen som er
 viklet rundt den.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 File:Electromagnet.gif
 Når strømmen settes på jernkjernen blir den til en elektromagnet som trekker til seg
 binders. Når strømmen slåes av, forsvinner mangnetismen og bindersene detter ned.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 1827 Jedliks "elektromagnetske selv-rotor) utgjør grunnprinsippet for motoren.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0013
 Johann Bohnenberger (1765 – 1831) var en tysk fysiker som fant opp bohnenberger-elektroskopet.
 Han fant også opp gyroskopet. Et krater på månen er oppkalt etter han.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0006
 Thomas Johann Seebeck  (1770-1831) var en fysiker som oppdaget
 den termoelektriske effekten.
 1821 Seebeck oppdaget at en krets av to forskjellige metaller med forskjellig
 temperatur påvirket et kompass. Han trodde først det var magnetisme skapt av
 temperaturforskjellene, men oppdaget raskt at det var en elektrisk strøm.
 Effekten er kjent som Peltier-Seebeck effekten.
 Spenningen produseres proposjonalt med temperaturforskjellene mellom de to
 knutepunktene. Dette kalles termoelektrisk kraft eller thermopower.
 Spenningen er ikke avhengig av fordelingen av temperaturen langs metallene
 mellom knutepunktene.