Your Company
 
Elektrisitet 1 Elektrisistet 2 Lyskilder Farger Foto- Elektromag. Magnetisme Generator,motor Mer av div.
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Elektrisitet,lys,foto

 
 
 
 Image0217
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0243
 Elektroskop
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0526
 Magneter med motsatte poler trekker på hverandre.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0527
 Magneter med motsatte poler trekker på hverandre.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0528
 Magnetfeltet rundt ledningen skaper strøm i den retningen tommelen viser.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0255
 Elektrisk "bil" 1828
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0478
 Elektriske motorer fungerer fordi like poler støter hverandre fra seg.
 Polene forandres gjennom vekselsstrøm.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0229
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0231
 Laser
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0315
 Effekter av laserlys
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0487
 Porselen brukes til isolering der strømstyrken er på mange volt.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0499
 
 1000 watt = 1 kilowatt
 
 1000 kilowatt = 1 megawatt
 
 1000 megawatt =  1 gigawatt
 
 1000 gigawatt = 1 terawatt