Your Company
 
Elektrisitet 1 Elektrisistet 2 Lyskilder Farger Foto- Elektromag. Magnetisme Generator,motor Mer av div.
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Elektromag.

 
 
 
 Image0508
 Det elektromagnetiske spekteret
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Det elektromagnetiske spekteret
 
 Teraherz-bølgen ligger i enden av den infrarøde bølgen.
 Ved hjelp av terahertz-stråling har det blitt satt rekord i hastigheten
 til trådløs dataoverføring.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0024
 Alfa, beta og gamma bølgene har minst bølgelengde av de elektromagnetiske bølgene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0025
 Alfa stråling Protonene er tegnet røde, og nøytronene blå.
 Det er lettest å skjerme seg fra den ioniserende alfastrålingen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0514
 Geiger teller registrerer radioaktive bølger.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0530
 De infrarøde bølgene kan brukes i et fotoapparat. Det måler varmeutstrålingen.
 Når bildet blir tatt i et mørkt rom, ser en derfor likevel et klart bilde i svart/hvitt.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0531
 UV-strålingen (ultrafiolett stråling) fra sola bryter ned polypropylenet i tauet.
 Tauet til venstre er av samme type som det til høyre.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Y= Gamma stråler HX= Hard røntegen   SX= Soft røntegen
 EUV= Ekstrem ultrafiolett  NUV= Nær ultrafiolett
 Synlig lys   NIR= Nær infrarødt  MIR= Moderat infrarødt FIR= Fjern infrarødt
 EHF= Ekstrem høy frekvens (mikrobølger)  SHF= Super høy frekvens (mikrobølger)
 UHF= Ultra frekvens (radiobølger)   VHF= Veldig høy frekvens (radio)
 HF= Høy frekvens (radio)   MF= Middels frekvens (radio)  LF= Lav frekvens (radio)
 VLF= Svært lav frekvens (radio)  VF= Voice frekvens
 ULF= Yltra- lav frekvens (radio)   SLF= Super-lav frekvens (radio)
 ELF= Ekstremt lav frekvens (radio)