Your Company
 
Sol Vind Vann Geot. Bio Gass Olje Kull Atom. Batterier Turbin,generator Bruk Mer
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Energi

 
 
 
 Image0001
 En MW er 1000 kW       En GW  er 1000 megawatt     En TW er 1000 GW
 
 Det internasjonale energibyrået (IEA):
 2013 De fossile næringer får nesten $ 548 000 000 000 i tilskudd hvert år.
 Hvis disse midlene ble flyttet over til karbonfri energi ville den overta.
 IMF (Det internasjonale pengefondet):
 Global bruk av fossilt brensel er subsidiert med US $ 5300 milliarder i året (6,5% av verdens BNP).

 

 

 

 

 

 

 Image0353
 1965-2005 Verdens energiforbruk
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0038
 1990-2007 Kapasitet når det gjelder fornybar energi i millioner kilowatt
 Kina startet lavt, men har gått forbi USA,Brasil og India.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0036
 1990-2035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BNEF (Bloomberg New Energy Finance)forklarer at siden solen ikke alltid skinner, vinden ikke alltid

 blåser er kapasitetsfaktoren for amerikanske fornybar energi omtrent 34 prosent.

 Den er 64 prosent for kull.

 

 

 

 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 Image0036
 Slik kan Europa og Nord-Afrika oppnå nok energi gjennom fornybare kilder.

 

 

 

 

 

 

 Longstreth:

 Reservene av fossil energi er 1,1 trillioner fat olje, 909 milliarder tonn kull og 6 182 trillioner

 6 182 trillioner "cubic feet" naturgass.

 

 

 2035 Batteri lagring i hjemmet vil trolig nå 11,2 GW.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0523
 NASA-direktør James Hansen fikk i 2010 den norske Sofieprisen for
 mange års engasjement for å ta vare på miljøet.
 Han sier at det å bruke karbonkvoter og CO2 fangst er fantasiløsninger.
 Løsningen er:    Fornybar energi og en internasjonal karbonskatt.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0298
 Dette brukes energien i husholdningen til  i det tempererte klimaet.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0217
 Solenergi er den alternative energiformen som kan gi mest kraft.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0261
 Ruta til venstre viser hvor stort solkraftverket måtte være for å dekke den elektristiteten
 som nå brukes i hele verden.
 Ruta til høyre viser hvor stort solkraftverket måtte være for å dekke EU's behov.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0260
 Muligheter for rein energi
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0228
 Alternativ energi
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0269
 Fordelingen av de forskjellige formene for fornybar energi i 2006
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0255
 Geotermisk energi
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0236
 Tilgang til og bruk av energi i samfunnene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0247
 Verdens enegegikilder i 2004
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0248
 Fornybar energi i 2006
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0355
 Fornybar energi i 2008
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0522
 Utbytte av elektrisk energi i 2005
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0284
  Ampère  1775-1836
  Elektrisk strøm måles i ampère.
  Elektrisk strøm er pr. definisjon transport av elektrisk ladning.
  I faste stoffer bæres strømmen av elektroner.
  I vannbaserte løsninger, elektrolytter, bæres strømmen av ioner.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Hydrogen som energikilde
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 Brenselcelle
 Den lager elektrisk energi fra et drivstoff ved å la det reagere med oksygen.
 Drivstoffet er vanligvis hydrogen eller naturgass, men også mange andre
 hydrokarboner og alkoholer kan brukes f.eks. propan,metanol eller biogass.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 File:Newcomen atmospheric engine animation.gif

 

 

 2013 Det globale primære energiforbruk økte med 2,3%.

 De siste ti årene: Den globale veksten har hatt et gjennomsnitt på 2,5%.

 2014 Olje er fortsatt verdens ledende drivstoff, med 32,9 % av verdens energiforbruk,

 den har fortsatt å miste markedsandeler for fjortende år på rad.

 

 

 

 

 

Image0176

 Robin Hood energi

 Pengene som Robin Hood energi får for å levere energi skal brukes til å dekke driftkostnadene.

 Resten av pengene vil bli pumpet tilbake i systemet for å prøve og forbedre det og skape

 besparelser.

 

 

 

Image0227

Av Eget verk, original version in German by Sgbeer - File:Pferdestaerke.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35217113

 1 hestekraft er kraften som trengs for å løfte 75 kg 1 meter opp i løpet av 1 sekund

 

 Strandede eiendeler:

 2025 USA risikerer 412 milliarder dollar i fossilt brensel prosjekter som strandet.

 Canada riskierer $220 milliarder, Kina $179 000 milliarder, Russland med 147 milliarder

 og Australia 103 milliarder dollar.

 

 NREL (National Renewable Energy Laboratory)

 2016 Byene i verden står for ca. 70% av energiforbruket.

 2030 Byene forventes å ha 60% av befolkningen i verden.  

 

 2016 Energy Council (Verden energi Kongressen) finner sted hvert tredje år.

 Det er en av de største energi konferansene i verden.

 Christoph Frei, generalsekretær i World Energy Council:

 De påviste reserver globalt tilsvarer ca 2800 gigatonn CO2-utslipp.

 Karbon budsjettet innenfor to grader er 1000 gigatonn.

 Resultatet kan bli "strandete eiendeler" (også kjent som Karbon boble).

 Saudi Aramco investering på over $300 milliarder i det neste tiåret vil hovedsakelig gå til gass.

 BP setter også mesteparten av sine penger til gass.