Your Company
 
Sykkel Biler 1 Biler 2 Jernbane Fly-- Ballonger.luftskip Skip Båter Motor
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Fly--

 
 
 
 Image0121
 Forsøk på å fly i 1868 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0036
 Brødrene Wright sto for den første flygeturen i 1903.
 Mer om de første flyene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0132
 Fly fra 1917 
 Tidlige fly
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0142
 Moderne fly 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0151
 Cessna 177  BC 
 Diverse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0158
 Glidefly (-seilfly) 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0166
 F 16
 Krigsfly
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0173
 Cockpit
 Flyets oppbygging
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0189
 Sea King helikopter 
 Helikopter
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0256
 Fly som drives av mennesket selv 
 Diverse
 

 

 

 Drivstoff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0263
 Coleopter  Fartøyet skal ta av og lande på halen.
 
 

 Rambøll-rapport bestilt av Avinor, SAS, Norwegian og NHO luftfart:

 Gass fra biomasse kan brukes til å lage konkurransedyktig flydrivstoff i nær fremtid.

 

 Airbus vil utvikle elektriske fly for 90 passasjerer.

 Den elektriske skolefly Airbus E-Fan har nå flydd sin jomfrutur.

 E-fan er laget av karbonfiber for å holde vekten nede til 500 kg,

 og er utstyrt med to propeller.

 

 

 

 REDUSERTE UTSLIPP

 DRIVSTOFF

 2014 Jetdrivstoff av andre generasjons biodrivstoff koste mellom tre og ti ganger så mye

 som "svart" flydrivstoff.

 En snarvei kan være gassifisering, fermentering og kjemisk katalyse av tre, halm og avfall.

 Solena Fuels er et amerikansk firma som varmer opp avfall til 3500 grader.

 Dermed kan det produseres syntesegass, og deretter parafin.

 Fischer -Tropsch syntese gassifiserer avfall for produksjon av jetdrivstoff.

 

 United States Air Force er i ferd med å forske på produksjon av drivstoff av avfall eller alger:

 Foreløpige tester viser at Mercurius Biorefinings prosessen er i stand til å konvertere et tonn

 biomasse til ca 300 liter biodiesel.

 The Department of Energy har bevilget 4,6 millioner dollar for bygging av et pilotanlegg i Indiana.

 Rester fra mais som skal brukes som råstoff.

 Anlegget har en kapasitet på 10 tonn biomasse per dag.

 Selskapet forventer at prisen på det ferdige produktet kan konkurrere med tradisjonell diesel.

 

 

 Dong Energy og finske Neste Oil går sammen om å utvikle og teste en prosess for å produsere

 diesel og  flydrivstoff fra landbruket rester, slik som halm.

 Neste Oil kan produsere høykvalitets-brensel i industriell skala fra mer enn ti ulike råvarer.

 2013 Neste Oil var verdens ledende leverandør av fornybar diesel.

 Omsetning på over 130 milliarder kroner og firmaet sysselsetter rundt 5000.

 

 1 tonn halm kan gi 182 kg etanol.

 

 Blågrønne alger eller cyanobakterier vokser raskt.

 De gjærer enkelt, og kan bli til en væske med relativt høyt alkoholinnhold.

 Niels-Ulrik Frigaard mener at algene skal dyrkes i avløpsvann.Dermed renses også vannet.

 

 2014 Et fly med en parallell hybrid motor med batterier har blitt testet i Storbritannia.

 Demonstrasjonsflyet brukte opptil 30% mindre drivstoff. Det kunne lade batteriene i flukt.

 Forbedrede litium-polymer-batterier gjør dem lette nok.

 Hybrid motor er designet og bygget av ingeniører ved Cambridge med  finansiell støtte av Boeing.

 

 

 

 

 Sammen med Siemens har Airbus etablert et senter som skal jobbe med å utvikle 

 gjennombruddsteknologier for elektrifisering av luftfart.

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0123

 2015 Soldrevet fly

 Målet er å finne nye tekniske, miljømessige og økonomiske løsninger til et miljøvennlig fly.

 Flygeren får fem overnattinger på veien rundt jorda.

 Bertrand Piccard - til høyre, ønsker å unngå uansvarlig bruk av natur gjennom fossile ressurser.

 

 2015 Kommersiell luftfart tar hvert år mer enn tre milliarder passasjerer og 52 millioner tonn frakt.

 Frakten generere mer enn $ 600 milliarder av økonomisk aktivitet.

 Fly produserer rundt 770 millioner tonn CO2 årlig.

 

 

 

 

 

Image0227

 Siemens setter i gang storstilt satsing på elektrifisering av luftfarten.

 Siemens har lansert en ny elektrisk flymotor som yter hele 260 kW

 med en vekt på kun 50 kg.

 Målet er at Airbus skal frakte 100 passasjerer med hybridfly.

 

 2050 Flybransjen har satt mål om å kutte 75 % av CO2-utslippene.

 Ingeniørene ved hovedkontoret til Siemens har utviklet en elektrisk motor som kombinerer

 høy kapasitet med minimal vekt. Den har kapasitet på fem kilowatt per kilo.

 Dette er fem ganger kraftigere enn lignende elektriske motorer.

 Hybrid-elektriske fly reduseres drivstofforbruket og miljøskadelige utslipp med opp til 50 %.

 

 Norge

 2030 Avinor har som mål at 30 % av alt flydrivstoff solgt i Norge skal være biodrivstoff.

 Statkraft og Södra på Tofte i Hurum, og Viken Skog/Treklyngen på Follum i Hønefoss

 ser på mulighetene for produksjon av biojetfuel.

 

 Hva med et tynt dekke av solceller utenpå flyet tilsvarende dem det kinesiske selskapet

 Konekry skal bruke på biler? Flyene er over skylaget det meste av tiden.