Your Company
 
Telefon Lyd Radio TV Data Teknologi Kjemiske stoffer Ild Roboter Materialer Atomb. Forskj.
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Forskj.

 
 
 
 Image0239
 Briller 1403
 Eldre teknologi
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0243
 Skurtresker
 Jordbruksutstyr
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0248
 Anleggsmaskin
 Maskiner og kraner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0255
 Nøkler
 Nøkler og kompass
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0253
 Superleder
 Ny teknologi
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0276
 Glassets oppbygging
 Materialer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 Antitank miner
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0020
 Sentrifugalpumpe
 Pumper
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0053
 Diverse
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0005
 Termometeret viser gradene både i Celsius og Fahrenheit.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0298
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0529
 Erwin Schrødinger (1887-1961) var en østerriks fysiker som er en av fedrene
 til kvantemekanikken.
 1935 I et nært samarbeid med vennen Albert Einstein foreslo han Schrødingers katt
 gjennom et eksperiment.
 En katt,en flaske med gift og en radiaktiv kilde plasseres i en tett boks.
 Flaska blir knust og gifta dreper katten.Katten er enten død eller levende.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0017
 Erwin Schrødinger
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 1918  Max Planch (1858-1947) fikk Nobelprisen i fysikk som
 grunnlegger av kvantefysikken.
 Kvantefysikk er lover om bevegelse.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0223
 Gyroskop
 Det roterende hjulet  har en akse som står fritt til å ta alle retninger.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0307

 

 

 

 

 

 

 Image0116
 Plasma er en av de fire grunnleggende tilstander av materie.

 De andre er fast, flytende og gass. Plasma har spesielle egenskaper.

 Plasma kan opprettes ved oppvarming av en gass eller utsette det for et sterkt elektromagnetisk

 felt påført med en laser eller mikrobølge generator.

 Dette reduserer eller øker antall elektroner.

 Positive eller negative ladede partikler som kalles ioner blir skapt.

 Plasma er løst beskrevet som et elektrisk nøytralt medium av ubundne positive og negative partikler.

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0035
 Dynamitt er en eksplosiv blanding
 Den kan bestå av nitroglyserin som absorgeres av f.eks. kiselgur. Nitrat kan også være med.
 Hele massen er trykket inn i en sylindrisk form med papir eller plast rundt.
 
 Kiselgur er en sedimentær bergart som i hovedsak består av rester av kiselalger.
 Kjemisk er kiselgur 80% vanlig silisiumdioksid.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Robotbygging med lego krever avansert tankearbeid. Den må ha mekanikk og
 sensorer. Barne må programmere den selv på datamaskiner.
 Barn og ungdommer blir interesserte i realfag, de kan være med på turneringer osv.
 
 "Mindstorms EV3" er avanserte legobrikker. Robotene som bygges kan styres

 med mobilen. Brikkene koster 2900 kr.

 

 

Image0176

 Infrarød Spectrometer

 Infrarød spektroskopi, IR spektroskopi -vibrasjonsspektroskopi

 Ved hjelp av spektroskopien kan en studere  interaksjonen i en substans med infrarød stråling.

 Den infrarøde strålingen fører til vibrasjonsbevegelser i molekylene.

 Dette er ledsaget av at lyset som sendes gjennom prøven  svekkes.