Your Company
 
Sol Vind Vann Geot. Bio Gass Olje Kull Atom. Batterier Turbin,generator Bruk Mer
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Gass

 
 
 
 Image0231
 Land som produserer gass
 Steder hvor det produseres gass
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0078
 LNG er natrugass i flytende form.
 Mer
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0078
 Mongstad har et gasskraftverk og et oljeraffineri.
 Norsk gassproduksjon
 

 

 

 

 

 

 

 

Image0084

 Hydrogen

 Mer

 

 

 

 

 

 

 DIVERSE

 

 

 

 

 

 

 

 Image0220
 Metan brukes til LNG.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0221
 Propan
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0244
 Slik brenner propan
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0245
 Propan og oksygen brenner med en så varm flamme at de kan brukes til å
 kutte stålet i jernbaneskinner.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0219
 Oktan har 8 karbonatomer og 18 hydrogeatomer.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0026
 Det finnes store mengder metan i krystallstrukturer.
 De har stolid struktur og ligner is.
 Image0028
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0030

 Metan hydrat
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0029
 Her finnes det metan hydrat
 
 
 Det å brenne den på sokkelen med en virkningsgrad på 30-35 prosent.
 Slik ville det sannsynligvis hadde blitt på Utsirahøyden.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0032
 Den russiske gassproduksjonsselskapet Gazprom er et av verdens største selskaper.
 2014 Gazprom signert en leveranseavtale med det kinesiske statsoljeselskapet CNPC.
 Gassen har en samlet verdi på 400 milliarder dollar.

 

 

 

 

 

 

 

 Hvis naturgass brukes til oppvarming er effekten på nesten 100 %.
 I gassturbiner er effekten på 35 %.
 

 

 

 

 

 

 

 Statkraft har for eksempel tapt 4 milliarder på at deres gasskraftverk i Tyskland.

 De konkurreres ut av solkraft.

 2014 Gasskraftverket på Kårstø ble lagt ned. Tapet var på 2 milliarder.

 

 

 
 Gjødsel, som sikrer at 7 milliarder mennesker har noe å spise, er gjort ved å konvertere
 naturgass til ammoniakk. (CH4 til NH3)

 

 

 

 

 

 

 Auke Lont er Statnett-sjef:

 Som sjef i Naurkraft 1994-1997 ledet han kampen for å bygge gasskraft i Norge.

 Han kaller det et mørkt kapittel i sin karriere.

 Solkraft faller med 20 % i året. Den gir billigere energi enn olje fra Arktis.

 Oljepris på 150 dollar fatet gir 50-60 øre kWh, men den må også raffineres,

 transporteres og konverteres.

 

 

 

 

 

 

 Naturgass  produsert fra USA gjennom fracking blir ofte sett på som en mer klimavennlig

 alternativ til kullfyrte kraftverk fordi den avgir relativt lite karbondioksid.

 Men produksjonen lekker metan, og det er en kraftig drivhusgass.

 Metan er en 70 ganger sterkere drivhusgass i en 20-års periode, og 25 ganger sterkere i

 en 100- års periode enn CO2. Årsaken til forskjellen er at metan brytes raskere ned.

 Lekkasjen av metan må være mindre enn 3 % hvis gass skal komme bedre ut enn kull

 til elektriskl produksjon.

 Det vanlige er at naturgass gir like store utslag på klimaet som kull ved energiproduksjon,

 og som diesel og bensin ved transport.

 

 Boring og deretter hydraulisk oppsprekking av skifergassbrønner bruker store mengder

 vann, i korte perioder av gangen 7 - 25 millioner liter.

 

 2014 Om lag en tredel av gassen som brukes i EU-området, kommer fra Russland.

 

 LNG

 Naturgass må kjøles ned til -260 grader C for å bli flytende LNG.

 Skip som går på LNG i stedet for bunkersolje, har ca. 35 % lavere utslipp av klimagassen CO2,

 om lag 80–85 % mindre NOx-utslipp, og så å si ikke utslipp av svovel, partikler og sot.

 

 LPG

 LPG er propan eller butan.

 LPG blir er utarbeidet av raffinering av petroleum som "våt" naturgass

 Nesten alt kommer fra fossile kilder, produsert under raffinering av olje eller fra naturgass.

 

 

 

 

 

 

 

Image0125

 Harriet er verdens største gassturbin. Den koster US $ 1 milliard.

 Drivstoffet et stort utvalg av naturlige gasser, inkludert skifergass og flytende naturgass.

 Den produserer en utrolig kraftig eksplosjon av varm luft på få sekunder.

 Dampgeneratoren kjører et 600 MW dampkraftverk og kan lett gi strøm til 600.000 boliger.

 Gassturbinen kan erstatte kullkraft.

 

 Nuclear Energy Institute ved Management Information Services:

 1950-2010 naturgasselskaper mottok $ 121 milliard i subsidier, $ 106 milliarder gjennom

 skattepolitikken.

 

 

 2015 Statistisk Sentralbyrå:

 Etterrensing (av kraftverk) er altfor dyrt til at noen vil ta det i bruk.

 Med rensing faller virkningsgraden fra 60% til 40%. Det er sløsing med en ikke fornybar ressurs.

 

 2015 Gruppen Eni fant et stort gassfelt utenfor kysten til Egypt.

 Beregnet gassvolum er på 850 milliarder kubikkmeter.

 

 Naturgassen  brukt til strømproduksjon har i bestefall en virkningsgrad på 60 %.

 Strømproduksjon av kull her en virkningsgrad på 35 % - 49 % %.

 

 VANN

 USAs gassproduksjon har økt dramatisk, hovedsakelig som følge av hydraulisk frakturering.

 Oppsprekking en enkelt brønn krever mellom  1,8 millioner og 6 millioner liter vann.

 Boring etter konvensjonell naturgass krever 50.000 til 660 000 liter.

 Hydraulic fracturing gir et avløpsvann som inneholder store mengder salt, sand og

 skadelige kjemikalier.

 

 NATURGASS

 LNG – (Liquefied natural gas) er gass som komprimeres (CNG) og kjøles ned til væskeform

 Nedkjølingen til 162°C krever også energi.

 CO2 utslippene øker med 20-40 % sammenlignet med å brenne naturgassen som den er.

 GTL –( Gas to Liquids) er syntetisk fremstilt dieselolje.

 De totale CO2-utslippene er noe høyere sammenlignet med diesel.

 Shell har bygget verdens største GTL-anlegg i Qatar.

 Shell investert nesten 19 milliarder dollar i anlegget, og det produserer 120 000 fat per dag.

 

 

 Naturgass er bedre enn kull til å jevne ut varierende vindkraft, for den kan settes

 inn raskere.

 

 2016 Naturgasslagrene er historisk høye.

 

 

 Ken Bossong er direktør i  SUN DAY Campaign, en non-profit utdannelsesorganisasjon grunnalgt i 1993: 

 "While often touted as being a 'bridge fuel,' natural gas is increasingly becoming an unnecessary

 bridge to nowhere".

 

 

Image0212

 2000-2015 Bruk av naturgass i USA

 Naturgass (metan) er en ca. 86 ganger sterkere klimagass enn CO2 i et tjueårs perspektiv.

 2016 En Harvard University studie viste at USA kan være ansvarlig for opptil 60 % av veksten

 i globale atmosfærisk metan konsentrasjoner, muligens på grunn av landets skiferen gass boom.

 Hvis det oppstår noe lekkasje av naturgass kan den være like ille som kull.

 

 Analysebyrået Bloomberg New Energy Finance:

 Vi har ikke tro på naturgass som overgang fra fossil til fornybar energi.

 I svært mange land er energikostnaden for naturgass høyere enn for kull og fornybare energikilder.

 Der gassen er billig, som for skifergass i USA, får du overgang fra kull til gass.

 

 

 Statoil

 2016 Statoil selger snart 20 % av all gass fra norsk sokkel gå til Storbritannia.

 Storbritannia og Tyskland kjøper 45 % av all norsk gass.

 2016-2025 Det britiske selskapet Centrica vil kjøpe  7,3 milliarder standardkubikkmeter gass

 hvert år fra Norge.

 Storbritannia har behov for rundt 70 milliarder kubikkmeter gass hvert år til oppvarming av hus

 og forretningsbygg, og for å produsere strøm.

 50 % av gassen importeres. Storbritannias gassproduksjon faller kraftig.

 

 Einar Wilhelmsen i ZERO (Zero Emission Resource Organisation):

 Norge løper en store risiko i sin gass-satsing når Europa.

 Europa benytter i økende tempo fornybare energikilder. Fossil energi er «på vei ut» av tyske

 bygninger. 40 000 bygg i Tyskland har, ifølge Wilhelmsen, nå batterier for solstrøm.

 ZERO i samarbeid med Skanska, Entra, Snøhetta og Asplan Viak bygger hus som «gjennom driftsfasen

 genererer mer energi enn det som ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring,

 drift og avhending av bygget».

 

 IEA

 2025 Gass «loses it status as a low-carbon fuel».

 Det er derfor klimamessig problematisk å bygge opp ny infrastruktur for gass.

 Den har en levetid som er atskillig lengre.

 2030 Eventuell produksjon fra de nye feltene i Barentshavet kan komme i gang.

 2040 IEA venter nå gass å være ansvarlig for bare 8% av kinesiske kraftproduksjon.

 Det er opp fra dagens (2016) 4% men fortsatt langt under en global gjennomsnittlig på ca 23%.

 

 Hovedkilden til norske metanutslipp er jordbruk, men det er også et betydelig bidrag

 fra olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen.

 

 Store internasjonale oljeselskapene har gradvis økt deres fokus på gass.

 De kalles noen ganger spøkefullt Big Gas i stedet for Big Oil.

 2016 For selskaper som BP og Shell utgjør gass mer enn 50% av deres totale produksjon.

 

 2016 Europeiske etterspørselen etter gass er 20% lavere enn hva det var et tiår siden.

 Den blir klemt mellom kull og fornybar energi.

 

 2016 Fra Australia til USA, fra Midt-Østen til Middelhavet er nye prosjekter planlagt for å

 bringe naturgass til det europeiske markedet. Dette støtter EUs mål om å bringe et

 konkurransedyktig, integrert europeisk gassmarked.

 Karel Beckman: Vil det bli nok etterspørsel etter all denne gassen ?

 

 

 

Image0219

 2000-2014 Gassetterspørselen faller i Europa.

 

 

 

Image0220

 Prisen på russisk gass har falt fra rundt $11/mmBtu til rundt $6,50.

 

 2016 Det er ventet en bølge av LNG eksport fra leirskifer-revolusjonen i USA til Europa.

 En annen forsyner av gass til Europa kommer fra Kurdistan i Irak.

 Det er funnet store gassressurser i området. Dessuten kan gassen selges til en lagt

 lavere pris enn i Russland og Iran.

 

 BNEF (Bloomberg ny energi økonomi):

 2016 Fortsatt lave gasspriser og kullpriser

 Det vil ikke hindre et grunnleggende forandring av verdens elektrisitet de kommende tiårene

 mot fornybare energikild BNEF)er som vind og solenergi, og mot balanserende alternativer som 

 batterier.

 BNEF og IRENA (International Renewable Energy Agency): Elektriske biler vil boome,

 billig batterier vil være overalt til tross for fortsatt lave gasspriser.

 

 

 Nordstream2 er det andre gassrøret for Russland til Tyskland.

 Begge gassrørene til sammen har en årlig overføringskapasitet på 55 milliarder kubbikmeter naturgass.

 Nordstream2 er et kostnadseffektivt strategisk våpen i hendene til Putin i forhold til gamle

 overføringsland av gass mot EU. Med disse gassrørene kan Russland legge ned alle andre rør til EU

 gjennom Polen, Hviterussland, Ukraina, Slovakia og Tsjekkia.

 

 

 

 

 

Location of Nord Stream

By Samuel Bailey (sam.bailus@gmail.com) - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8454783

 Nordstream

 

 EU-kommisjonen:

 2030 Gass anses som en overgang til fornybarsamfunnet frem til 2030.

 Kommisjonen har regnet ut at for hver prosent EU-landene lykkes i å redusere energiforbruket

 vil etterspørselen etter gass fra Norge, Russland, Midtøsten og Algerie synke med 2 prosent.

 

 2016 Det russiske selskapet Gazproms er avhengig av Europa for nesten to tredjedeler av

 salgsinntekter og nesten halvparten av salgsvolumet. Gazprom utvider i Asia.

 

 

Image0002

 Store gass rørledningsruter i Europa (kilde Gasunie, europeiske gass Atlas)

 Store gassrørledninger i Europa

 

 Mongstad-prosjektet

 Sju milliardar skattekroner gikk med før Mongstad-prosjektet strandet.

 Staten er likevel i gang med utvikling av CCS  løsninger (CO2 fangst og lagring).

 Dette skal gjelde industrivirksomhet på fastlandet.

 Hvert tonn CO2 som lagres vil koste fra 1500 kroner og oppover.

 Dette er nesten 30 ganger så mye som det europeiske kvotemarkedet koster. (2016)

 

 2016 Norsk gass spiller i dag en betydelig rolle i den europeiske energimiksen.

 Den dekker 20 % av EUs gassetterspørsel.

 Professor mener EU kan spare 100 milliarder euro per år ved å droppe gass til oppvarming.

 

 Syntesegass

 Syntesegass består hovedsakelig av karbondioksid (CO2), karbonmonoksid (CO) og hydrogen (H2).

 Sintef har utviklet teknologien for å lage tynne membraner av grunnstoffet palladium.

 Palladium er 100 prosent effektiv og slipper bare H-molekyler igjennom.

 H-molekyler fanges opp inne i rørene og føres videre. CO2 håndteres separat.

 Reinertsen: Prisen på hydrogenet kan komme på 10–15 kroner per kilo.

 Det er svært konkurransedyktig i forhold til bensin og diesel.

 

 Professor Sven Werner ved Høyskolen i Halmstad:

 EU-landene spare 100 milliarder euro på å droppe norsk gass til oppvarming og istedet

 bygge ut fjernvarmenettet, gjenvinne varme og kombinere dette med varmepumper

 for å nå klimamålene.

 2014 Naturgass dekket 41 % av varmebehovet i bolig- og næringsbygg i EU.

 Fjernvarme dekket 13 % av behovet.

 2015 Norge eksporterte i fjor 114 milliarder kubikkmeter gass.

 Det ga inntekter på hele 228 milliarder kroner. (SSB)

 Det aller meste eksporteres til EU-landene.

 42 % av EUs gassforbruk går til bygg- og fjernvarme.