Your Company
 
Elektrisitet 1 Elektrisistet 2 Lyskilder Farger Foto- Elektromag. Magnetisme Generator,motor Mer av div.
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Generator,motor

 
 
 
 Image0008
 Generator
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 Generator
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0010
 En dynamo er en liten generator.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0011
 1900 Generator
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Fil:Motor DC 2Pole.png
 Topolet likestrømsmotor (Permanent Magnet)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Fil:Motor DC 3Pole.png
 Trepolet likestrømsmotor (Permanent Magnet)
 
 
 De fleste større elektriske motorer (og generatorer) bruker vekselstrøm.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0033
 Induktiv kopling har en primær og en sekundær enhet.
 Som en "kontaktløs kontakt" er den nye produktserien  slitasjefritt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0077
 1831 Michael Faraday (1791-1867) oppdaget elektromagnetisk induksjon.
 Induksjon en fysisk metode å generere spenning ved hjelp av et variabelt magnetfelt.
 Resultatet ble Faradays lov om induksjon.

 

 

 

 

 

 

 

Image0078
 Induksjons eksperiment

 

 

 

 

 

 

 

 Image0079
  Et diagram av Faradays jern ring apparatur.
  Endring i den magnetiske fluks til den venstre spole induserer en strøm i den høyre spolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0080
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0119
 Transformator
 En transformator består av en magnetisk krets.
 Den leder til to forskjellige strømkretser.
 De er viklet slik at strømmen føres flere ganger rundt kjernen.
 Spenningen er avhengig av antall viklinger.
 Oppgaven til en transformateor er derfor å øke eller minske vekselspenninger.

 

 

 

 

 

 Image0120
 Transformator Den ene spolen er plassert inni den andre.
 

 

 

 

 

 

 

 Image0121
 Kjernen av en dynamo

 

 

 

 

 

 

 Image0122
 Dynamo