Your Company
 
Sol Vind Vann Geot. Bio Gass Olje Kull Atom. Batterier Turbin,generator Bruk Mer
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Geot.

 
 
 
 Image0578
 Kraftverk kan utnytte den varmen som finnes nede i jorda.
 
 Den store majoriteten av det som på fagspråket heter geotermisk energi dannes ved at
 radioaktive isotoper brytes ned inne i jorden.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0276
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0397
 Geotermisk energiverk  6 = kjøletårn
 På Island var 53,5 % av primærforbruket av energi geotermisk
 Energien utvinnes ved at en sprøyter vann dypt ned i geosfæren ved hjelp av kraftige rør.
 Tempraturen fra jordas indre varmer opp vannet,og det skapes et høyt trykk. Ved hjelp
 av et annet rør, føres det varme vannet opp til det geotermiske energiverket.
 Trykket fra vannet driver en turbin, og turbinen driver en generator.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0028
 Geotermisk energiverk
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0259
 Varmekraftverk i California
 Diverse
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0018
 Geotermisk energi i Mexico
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0002
 Geysirene er 22 geotermiske kraftverk  med damp fra 350 brønner.
 Samlet effekt er på 750 MW. I 1987 betjente det 1,8 millioner mennesker. Effekten har
 gått ned, så i 2013 gir det nok strøm til 1,1 millioner mennesker.
 Kraftverket ligger 72 km nord for San Francisco.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0396
 Geotermisk brønn utenfor Reykjavik
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0260
 Varmekraftverk på Island
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0302
 Utnyttelse av jordvarme i Nord-Tyskland
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0301
 Områder med jordvarme
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0579
 Bruk av geotermisk energi mellom 1975 og 2005
 Rød linje: Installert kapasitet
 Grønn linje: Produksjon
 Den dypeste forskningsboringen er på Kolahalvøya. Den er 12 km dyp.
 Exxon har senere boret 12 km på Sakhalin.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0582
 Sakhalin
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0583
 Utstyr til å drille etter geotermisk energi
 
 Et planlagt demonstrasjonsanlegg skal ha fem utvinnings hull og seks innblåsingshull i stjerneform.
 Det skal bores ned til 2,6 km dyp. Der er vannet 78 grader.

 På overflaten anlegges det pumper, filtre, varmevekslere og varmepumper.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0029
 Elektrisk kapasitet fra geotermisk energi
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Chevron er verdes størst produsent av geotermisk energi.
 Firmaet gir nok kraft til over 7 millioner hjem.
 Temperaturen øker med 25-30 grader Celcius for hver kilometer under overflaten.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0020
 Fordeler og ulemper med geotermisk energi.

 De fleste ulempene oppstår hvis det ikke brukes reinjeksering.

 

 KINA

 2020 Cheng: Kullbasert varmeløsninger i Tianjin, Beijing og de andre store byene i Kina

 vil helt erstattes  ved hjelp av geotermiske løsninger.

 Cheng har allerede investert anslagsvis $ 20 milliarder i solenergiselskaper de siste årene, 

 noe som gjør han til en av verdens største private investor i ren energiteknologi.

 Cheng skal besøke Goldman Sachs 'Clean Energy EcoSummit i Menlo Park i California.

 Gjennom Asia Pacific Resources Development Investment (APRD), har Cheng som mål  

 å skape vertikalt integrert produksjon og fokus på urbane områder. Den består av

 geotermisk energi, elektriske biler, lysdioder og energilagring i hittil ukjent omfang.

 

 

 Fjernvarmeselskapene interessere seg for geotermisk energi, men de trenger en nasjonal garanti

 for det trenges store investeringer til boring. Det finnes tre geotermiske anlegg i Danmark.

 

 Hybride varmepumper kan bruke kompressorer som hever varmen fra spillvarme opp til

 130 ° C, kanskje helt til 200- 250 ° C.

 

 

 

Image0098

 Geotermisk energi er det beste alternativet som balansekraft.

 

 GEA (Geothermal Energy Association):

 2014 Globart finnes det 12,7 GW geoterimis energi - 700 MW ble lagt til dette året.

 1,8 GW er under bygging i 80 land, og 11,7 GW er under utvikling.

 

 

 Øst-Afrika

 Land som ligger ved Great Rift Valley har enormt potensiale for geotermisk kraft.

 Kenya er ledende i både leting og utvikling.

 Kenya har mer enn 10 GW i geotermisk ressurspotensialet.

 

 Fem vestlige stater i USA har stort potensiale for geotermisk energi.

 Den kan trolig generere nok strøm til å drive rundt 100 millioner hjem.

 Det amerikanske Department of Energy har tildelt stipend til forskere.

 

 

 2015 Verdensbanken startet Global geotermisk utviklingsplan.

 Det investeres i leting for å hjelpe den globale geotermiske bransjen å vokse.

 

Image0162

 Utnyttelse av geotermisk energi har mye til felles med oljeutvinning.

 99% av jordkloden har en temperatur på over 1000 grader celsius.

 Varmen er restvarme fra jordas opprinnelse og fra nedbrytning av radioaktive stoffer.

 SINTEF- forskere og teknologer fra hele Europa samlet til dugnad:

 15,6 millioner forsknings-euro skal sørge for at verdens mest energirike jordvarmebrønn

 i Toscana i Italia blir tatt i bruk.

 Den ekstreme varmen dypt under Nord-Italia fører til at både trykk og temperaturer vil ligge helt

 i grensa for hva teknologien kan makte.

 Når termometeret passerer 374 grader og trykket øker til 218 ganger lufttrykket på overflata,

 vil vannet bli "superkritisk". Det er ikke flytende, og det er heller ikke damp.

 Det befinner seg i en fysisk form som er begge deler.

 Slikt vann får nye egenskaper. Det oppfører seg som det var en kraftfull syre, og

 angriper alt av elektronikk til boreverktøyet.

 SINTEF IKT skal utvikle nye instumenter og overvåkningsutstyr.

 En slik brønn må bores 2-3 kilometer ned mot jordas indre.

 Den klarer å transportere opp ti ganger mer energi enn vann og damp kan gjøre i en vanlig

 jordvarme-brønn.

 Hvis prosjektet lykkes, kan lønnsomheten være svært god.

 

 Geotermisk energi er trolig den beste nesten ubrukte kilden til energi i verden i dag.  

 Boreprosessen kan  innebære kostnadene så høyt som $5-$20 millioner.

 Jordvarme er likevel mye billigere på lang sikt.

 Investeringene kan tilbakebetales på mindre enn 5-10 år.

 Enel Green Power:

 5 MW biomasse energi er knyttet opp mot et geotermisk kraftverk på 13 MW i Italia.

 Den samlede effekten øker når varmen fra det geotermiske kraftverket varmes opp

 ytterligere.  

 

 

Image0158

 2015 Geotermisk kraf koster mellom 5 cent og 8 cent pr. kWh.

 

 Sandia National Laboratories (SNL) og det svenske firmaet Atlas Copco:

 De har utviklet et drillingsverktøy som kan tåle høyere varme under boring etter

 geotermisk energi. Hastigheten kan økes fem til ti ganger sammenlignet med

 vanlige boreopereasjoner.

 

 I California kan de ved bore etter geotermisk energi også utvinne litium.

 Litium brukes i en lang rekke energilagrings-systemer.