Your Company
 
Sykkel Biler 1 Biler 2 Jernbane Fly-- Ballonger.luftskip Skip Båter Motor
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

"Grønne" biler

 
 
 
 Image0235
 Biler som bruker sammenpresset luft som drivstoff 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0158
 BMW i3 
 Elektriske biler
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Image0111 
 Hydrogenbil 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0253
 Bil som drives av metanol  CH3OH   
 Metanol,etanol og biodiesel
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0259
 Hybridbilen Toyota Prius  
 Hybridbiler
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0513
 Plugg inn hybrid   Tyota vil komme med sine bilder på det åpne markedet 
 i slutten av 2011.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 1900  Porsche   Elektrisk bil    Drivkreft i hjulene
 Tidlige grønne biler
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0011
 Biodiesel
 Drivstoff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0097
 Lading

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIVERSE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BATTERIER

 

 

 

 

 

 FØRERLØSE BILER

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0282

 Buss som er drevet av naturgass
 Busser, lastebiler mm.
 
 
 NORGE
 
 
 FREMTIDIGE BILER
 

 

 

 

 

 Image0307
 1996    Ford Taurus var den første "flexible-fuel" bilen som kunne kjøre
 både med  ethanol (E85) og methanol (M85) blandet med bensin.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 2011 Denne bilen er så lett at den klarer seg med 2,35 l bensin på 100 km.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0210
 2016 Studenter på NTNU har utviklet denne elektriske racerbilen.
 «Gnist» har en elmotor montert i hvert hjul på 35 kW på hver,
 og bruker drøye 2 sekunder fra 0-100 kilometer i timen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0028
 Bil drevet av naurlig gass - metan
 Når kloakk og slam gjærer anaerobt - uten tilgang på oksygen, oppstår det metan.
 Biogassen har 55-60 % metan.
 
 Metan er en 22 ganger sterkere drivhusgass enn CO2, men den har en halveringstid 
 på 12 år mens CO2 gassen har en halveringstid på flere hundre år.
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0160

 Studenter på Eindhoven University of Technology har utviklet bilen Stella.

 Den produserer mer strøm fra solenergi enn den bruker, har en rekkevidde på opptil 1.000 kilometer 

 og har plass til fire personer.

 2015 Målet er å kommersialisere kjøretøyet om 5-10 år.

 

 

 
  

 

 

 

 

 Image0013
 Superbus prosjektet arbeider med en høyhastighets elektrisk buss som kan gå 250 km/t.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0015
 Vyubbo Ockels (1946 - ) er en nederlandsk astronaut og professor som arbeider med superbuss-
 prosjektet.
 
 2020 EUs utslippskrav er en senkning til 95 g CO2 pr. km.
 Tyske bilprodusenter og svenske Volvo synes dette er utfordrende.
 Produsenter av dyre biler med høye utslipp får midlertidige unntak fra noen av reglene
 hvis de også produserer el- og hybridbiler.
 
 Økt befolkningsmengde og økt strømforbruk som følge av elbiler og varmepumper gjør at
 Statnett mener det trenges 15 milliarder til oppgradering av kraftnettet i Oslo og omegn.
 
 
 Vanlige biler har påbud om å bruke katalysator for å bryte ned nitrogenoksider (NO)
 Slike katalysatorer er dyre fordi de inneholder kostbare, sjeldne metaller som
 platina, rhodium og palladium.
 En forsker ved NTNU, Tine Kristiansen, mener aerogel kan erstatte platina.
 Det kan bli en billig og effektiv katalysator.
 Hvis poreveggene i fem gram aerogel ble brettet ut, ville de dekke Lerkendal stadion.
 Den vanligste typen aerogel er laget av det sammen materialet som sand består av -
 såkalt vannglass- et salt som består av silisium, oksygen og natrium oppløst i vann.
 Så tilsettes en base f.eks. ammoniakk. Basen gjør at nanopartikler dannes og lenker
 seg sammen i lange kjeder som tilslutt danner nettverk av bittesmå porer.
 Porøsiteten benyttes i kjemiske prosesser.
 Aerogel egner seg til katalysatorer av tre årsaker:
 * De er hydrofobe dvs. at de ikke blir påvirket av vann.
 * De er porøse dvs. at de har stor overflate.
 * Ved å putte metall-kationer ,postitivt ladde ioner, inn i gelestrukturen, 
     får geleen bestemte funksjoner.
 
 
 Veitrafikken
 2013 Veitrafikken bruker 45 TWh årlig.
 El- biler i Norge vil trenge 6,5 TWh.
 
 2012 Norge produserte 148 TWh fornybar kraft.
 2020 Norge skal bygge ut 13,2 TWh som resultat av grønne sertifikater.
 2013 Hvis alt matavfall og all kloakk i Norge ble brukt til metanproduksjon, ville
 det teoretiske potensialet være på 10,6 TWh.
 
 72 000 fossilbiler produserer 400 000 tonn CO2.
 En bil produserer 5,55 tonn CO2.
 
 I Sveits lagres sommervarmen for å gjøre veiene frie for holke om vinteren.
 Det kan spare mye salting.
 
 Veitrafikken står for 19 % av Norges klimautslipp.
 
 2014 Produksjonen av batteriet til elbilen Nissan Leaf står for 4,6 tonn CO2 ekvivalenter.
 Resten av bilen står for omtrent det sammen.
 
 75-80 % av utslippene fra fossilbiler kommer fra drivstoffet.
 
 Alydro reaksjonen
  Det sies at en bil på 900 kg kan kjøre 600 km på 20 liter vann, el. fra bilens batteri

 og 1 kg aluminium. BMW i Tyskland har testet, metoden i laboratorium.

 Metoden virker, men det stilles spørsmål ved håndteringen av avfallsproduktet aluminiumsoksid

 som legger seg på bunnen av beholderen.

 

 Transformatorer

 Zaptec i Stavanger har utviklet en liten transformator som kan henges på veggen i privathus.

 Den kan også kommunisere med strømselskaper, hus og bil, og dermed bli del av et smart strømnett.

 Den kan lade alle elbiler, også de som krever strøm fra 400V/TN-nett.

 Dermed forsvinner problemet med 230 volts-nettet som vi bruker her i Norge.

 

 Smartnett-biler

 Kraftbransjen trenger Smartnett-biler. V2G (Vehicle to grid)

 2022 Det er spådd at det vil bli 250 000 V2G biler i USA.

 2014 Strømnettet og batteristyringen i Norge gjør slik bruk umulig.

 Det kan kanskje slite på batteriet hvis nettselskaper skal kunne tappe og lade

 opp batteriene oftere enn nødvendig for kjøring.

 Nissan Leaf sier batterier ikke viser svekkelse etter 100 000 km.

 Bruken til V3G reduserer ikke levetiden.

 

 Det norske selskapet Zem har lenge arbeidet med gjenbruk av avanserte litiumionebatterier.

 De fleste av dem kommer til å vare i minst 8 år. Mollestad ønsker en batteribank knyttet til en solpark.

 Når batteriene skiftes ut fra bilen har de fremdeles 70-80 % av opprinnelig kapasitet.

 

 

 2014 Det vil trolig bli solgt vel 16 000 elbiler i Norge. 1913 Tallet var 7 700 elbiler.

 

 

 Elektriske biler: Nissan Leaf, BMW i3, VW e-Golf, Ford Focus electric, Citroën C-ZERO, Mitsubishi i-MiEV,

 Peugeot iOn

 

 2016 Audi Q6 skal etter ryktene få en rekkevidde på 700 km.

 

 

 2017 Hvis utbyggingsplanene følges, vil Norge ha rundt 500 hurtigladestasjoner.

 

 2014 Transnova støtter i dag pilotprosjekter over det ganske land for å få opp infrastruktur

 for biodrivstoff til tungtransport, landstrøm til skip, og ladestasjoner til hydrogenbiler.

 

 

 INDIA

 2014 Antall biler er tredoblet det siste tiåret til rundt 130 millioner.

 Resultatet bidrar betydelig til dannelsen av bakkenær ozon.

 Bergeninger viser at mat nok til 94 millioner mennesker kan ha gått tapt i løpet av ett år på grunn av ozon.

 

 Fossilbilene slipper ikke bare ut CO2, men også NoX, CO, SO2, H2S og sotpartikler.

 

 

 En bensin /disel motor har en virkningrad fra 32-38% av tilført energi.

 En elmotor utnytter 98% av energien.

 

 2014 En El bil er ca 30% dyrere en en vanlig bil å produsere pr i dag.

  

 2014 Kina vurderer å sette $ US 16 milliarder i offentlige midler til utvikling av lading fasiliteter til

 elektriske kjøretøy  for å anspore  etterspørsel etter elektriske rene biler.

 Bloomberg: BMW har planer om å selge sin elektriske i3 bybil i Kina i år.

 Det er spådd at landet vil bli verdens største marked for elbiler innen fem år.

 

 

 2025 Åtte amerikanske stater  annonserte at de har en utviklingsplan for å sette 3,3 millioner

 nullutslippsbiler på veiene.

 

 Elektrisk Golf bruker 12,7 kWh på 10 mil.

 Hvis strømmen koster 70 øre kWh blir det 1 kr pr. mil.

 

 2025 Elbiler kan bli like billige som bensin- og dieselbiler, uten noen form for støtte, sier Bråten.

 Batteriene blir mindre, billigere og bedre.

 En elektrisk motor bruker bare tredjedelen av den energien bensinmotorer bruker for å gjøre samme jobben.

 En forbrenningsmotor sløser bort 2/3 av den tilførte energien.

 

 2014 Norge har 2,5 millioner bensin- og dieselbilene og 19.000 elbiler.

 

 Autonome biler

 Fire amerikanske stater (Nevada, Florida, California og Michigan)sammen med District of Columbia,

 har vedtatt lover som legaliserer autonome kjøretøy.

 Googles autonome SUV har logget mer enn  700.000 selvkjøre miles uten problemer.

 

 Elmotoren har en virkningsgrad som er 3-4 ganger høyere enn forbrenningsmotoren.

 

 2016-2017 Ruter vil ha mellom 30 og 50 elbusser i drift.

 Frode Hvattum, strategisjef i Ruter: Ambisjonen er at all kollektivtrafikk i Oslo og Akershus skal kjøre

 på fornybar energi i 2020.

 60 prosent av klimagassutslippene i Oslo er fra transport.

 Ved bruk av elektriske busser (70.000 km per år) kan vi redusere CO2-utslipp med ca. 75 tonn per buss

 per år, og NOx-utslipp med ca. et halvt tonn per buss per år.

 NOx-utslippene er særlig skadelige for luftveiene.

 

 2014 Volkswagen AG (VOW) kjøpte en eierandel i batteriprodusenten QuantumScape Corp.

 Målet er å mer enn tredoble rekkevidden av sine elektriske biler.

 

 Elektriske biler er minst tre ganger mer energieffektiv enn hydrogen brenselcellebiler.

 

 Apple skal ha "flere hundre" folk som arbeider med å designe en bil med kodenavnet Titan.

 

 

 2005 Det var 800 elektriske biler i verden.

 2015 Det er rundt 310 000 elektriske biler i verden. 

 

 Litium-vanadium-fosfat billigere enn alternativene som litium-kobolt til batterier.

 Batterierne produsere svært høy energitetthet og spenning.

 Dermed blir det mulig å reise langt mellom hver ladning.

 

 2015 Norge: Ni av ti el-sjåfører er alene i bilen.

 

 BMW

 2015 "Alle" modeller blir elektriske det neste tiåret.

 Dette inkluderer også plug-in hybrider.

 

 

 2015 Nytt EU-direktiv:

 Alle nye biler kjøpt inn til bruk i det offentlige kan ikke overstige et CO2-utslipp på 85 g/km.

 Forskriften skal gjelde ved kjøp av både nye og bruke kjøretøy.

 

 2025 Stortinget har vedtatt at kollektivtrafikken i Norge skal være utslippsfri.

 

 Induktiv ladning i veibanen:

 Ved å elektrifisere sentrumsveiene trenger en ikke å stenge byene for biltrafikk.

 Drosjene vil få store fordeler med bevegelseslading siden de sjelden kan planlegge ladepauser.

 Det vil ikke være spesielt vanskelig å bygge om dagens elbiler til å takle induktiv lading.

 Toyota er veldig inter­essert i å lage små, billige biler beregnet for bevegelseslading.

 

 Bosch: Ny batteritype vil doble rekkevidden på elbiler.

 

 

 TESLA

 2015 Model S kan få en rekkevidde på 1000 km om et år eller to ifølge Musk.

 2020 Rekkevidden kan bli på 1200 km.

 2018 Musk mener bilene vil begynne å bli helautomatiske.

 Det kan gå noen år før myndighetene tillater full bruk av denne funksjonen.

 Tesla som bare produserer 40 000 elektriske biler er verdsatt av aksjemarkedet på over

 halve prisen av General Motors som produserer 9 millioner biler.

 

 

 2015 Den globale bilindustrien er på $1 trillion (1000 000 000 000).

 

 VOLVO

 2019 Volvo vil  legger til plug-in hybrider til hver modell, og vil også ha en helt elektrisk bil i utvalget.

 Volvo  forventer at elektrifiserte biler snart vil utgjøre 10% av totalen.

 

 2015 Den franske regjeringen vil gi tilsudd til å oppgraderer eldre dieselbiler til å bli elektriske.  

 

 

 KINA

 Salget av elektriske kjøretøy fortsetter å vokse i Kina på grunn av mange insentiver.

 2020 Målet er 5 millioner elektriske kjøretøy på veiene.

 

 BEVEGELIGE DELER

 Det er over 10 000 bevegelige deler i biler med forbrenningsmotor.

 De krever massevis av vedlikehold og massevis av reservedeler.

 Bilforhandlerne driver lobbyvirksomhet fordi de tjener på dette.

 

 

 FORD

 2015 - 2020 Ford Motor Company vil investere $ 4,5 milliarder i 13 nye elektrifisert kjøretøy.

 Nye plug-in hybrider er inkludert i gruppen EV. De skal kunne lades raskt, og gå rundt 16 mil

 mellom hver ladning.

 

 2050 Norge, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Quebec og åtte amerikanske stater har

 som mål å få  100% utslippsfrie biler og lastebiler.

 

 Sverige/Kina

 2015 Det kinesiske selskapet Panda New Energy har bestilt 150.000 elbiler i Trollhättan.

 Avtalen er verdt 100 milliarder svenske kroner.

 

 Vekt

 Energilagert til en elektrisk bil veier ti ganger så mye som en forbrenningsmotor.

 Men en må også regne inn fossilbilens girboks, dynamo eksosanlegg og annet, og drivstoffet.

 Desuten utnytter elektromotoren drivstoffet ekstremt mye bedre.

 

 

 

Image0167

 2013,2014,2015 Norge har flest elektriske kjøretøy i Europa.

 

 

 Selvkjørende biler får opp til 90 % reduksjon i bilulykkene.

 Datamaskiner lager ikke menneskelige feiler.

 Hvis selvkjørned biler hadde overtatt i USA, ville 30 000 liv ha blitt spart i året.

 Bortimot $190 milliarder ville blitt spart i helseutgifter i forbindelse med bilulykkene.

 På verdensbasis ville 10 millioner liv blitt spart hvert tiår.

 

 Tyskland

 Tyskland vurderer å gi 2 milliarder euro subsidiere kjøp av flere elektriske biler.

 Dette innebærer også flere EV ladestasjoner og støtte oppkjøpet av flere elektriske biler for føderale kontorer.

 Hensikten er først og fremst å støtte tyske bilselskaer som BMW og Volkswagen som allerede produserer

 EV-er, men planlegger å introdusere mange flere modeller.

 

 

 Kina

 BYD og BAIC EV er to kinesiske bilmerker.

 

 

 2016 Chevrolet Bolt vil kanskje hete Opel i Europa.

 Bilen har en rekkevidde på 30 mil, og vil koste rundt 300 000 kr.

 

 

Image0213

 

 Heliateks er et tysk solar selskap.

 Heliateks har registrert en ny organisk solcelle.

 2016 Den har nå en effektivitet på 13,2 %. Selskapet håper på 15 %.

 Biler skal dekkes av solbelegg slik at de lades mens bilen kjører i sola.

 Organiske solceller var først tenkt til vindubehandling.

 Slike solceller er  langt rimeligere, og de er fleksible og gjennomsiktige (eller semi-transparent).

 

Image0214

 

 Den nye Heliatek består av tre lag organiske molekyler.

 Hvert lag er spesialisert il å konvertere grønt, rødt eller nær infrarødt lys.

 I begynnelsen skal elektrisiteten brukes til den indre komforten i bilen, ikke dra elektrisitet fra batteriet.

 Teknologien har en lang vei å gå.

 

 USA: Fra 2017 -2022 Bilene skal redusere utslippet av CO2 med 3,5 % hvert år.

 2022 og videre: Kjøretøyene skal forbedre utslippene med 5 % hvert år.

 

 Bloomberg New Energy Finance:

 Det er bare er snakk om få år før elbiler er fullt ut konkurransedyktige med fossilbiler når det handler om pris.

 Krysningspunktet vil nås i 2022. Billigere og bedre batterier er nøkkelen.

 

 

 Tyske Daimler

 2016 Bilprodusenten vil bygge en lithium-ion batterifabrikk til $ 544 millioner.  

 Batteriene skal brukes til elektriske og hybride Mercedes-Benz og smartbiler.

 De skal også brukes til stasjonære lager.

 

 

Image0211

 

 2014-2015 Volumet på elektriske biler i tusen

 

 2016 Audi-sjefen tror helelektrisk danker ut hybrider om ti år

 

 

 

 

 

Image0206

 

 2013-2025 Elektriske kjøretøy

 

 

 Vanderbilt-universitetet i Nashville og George Washington-universitetet i Washington D.C.:

 De har utviklet en metode som tar i bruk overskudds-CO2 i elbilbatterier.

 Idéen er å fange CO2 - f.eks. fra kraftproduksjon, og bruke karbonet til å produsere

 elektroder til litiumionebatterier.

 I stedet for elektroder av grafitt, kan det brukes karbonnanorør.

 

 

 College of Physicians og Royal College i pediatri og barnehelse:

 Luftforurensning i Storbritannia er ansvarlig for 40 000 dødsfall hvert år

 

 2025 Nederland har sagt det vil forby salg av nye bensinbiler fra denne datoen.

 

 Morgan Stanley analytikere:

 Et delt, autonomt elektrisk transportnettverk henter inntektene gjennom mil i stedet for enheter.

 

 Tony Seba ved Stanford University:  

 2025 Forbrenningsmotor på biler vil ikke lenger være i salg.

 Forbrenningsmotor har mer enn 2000 bevegelige deler, mens en elektrisk bil har mindre enn 20.

 Elektriske biler er derfor billigere i vedlikehold. Drivstoffet koster rundt 20 % av bensin/diesel.

 2030 Fossilt brensel, kull og olje i særdeleshet, vil være overflødig.

 1. Bilene vil erstatte forbrenningsmotor med elektrisk. 2. De vil drives av datamaskiner i stedet for

 av mennesker. 3. De vil bli delt i stedet for eiet.

 Felles eie: 90 % parkering og 10 % bruk vil erstattes av 90 % bruk og 10 % parkering.

 

 

 FoxConn, skaperne av Apple laptop:

 Elektriske kjørtøy vil komme ned på en pris på 15 000 dollar.

 

 

 

Image0214

Kilde: ZSW

 2009-2016 Elektriske biler og ladbare hybrider globalt

 

 2025 India, Nederland, Norge og Østerrike vurderer å forby salg av nye ikke-elektriske kjøretøy.

 

 Du kan kjøre ti mil på én kilo hydrogen, mens du trenger 100 kg med litium for å kjøre like langt.

 

 

 LONDON

 ULEZ (Ultra low emission Zone) Her må biler med fossilt drivstoff betale skyhøye gebyrer.

 2018 Alle nye London-taxier må være i stand til å kjøre uten klimagassutslipp.

 Nye diesel-taxier blir forbudt.

 Lyktestolper skal lade Londons el-taxier.

 Stavanger-selskapet Zaptecs har utviklet en kompakte teknologi som kan pakket inn en lyktestolpe

 (Zap Charger City).

 2020 Britiske myndigheter har som mål at 100 000 elbiler skal kjøre rundt i Londons gater.

 

 

 BMW-sjef: Rekkevidde-forlenger er en psykologisk greie.

«Alle» vil ha det, nesten ingen bruker det.

 

 

 2016 Arbeiderpartiet går inn for at avgiftssystemet for nye person- og varebiler innrettes slik at

 «tilnærmet 100 prosent av nybilsalget er basert nullutslippsteknologi».

 2025 Miljødirektoratet sier at alle nybiler må være nullutslipp hvis vi skal nå målet om en 40 %

 reduksjon i klimagassutslippene i 2030. Dette vil det ifølge Miljødirektoratet redusere utslippene

 med 2 270 000 tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med om ikke noe var blitt gjort.

 

 

 

Image0224

 

 2015 og 2016 Mengde i tusen og utvikling i noen områder av plug-in biler

 

 

 Samkjøring

 Spare Rides er en app som kobler pendlere.

 Carma, Gomore, Flinc og Blablacar er samkjøringsapper som kan brukes i Norge.

 2016 På Spare Rides vil passasjeren betale sjøføren 47 kroner å sitte på to mil.

 Samkjøringsinntekter er ikke skattepliktige.

 I Bergen er 19 av 20 passasjerseter tomme i rushtiden.

 1 av 7 bilseter er  i bruk.

 Arild Eggen, prosjektleder i Statens Vegvesens samkjøringsprosjekt 2pluss.info:

 Om bare 2 av 7 var i bruk, hadde vi ikke hatt køproblemer i Norge. Ikke engang på Drammensveien.

 Bare i bergensområdet taper næringslivet fire milliarder kroner i året på grunn av kø.

 

 

 

Image0223

 2012-2020 CO2 utslipp fra biler går kraftig nedover i Europa, USA, Japan og Kina

 

 2030 Tyskland vil fase ut bensin- og dieselbiler.

 

 2025 Helsinki kan eliminere behovet for å eie privatbiler.

 

 

 2016 Honda har utviklet en elektromotor til bruk i hybridbiler som ikke krever bruk av tunge,

 sjeldne jordarter annet enn neodymium. Neodymium har en lav pris på rundt 340 kroner per kg i 2015.

 Neodymiummagneter lages av en legering av neodymium, jern og bor.

 Honda utformet deretter en motor tilpasset denne magneten.

 

 Drosjer har brukt Nissans batterier i 200 000 kilometer. Da har de en effekt på 75%-80 %.

 Da kan batteriene flyttes fra bilene og brukes til energilagring.

 

 Hundene foretrekker elektriske biler.

 

 

 

Image0226

 Første kvartal i 2015 og i 2016

 I det første kvartalet ble 312 000 plug-in elektriske biler solgt i verden. Økningen er på 49 %.

 

 

Image0228

 Første kvartal 2016

 

 

 

 

Image0004

CREDIT: Argonne National Laboratory (via Wikipedia

 2011-2015 Salg av elektriske biler.

 Kinesiske myndigheter ønsker å selge rundt 3 millioner elektriske biler i året.

 Bloomberg: For å nå det målet subsidieres elektriske priser med opp til 60 %.

 

 

 

 

 

 

 2016 Dagligvaregrossisten Asko i Norge har gått til innkjøp av elektriske lastebiler.

 Selskapet har som ambisjon å bli klimanøytralt.

 

 

 Richard Branson i Virgin Group:

 2016 Om 15 år fra nå tror jeg alle bilene på veiene vil være elektriske.

 

 2030 I de tettest befolkede byene vil utgiftene knyttet til sikkerhet, utslipp og kø reduseres med

 7400 dollar (64 000 kroner) per person på grunn av selvkjørende, elektriske biler.

 Bilenes batterier fungerer som fordelt energilagring.

 

 2016 Biler med høy utnyttelse, som drosjer, er økonomisk lønnsomme.

 Den høye innkjøpsprisen vil jevnes ut av de lave driftskostnadene.

 

 2016 Startmotoren kan bygges ut med en elektromotor med seks kilowatt effekt.

 Elektromotoren driver veivakselen via et belte.

 Den kan gi drivkraft, og  regenerere energi som lagres i et lite litiumionebatteri.

 Resultatet er et drivstofforbruk på 0,35 liter på mila, og et CO2-utslipp på 92 gram per kilometer.

 

 Ultra E

 Ultra E kan levere en effekt på 350 kWh. Det gir 30 mil på 20 minutter.

 Audi, BMW og Renault er alle med i prosjektet.

 Ladestasjonene vil fungere med busser og lastebiler som støtter høyere ladeeffekt.

 

 NEVS (National Electric Vehicle Sweden) vil sammen med Hewlett Packard Enterprise

 bidra til å forsterke selskapenes globale produksjon av elektriske kjøretøyer.

 

 

 Proterra har raskt økt lengden til EV batteriene.

 2016 De har nådd en lengde på 960 km (600 miles).

 Dette gjør det lettere å gå over til elektriske busser, for det trenges ingen infrastruktur.

 

 2016 Det var mer enn 1 million elektriske biler på veiene.

 Salget gikk opp 57 % til tross for lave oljepriser.

 

 

 ABB er blant hurtigladerprodusentene.

 De tror fremtidens ladestasjon kan gi 400 kilometer rekkevidde på et kvarter.

 CCS2-ladestasjonene vil komme i forbindelse med at Porsche og Audi lanserer sine elbiler om to til tre år.

 

 

 En liten elektromotor erstatter startmotoren, og gir bilen et ekstra puff.

 

 

 2019 Alle Ferrari biler vil ha noen hybridelementer.

 

 2016 Intel tar steget over i bilindustrien.

 

 2016 Neste generasjon elbil fra BMW blir selvkjørende. Denne går foreløpig under navnet iNext.

 

 2025 Ordførerene i Paris, Madrid, Athen og Mexico City vil utestenge dieselmotorer.

 

 

 Stanford-foreleser og forfatter Tony Seba:

 2020 Elbiler blir billigere enn biler med forbrenningsmotor.

 2025 Den siste nye bilen med forbrenningsmotor blir produsert.

 2030 Alle biler er selvkjørende.

 

 Bloomberg New Energy Finance Future:

 2030 Forbruket av fossilt drivstoff ha falt med 75 % i de store byene.

 2030 Det kommer maksimalt til å være 60 % elbiler.

 

 2020 Ordføreren i Paris har  sagt at det ikke lenger skal være lov å kjøre med dieselbiler i byen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 En "mile" som engelsk enhet er ca. 1,6 km.