Your Company
 
Folkevandring Økonomi Helse Religion,kultur Folketallet Maktpolitikk Diverse samf. Mat/drikke-produksjon
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Helse

 
 
 
 Image0244
 Utbredelse av HIV 2005
 Sykdommer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0248
 Antatt livslengde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0212
                                             Image0213
  Antatt livslengde

 Botswana: 1990 - 65 år      2000 - 49 år på grunn av aids     2011 - 66 år.

 Sør-Afrika: 1990 - 63 år     2000 - 57 år på grunn av aids      2011 - 58 år.

 Zimbabwe: 1990 - 60 år     2000 - 43 år grunn av aids      2011 - 54 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0250
 2001 Gjennomsnittsalder
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0035
 2005 Gjennomsnittsalder
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0221
 Alkoholforbruk pr. person i 2008
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0270
 2006 Prosent av befokningen som lider av sult
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0175

"Percentage population undernourished world map" by The original uploader was Lobizón at English Wikipedia - Transferred from en.wikipedia to Commons.. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Percentage_population_undernourished_world_map.PNG#/media/File:Percentage_population_undernourished_world_map.PNG

 2008 Prosent av befokningen som lider av sult (World Food Programme)

 

 

 

 

 

 

Image0176

 1950-2005 Forventet levelengde

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0210

By Rcragun - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7993094

 1960-2050 Forventet levelengde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0177

 

 

 

 1980-2010 Mennesker i ekstrem fattigdom i følge Verdensbanken
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0081
 Image0082
 2002 Skader påført mennesker på grunn av dårlig næringstilgang pr. 100 000 innbyggere
 
 7. april har FNs generalforsamlig bestemt at skal være verden helsedag.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0086
 WHO   Verdens helseorganisasjon
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0087
 WHOs hovedkvarter i Geneve i Sveits
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0024

 2013 Helsekroner pr. innbygger, i forhold til BNP og forventet levealder

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0115

 Moderne slaveri

 2015 Anslag over antall slaver i dag varierer fra 12 millioner til 29 millioner.

 Handleen genererer opp til $ 3 500 0000 000 årlig.

 India har flest slaver av alle land, på 14 millioner (over 1% av befolkningen).

 Kina har den nest største antallet med 2,9 millioner slaver.

 Pakistan har 2,1 millioner, Nigeria 701 000, Etiopia 651 000, Russland 516 000,

 Thailand 473 000, Kongo 462 000, Myanmar 384 000 og Bangladesh 343 000.

 

 

 

 

 

 

 

Image0205

 Nasjoner med kritisk mangel på helsearbeidere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0216

 1995-2007 Helse utgifter per innbygger i US$ PPP-justert i forskjellige land