Your Company
 
Telefon Lyd Radio TV Data Teknologi Kjemiske stoffer Ild Roboter Materialer Atomb. Forskj.
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Ild

 
 
 
 Image0223
 Ild
 Mer
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0242
 "Pipe" starter grillen raskere.
 Diverse
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Image0223 
 Slik kan ilden spre seg i ei blokk.
 Mer
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0273
 Slukking av brann på en flyplass
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0226
 Eksplosjon
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0013
 Bunsen-brenner  Flammene får forskjellige farger avhengig av tilførselen av luft.