Your Company
 
Sykkel Biler 1 Biler 2 Jernbane Fly-- Ballonger.luftskip Skip Båter Motor
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Jernbane

 
 
 
 Image0073
 Jernbane med hest som trekkraft
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0076
 Damplokomotivet
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0088
 Sylinderne i damplokomotivet 
 Damplokomotivets oppbygging
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0095
 Elektriske tog 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0105
 Interiør fra langdistansetog
 Diverse om tog
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0112
 Trikk 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0118
 Det lages litt avstand mellom jerbaneskinnene for å unngå solslyng.
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0284
 PRT (Personal Rapid Transit) i Sverige.
 Diverse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0119
 Maskin som brukes til å bore ut tunneler
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0245
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0246
 
 
 Et overveldende flertall av det britiske publikum ønsker at jernbanen skal tilbake til
 offentlig eierskap. Bare Miljøpartiet forplikter seg til å nasjonalisere jernbanen.
 Prisøkningene motarbeider bredere bruk av jernbanen.

 

 

 

 

 Ledninger langs skinnegangen og signallys skal erstattes av trådløs

 kommunikasjon med togene.

 Togene skal bruke satellittnavigasjon.

 

 2040 Det er trolig lyntog fra Oslo til København og fra Oslo til Trondheim.

  Høyhastighetsutredningen dømte samfunnsøkonomien nord og ned.

 Trondheimstoget likevel bli lønnsomt fordi man velger et flerbrukskonsept for   

 person- og godstrafikk.

 Dette vil erstatte en stor andel av flyreisene mellom Oslo og Trondheim, spår Zero.