Your Company
 
Jordplatenes bevegelser Jordpl. bev. Tidsepoker Global oppvarming Forurensning Fornybart Litt av hvert
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Jorda 3

 
 
 
 Image0026
 Image0027
 Kontinentene
 Et kontinent er et stort, sammenhengende landområde og må ikke forveksles med en verdensdel.
 Kontinentalplater handler om platetektonikk.
 Platetektonikk stammer fra det greske ordet "tekton" som betyr "bygger".
 Det er vitenskapen om jordskorpens bevegelser.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0260
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0015
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0028
 Masseutryddelse av marine orgamismer fra Kambrium til moderne tid i millioner år
 De fire store utryddelsesperiodene er markert med bokstaver.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0261
 Jordas tidsaldere er formet som ei klokke med 24 timer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0262
 Den siste istiden for ca. 18 000 år siden
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0010
 1996 Det bygger seg opp "rygger" i Stillehavet og Atlanterhavet der de store
 landplatene glir fra hverandre.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0005
 De store landplatene
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0030
 Alfred Lothar Wegener ( 1880 -  1930) var en tysk polar forsker, geofysiker og meteorolog.
 Han var den første som la merke til at jordas ulike landmasser nesten passet sammen
 som et puslespill.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0031
 Wegener så at kontinentene passet sammen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Fil: Snider-Pellegrini Wegener fossil map.gif
 Funn av fossiler viser også at kontinentene en gang hang sammen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0032
 Tre typer grenser mellom plater:
 1. Platene kan skyves på tvers av hverandre.
 2. Platene kan trekkes fra hverandre
 3.Platene kan skyves under hverandre
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Vitenskapelige studier av forhistorisk liv kalles paleontologi.
 Det omfatter studier av å bestemme organismers utvikling og

 samspillet mellom dem og deres omgivelser.

 

 2,4 milliarder år siden

 For 2,4 milliarder år siden var planeten en såkalte Snowball Earth.

 Planeten var dekket av hundrevis av meter tykk is over alt.

 Den globale gjennomsnittstemperaturen lå under  - 40 ° C .

 Geologer vet dette fordi forsuring av havene  er et kjennetegn på overflødig CO2 i atmosfæren.

 De har bevis på at havene var sterkt sure på det tidspunktet snøballfasen ble avsluttet.

 252 millioner år siden. Havene syrnet dramatisk. På dette tidspunktet gjennomgikk planeten den

 største masseutryddelse av arter som er kjent for vitenskapen.

 Spesielt mye liv ble utryddet i havene. Dette skapte den evolusjonære scenen for fremveksten

 av dinosaurene.