Your Company
 
Telefon Lyd Radio TV Data Teknologi Kjemiske stoffer Ild Roboter Materialer Atomb. Forskj.
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Kjemiske stoffer

 
 
 
 Image0010
 Det periodiske systemet
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0382
 Hydrogen
 Atomer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fil:H2O (water molecule).jpg
 Vannmolekylet
 Molekyler
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0236
 Klorofyllmolekylet
 Spesielle molekyler
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0228
 CO2 i havet i 1990   Havet inneholder rundt 36 000 gigatonn med karbon.
 Over 90 % er CO2 joner. Resten er karbonater.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0133
 Kongevann
 Kjemiske forbindelser
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0283
 Ione-binding
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0019
 Protoner og nøytroner består av tre kvarker hver. Elektroner består ikke av kvarker.
 Kvarker er, sammen med leptonene (f.eks. elektroner) de minste byggesteinene vi
 kjenner til i naturen i dag.
 Det finnes 12 kjente typer leptoner, hvorav 3 er materiepartikler (elektronet, myonet
 og tau-leptonet), 3 nøytrinoer, og deres 6 respektive antipartikler.
 Et nøytrino er en elementærpartikkel uten elektrisk ladning.
 I september 2011 ble det kjent at forskere ved CERN har indikasjon på at hastigheten
 til nøytrinoer kan overgå lyshastigheten.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0236
 Molekylene i faste stoffer ligger bundet sammen,
 i flytende stoffer beveger de seg forbi hverandre og
 i gasser beveger de seg uavhengig av hverandre.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 File:Thermally Agitated Molecule.gif
 Dette er en del av proteinet alpha helix.
 Ved oppvarming vibrerer atomene mer, og dette fører til utvidelse av molekylet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0502
 Edelgassen helium brukes i ballonger fordi den er lett.
 Energien på sola lages ved at hydrogen går over til helium.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0501
 Edelgassen neon
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0250
 Edelgassen argon
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0251
 Sylinderne inneholder argongass.
 De skal brukes til å slukke ild uten å skade utstyret.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0423
 Kjemi er læren om atomene og de strukturene de kan danne.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0501
 Alle stoffer kan være faste,flytende, i gassform eller i plasmaform.
 Plasma er regnet som den fjerde aggregattilstand og er oftest en gassaktig substans 
 som består av frie ladede partikler slik som elektroner, protoner samt
 ladede atomer (ioner) av ulike slag.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0485
 Mendelejev   1834 - 1869  var en russisk kjemiker som regnes som
 far til det periodiske system.
 Han voks opp i Sibir i en stor søskenflokk.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0494
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0482
 Kjemiske blandinger som gir berlinerblått
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 Laboratoriehansker mot kulde
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0483
 Faresymboler på kjemiske forbindelser
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0027
 Symbol til kjemiske våpen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 1993 Konvensjonen om kjemiske våpen ble satt i virksomhet.
 Produksjon,lagring og bruk av kjemiske våpen ble forbudt.

 

 

 

 

 

 

 Image0175
 Norske soldater øver på kjemisk krigføring.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0019
 Positron eller antielektron er motstykket til elektronet.
 Massen er den samme som et elektron har.
 Når et lavenergi-positron kolliderer med et lavenergi-elektron, tilintetgjøres

 de og det sendes ut to eller flere gammabølger, fotoner.

 

 

 

 

 

 

Image0118

 Diet Coke og Mentos reagerer med et kraftig utbrudd.
 Mints forårsake nukleering av oppløst CO2 så fort at væslen spruter ut av flasken.