Your Company
 
Telefon Lyd Radio TV Data Teknologi Kjemiske stoffer Ild Roboter Materialer Atomb. Forskj.
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Lyd

 
 
 
 Image0290
 Fonograf 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0005
 IPod
 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0207
 1859  Fonografen til Édouard-Léon Scott de Martinville
 1860 Den eldste kjente innspillingen av en hørbar stemme
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
                                        1877                                                                                      1878                             
 Fonografen til Edison
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0024
 1907 Edison med diktafon
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0498
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0292
 Høytaler
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0291
 Åpnet høytaler
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0293
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0289
 Megafon
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0598
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 Kondenser mikrofon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0163
 1956-1968  Siemens studio for elektronisk musikk
 Dette var det første programmerbare forsterkningssystemet.
 Siemens studio fikk betydelig innflytelse på utviklingen av elektronisk musikk, elektroakustisk musikk,
 synthesizer og opptaks teknologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0031
 Analog båndopptaker som kan lagre 16 spor på lydbåndet.
 Båndet har en bredde på en tomme dvs. 2,54 cm.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 Avstpilling av vinylplate
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0010
 Rillene i ei vinylplate
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0089

 2001 iPod ble lansert.

 Den bærbare mediespillere ble utviklet og markedsført av Apple.

 

 

Image0098

 

 

 Infralyd er lyd med en frekvens lavere enn menneskets øre kan oppfatte, det vil si lyd i området 

 under 20 Hertz.

 Flere dyr, for eksempel hvaler, sjiraffer og elefanter benytter infralyd ved kommunikasjon.

 Ultralyd er lyd med en frekvens som er høyere enn menneskets øre kan oppfatte, vanligvis om

 lag 20 kilohertz hos unge.

 Noen dyr, for eksempel hunder, delfiner og flaggermus kan høre høyere frekvenser enn mennesket.

 Ultralyd brukes innen  medisin.

 

 

 

 

Image0099

 

 Ultralyd kan brukes til å lage et bilde av fosteret i mors liv.