Your Company
 
Elektrisitet 1 Elektrisistet 2 Lyskilder Farger Foto- Elektromag. Magnetisme Generator,motor Mer av div.
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Lyse.a

 
 
 
 Image0258
 Fargene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0259
  Subtraktiv fargesyntese
  Lyset subtraheres dvs. trekkes fra.
  Alle fargene tilsammen fjerner derfor alt lys, og resultatet blir svart.
  Fargene f.eks. i malerskrinet gir en subtraktiv fargeblanding.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0263
 Subtraktiv fargesyntese vist med fargede glassplater
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0264
 Additiv fargeblanding
 Her adderes dvs. legges lyset til for hver farge.
 Alle fargene til sammen gir derfor hvitt lys.
 Sola gir hvitt lys fordi den har en additiv fargeblanding. Lyset
 består av alle fargene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0265
 Når det hvite lyset sendes inn i en prisme, brytes det i alle regnbuens farger.
 Lyset er derfor en additiv fargeblanding, det består av alle fargene.
 De forskjellige fargen har forskjellig bølgelengde, og de vil derfor brytes på forskjellig
 måte i prismet.
 Fiolett lys har kortest bølgelengde, og rødt lys har lengst.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0484
 Spekteret  Rødt har lengst bølgelender og fiolett har kortest.
 Bølgelegdene er i nanometer. Det er 1 million nanometer på en mm.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0364
 Fiolett har de korteste bølgene og den høyeste frekvensen av synlig lys.
 Rødt har de lengste bølgene og den laveste frekvensen av synlig lys.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0365
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0047
 Bølgelengder
 De elektromagnetiske bølgene som gir synlig lys har en bølgelengde
 mellom 400 nanometer (fiolett) og 700 nanometer (rødt).
 Den bølgelenden som kommer etter 700 nanometer kalles infrarødt.
 Elektromangetisk lydbølger som mennesker kan høre er fra 2 cm til 17 meter.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0055
 Den gule fargen har en bølgelengde på mellom 565 nm og 580 nm.
 Det er blandingen av fargene rødt og grønt som av det menneskelige
 øyet oppfattes som gult.
 Gult er en av primærfargene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0056
 Rødt har bølgelengder i området 630-740 nm.
 Bølgelengder som er lengre kalles infrarødt, og de er
 ikke synlige for det blotte øyet.
 
 
 
 TILBAKE