Your Company
 
Elektrisitet 1 Elektrisistet 2 Lyskilder Farger Foto- Elektromag. Magnetisme Generator,motor Mer av div.
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Magnetisme

 
 
 
 Image0032
 Spiteren blir magnetisert.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0033
 Polene i spikeren legger seg i samme retning.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0034
 Det dannes magnetfelt mellom forskjellige poler.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0035
 Strøm gjennom spolen gjør metallstykket magnetisk.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0036
 Motoren fungerer ved at vekselstrøm forandrer polene.
 Tiltrkking aveksles derfor med frasøting siden ulike poler tiltrekker hverandre,
 og like frastøter hverandre.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0037
 Væskefylt kompass
 Magneten i kompasset reagerer med jordas magnetfelt.
 Det som kalles nord på kompasset er egentlig sørpolen siden det er
 ulike poler som tiltrekker hverandre.