Your Company
 
Folkevandring Økonomi Helse Religion,kultur Folketallet Maktpolitikk Diverse samf. Mat/drikke-produksjon
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Maktpolitikk

 
 
 
 Image0229
 1.verdenskrig 1914-1918
 Grønn farge: De allierte
 Gul farge:      Sentralmaktene 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 2.verdenskrig       1940 - 1945
 Grønn farge:         De allierte
 Lysegrønn farge: De som kom med på alliert side etter det japanske angrepet på Pearl Harbor
 Gul farge:              Aksemaktene
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0232
 Den kalde krigen 1945-1989
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0533
 Masseødeleggelsesvåpen
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0527
 Klasebomber
 Klasebomber og landminer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 NATO
 Forsvarsallianser
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0037
 2010 Militære utgifter i dollar i forhold til landets BNP (bruttonasjonalprodukt)
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 2. oktober: Den internasjonale dagen for ikkevold
 Arbeid for fred
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0024
 Nasjonaldager for uavhengighet
 Mer
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0159
 Hvitt fosfor
 Sprengstoff
 

 

 

 

 

 

 

Image0001

Image0002

 2011 Bruk av dødsstraff

 Straff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 Maktfordeling  Frimerket viser de grunnleggende ideene for demokrati.
 Ideer ble utviklet i opplysningstiden av John Locke og Montesquieu
 ( The Spirit of Laws , 1748).
 Makten skal fordeles, og ikke konsentreres i et enevelde og utøves vilkårlig.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0225
 Marx,Engels,Lenin,Stalin og Mao
 Disse sto for det kommunistiske samfunn
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0074
 2011 Potensielle supermakter
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0482
 2010 FNs liste over områder som enda ikke er avkolonialisert
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0099
 2012 Ikke selvstyrte områder
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0056
 1999 FNs generalforsamling vedtok at uken 25-31 mai skal være en uke som viser
 solidaritet med folkene i territoriene - folkegrupper som ikke styrer seg selv.
 Områdene med rød farge bør avkoloniseres.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0060
 Disse områdene bør avkoloniseres.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0005
 Fysisk avstraffelse av barn er forbudt både hjemme og i skolen i disse landene.
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 Image0003
 2011 Bruk av dødsstraff
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Image0023
 Land hvor domstolene bruker fysisk avstraffelse i straffeutmålingene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0025
 2013 Iran bruker slag under fotsålen mot kriminelle.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 Slag under fotsålen var straff mot elever ved skolen i Baku i Aserbajdsjan.
 
 
 12 april er verdensdagen for reduksjon i militære utgifter.
 Datoen er foreslått av IPB (International Peace Bureau).
 2007  International Institute for Peace Studies Stockholm anslår at de militære

 budsjettene er på 1 339 000 000 000 dollar på verdensbasis.

 

 

 

 

 

 

Image0117

 2014 GPI (Fredsindeks)

 Land som opptrer med en dypere nyanse av grønt rangeres som mer fredelige.

 Land som opptrer mer rødt er rangert som mindre fredelig.

 

 

 

Image0121

                                                       

                                                      Image0122

 Sedvanerett (også kjent som rettspraksis eller presedens ) er lov utviklet av dommere gjennom

 avgjørelser av domstoler.

 Dette står i motsetning til lover som er vedtatt gjennom den lovgivende prosessen eller forskrifter.

 En tredjedel av verdens befolkning (ca. 2,3 milliarder mennesker) lever i sedvanerett jurisdiksjoner

 eller i systemer blandet med sivil lov.

 

 

 

 

 

 

Image0115

                                                Image0116

 1971 Den biologiske våpen konvensjonen ble vedtatt av generalforsamlingen i FN.

 Konvensjonen om forbud mot utvikling, produksjon og lagring av bakteriologiske (biologiske) og giftige våpen

 og om ødeleggelse.

 1993 Chemical Weapons Convention er en etterfølger avtale til 1925 Genève-protokollen.

 Bruk av giftige gasser og bakteriologiske metoder ble forbudt som krigføringsmetoder.

 

 

 

 

Image0172

 International Peace Bureau

 1891 Det internasjonale fredsbyrået ble grunnlagt av den tredje Universelt Freds Kongressen

 holdt i Roma.

 Dette er den eldste internasjonale organisasjon viet til å finne løsninger på konflikter og for å oppnå fred.

 1910 Det internasjonale fredsbyrået ble tildelt Nobels fredspris.

 12 april  Verdensdagen for reduksjon av militære utgifter.

 Datoen ble opprinnelig foreslått av Det internasjonale fredsbyrået.  

 Pengene burde i stedet brukes til å fremme menneskelig utvikling.

 Dwight D. Eisenhower : Hver pistol som er produsert, hver krigsskip som er bestilt, hver rakett som er avfyrt

 er midler som til slutt er tyveri fra de som hungrer.

 

 

 

 

 

Image0173

 2011 Global fredsindeks Jo mer intens rød farge i et land, jo lavere er poengsummen.

 

 

 

 

 

 

 

Image0174

 

 

 

 

 

 

 

Image0162

 

 1925 Genève-protokollen

 Genève-protokollen forbyr bruk av kjemiske og biologiske våpen.

 Protokollen inneholder ingen krav til disse våpnenes utvikling, produksjon og lagring.

 1972 Biologisk Våpenkonvensjon

 1993 Kjemivåpenkonvensjonen

 Konvensjonene fra 1972 og 1993 inneholder nødvendige bestemmelser om våpenbegrensning

 og nedrustningsforpliktelser.

 137 parter har sluttet seg til konvensjonene.

 

 Det svenske fredsforskningsinstituttet Sipri:

 2015 Det ble omsatt våpen og militært utstyr for 3400 milliarder kroner.

 Norge skal erstatte F-16-flyene med 52 nye kampfly av typen F-35.

 Innkjøpsprisen er på 68 milliarder kroner og en levetidskostnad på over 250 milliarder kroner.

 Flyene skal leveres fram mot 2025.

 2015 Svenske Saab skal selge 36 Gripen E og Gripen F-fly til Brasil for 41 milliarder kroner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0190

 CC BY-SA 3.0, $2

 2016 USA er den eneste supermakten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0192

By NuclearVacuum - File:BlankMap-World6.svgiThe source code of this SVG is valid., CC BY-SA 3.0, $3

 2016 Land/områder som har potensiale til å bli supermakter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0191

 1945 Supermaktene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0193

 Storbritannia var en supermakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0208

                                                  Image0209

By Janicar - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22770634

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0229

 ISAF (International Security Assistance Force) er en NATO-ledet sikkerhetsstyrke

 som har vært i Afghanistan siden 2001.

 Mørke grønt viser de landene som hadde mer enn 1000 med i styrkene.

 

 

 

 

Image0004

By Palli3000 - in PaintPreviously published: 25-07-2012, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20407715

 Over 2000 atomtester har blitt gjennomført.

 Lyse blå er USA, røde er Russland/Sovjetunionen, blå er Frankrike, fioletter er Storbritannia,

 oransje er Kina, gule er India, brune er Pakistan og grønne er Nord Korea.

 Lyse grønne er territorier som har blitt utsatt for atombomber.