Your Company
 
R.månen R.Mars Romsonder Satelitter Romferje Romstasjoner Romfartshistorie R.Diverse 1 R.Diverse 2
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Mar.a

 
 
 
 Bild:Viking Lander model.jpg
 Modell av Viking 1
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:Maquette-viking-mars.jpg
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:PSP 001521 2025 RED VL-1 lander.png
 Viking 1 lander på Mars
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:Mars Viking 12a001.png
 Det første bildet som ble overført fra Viking 1.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0061
 Viking 1 i forgrunnen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0062
 Solnedgang på Mars  Bidet er tatt av Viking 1.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0005
 Bilde tatt av Viking 2
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0012
 1999 Den amerikanske romfartsadministrasjonen mistet kontakten
 med "Mars Polar Lander".
 
 
 
 TILBAKE