Your Company
 
Telefon Lyd Radio TV Data Teknologi Kjemiske stoffer Ild Roboter Materialer Atomb. Forskj.
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Materialer

 
 
 
 Image0009
 Kevlar
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0012
 Teflon
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0498
 Aerogel isolerer så godt at blomsten over flammen ikke tar skade.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0012
 Glass 
 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 Image0047
 Goretex
 Mer
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0029
 Utvikling av polymerer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0030
 Modell av polymer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0031
 Polymerglass er også kjent som akrylglass eller plexiglass.
 Det kan brukes i vinduer og i akvarier.
 Noen ganger brukes plexiglass i DVDer, men polykarbonat er bedre.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  File:Lexan.png
 Polykarbonat
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0020
 Bakelitt radio                                                                      Leo Baekeland (1863-1944)
 1909 Bakelitt var det første helsyntetiske plaststoffet.
 Det ble utviklet av belgieren Leo Baekeland.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0015
 Bakelitt
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 1869 John Hyatt i Albany (1837-1920) tok ut patent på celluloid.
 Tennisballene på bildet er laget av celluloid.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 File:Bébé celluloïd.jpg
 Dokka er laget av celluloid.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Image0003
 Nylon er et polymer
 Ordet stammer fra gresk. Polus betyr mange, og meros betyr deler.
 Dette viser til at vi har å gjøre med molekyler som er sammensatte av
 flere repeterende enheter.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0004
 Image0005
 Kevlar
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0524
 Dataproduserte modeller av mulige, stabile nanostrukturer.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 c.a. 900 e.Kr. Krutt ble oppfunnet i Kina for å lage fyrverkeri og våpen.
 1200 e.Kr. Grekere og arabere tok i bruk krutt i Europa.
 1403 e.Kr. Den første bruken av krutt i Europa skjedde i et forsøk på å
 undergrave veggende i festningsverkene under beleiring av Pisa i Italia
 
 Pulveret kalles svartkrutt og består av karbon,svovel og kalium nitrat -
 vanligvis 75% kaliumnitrat,15 % karbon og 10 % svovel.
 Krutt brukes nå til fyrverkeri.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0010
 Svartkrutt
 Svartkrutt er en blanding av svovel, trekull og kaliumnitrat (salpeter).
 Svovel og trekull opptrer som brensel, mens salpeter fungerer
 som en oksidant.
 Fordi krutt utvikler mye varme og gass kan det brukes som drivmiddel
 i våpen og fyrverkeri.
 
 
 SiC (silisiumkarbid)
 Silisiumkarbid er ekstremt hardt. Materialet har lav tetthet, høy termisk lederevne
 og det gir lav friksjon.
 Det kan derfor være bra til jetmotorer, gassturbiner, vindturbiner osv.
 Problemet har vært at SiC går over fra fast form til gassform under de høye
 temperaturene.
 Målet er å gjøre SiC spraybar.
 SiC finnes ikke naturlig på jorda i annet enn meteoritter.