Your Company
 
Sol Vind Vann Geot. Bio Gass Olje Kull Atom. Batterier Turbin,generator Bruk Mer
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Mer

 
 
 

 Image0080

 

 

 Organisasjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0014

 Metanol-basert brenselcelle utviklet av NASA

 Energi

 

 

 

 

 

 

 

Image0084

 

 Elektrisk nettverk

 

  «c»

 Mer

 

 

 

 

 

 

 

Image0007

 

Brenselcelle

 Cellen består av en katode og en anode og en elektrolytt som er
 plassert mellom dem.
 Drivstoffet er vanligvis hydrogen eller naturgass, men det er også
 mulig å bruke  en rekke andre hydrokarboner og alkoholer f.eks. propan,
 LPG, metanol og biogass.
 
 En fordel med brenselceller er at de har høy virkningsgrad dvs. at de
 kan ta ut mye energi i forhold til den totale energimengden i drivstoffet.
 Forbrenningsmotoren i biler tar bare ut rundt 30 % fordi mye av energien
 går over til varme.

 

 Hvis brenselet inneholder karbon vil avgassene til brenselcellen også
 innenolde CO2, men i lavere mengder siden de har større virkningsgrad.
 
 I dag produseres hydrogen fra naturgass, og dette fører til CO2 utslipp

 i produksjonen.

 Mer

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Image0001
 2012 ARENA (Den australske byrået for fornybar energi)
 er et uavhengig byrå i den australske føderale regjeringen.
 ARENA skal forvalte statens fornybare energi programmer.
 Carnegie Wave Energys bølgekraftenhet- bildet til høyre, er støttet av ARENA og
 bygges ut i Vest-Australia.
 2014 ARENA støtter også utbyggingen av den sørlige halvkules største
 solenergistasjon.

 

 Diverse

 

 

 

 

 

 

 

 FORNYBAR ENERGI

 

 

 

 

 

 

 HYDROGEN

 

 

 

 

 

 SELSKAPER

 

 

 

 

 KONFLIKTER

 

 

 

 NETTVERKET

 

 

 

 

 CO2

 

 

 

 GRAFEN

 

 

 

 Klimanøytrale byer og land

 

 

 

 METAN

 

 

 

 

 

Image0196

 De mest klimavennlige landene

 Mer

 

 

 

 

 

Image0205

 Eco-1

 Mer

 

 

 ISOLASJON

 

 

 

 

 TILBAKEFØRING AV BEDRIFTER

 

 

 HELSESKADER

 

 

 Barentshavet, olje og gass

 

 

 

 ELEKTRISITET FRA VARME/KULDE

 

 

 

 BLOCK CHAIN

 

 

 

 

 

 

 

Image0169

 Her lager de diesel av CO2 og vann.

 Anlegget ligger i Dresden.

 Det tyske Sunfire firmaet arbeider med det i samarbeid med bilprodusenten Audi.

 Christian von Olshausen i Sunfire:

 70 % av energiinnholdet i strøm skal bli til diesel. Dette blir oppnådd i en prosess som

 bruker damp i stedet for væske når vi lager hydrogen i elektrolyse.

 Med strøm, vann og CO2 lager de den syntetiske dieselen.

 Det er også mulig å fremstille bensin, flydrivstoff eller metangass.

 Ved å styre prosessparameterne kan lengden på hydrokarbonkjedene kontrolleres.

 Dieselen blir av mye bedre kvalitet enn den som selges av oljeselskapene.

 

Image0170

 Strøm, vann og CO2 blir til alle typer drivstoff.

 Von Olshausen:

 For å lage diesel eller brennstoffer må vi gjøre det omvendte av det som skjer i en

 forbrenningsprosess.

 I stedet for å brenne karbon og hydrogen med oksygen fjerner vi oksygenet fra

 CO2 og H2O for å få tak i karbonet og hydrogenet.

 Hvis luftfart og tungtransport skal bli miljøvennlig, trenger vi hydrokarbonbaserte væsker.

 

 

 

 

 

 

 

 Image0033
 2014  600 millioner eller 70 % av menneskene sør for Sahara
 er uten elektrisitet.
 

 ARKTIS

 Oseanograf Jeremy Mathis:

 Arktis kan være en stor indikator på utviklingen i fremtiden.

 Små snegler i polar sjøområder kan reagere raskt på økt surhet.Skallet løses opp.

 Slike små skapninger er ofte viktige i det  marine økosystemet. Hvis de forsvinner kan

 det ha en dominoeffekt slik at  næringskjeden  kollapser.

 Resultatene kan vise seg i noen av klodens mest produktive fiskeriområder, spesielt Bering Sea.

 Det har vært nesten dobbelt så mange store skogbranner i Alaska i de siste to tiårene i forhold til

 1950 og 60-tallet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

 

 
 
 OTEC

 OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion (havtermisk energi

 OTEC utnytte temperaturforskjellen mellom varmt overflatevann og kaldt dypvann  

 til å produsere elektrisitet.

 OTEC krever overflatevann på 20 grader (og helst enda høyere).

 Så varmt vann finnes bare rundt ekvator.

 Siden OTEC bygger på at kaldt dyphavsvann pumpes til overflaten, reduserer det  

 også overflatetemperaturen i området.

 I teorien betyr dette at med mange nok anlegg kan overflatevannet kjøles ned lokalt,

 noe som kan gjøre at orkaner ikke greier å bygge seg like sterke.

 Med et stort antall OTEC-anlegg bygget på gamle oljeplattformer

 kan altså USA teoretisk redusere effekten av kommende orkaner!

  
 
 
 
 HYBRIDER
 Vi vil etterhvert få komposittmaterialer med hybridframdrift mellom turbiner, batterier, 
 brenselceller og kanskje solceller. 
 
 SINTEF har et internt forskningsprosjekt som heter “Greener than green”.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 SJELDNE JORDARTER

 Image0033
 2014 Kina står for 97% av verdens produksjon av sjeldne jordarter.
 To-tredeler  blir fremstilt i Baotou i Indre Mongolia.
 Nå er jordsmonnet og grunnvannet  mettet med giftige stoffer.

 Alle familier er rammet av sykdom.

 De sjeldne jordarter blir sprengt ut av fjellet.

 Terbium brukes i lavenergi lyspærer.

 Neodym  driver vindturbiner.

 Lantan forsyner batterier av hybridbiler som Toyota Prius.

 2014 Bransjer avhengige av de sjeldne-jordarter er anslått å være verdt £ 3trillion,

 fem prosent av verdens BNP.

 I 2008 leverte Kina 139 000 tonn på verdensbasis, 97 prosent av verdens totale

 sjeldne jordproduksjon.

 Kineserne som fjerne sjeldne jordarter fra steiner har relativt høy lønn-

 1600 yuan (£ 145) i måneden.

 

 

 CMR

 CMR ( Christian Michelsens Research) vil opprette selskapet Greenstat.

 Målet er å industrialisere fornybarsektoren i Norge. Statkraft og Statoil er ikke egnet.

 Greenstat vil opprette et nytt statlig eierskap. Statoil og Statkraft får konsentrere

 seg om sine kjerneområder, petroleum og vannkraft.

 I første fase skal selskapet være virkemiddel gor utslippsreduksjon, og eies

 av Klima- og miljødepartementet.

 I første omgang trenger selskapet 10-20 milliarder kroner.

 Deretter går selskapet med overskudd og overføres til Næringsdepartementet.

 2030-2050 Greenstat vil tjene mer penger enn Statoil.

 Markedene skal være bil, buss, tungtransport, båt, fly, husholdninger og industri.

 Befolkningen motiveres gjennom en folkeaksje. Rasmus Hansson kaller det spennende.

 

 
 
 Viking Heat Engines
 Viking Heat Engines Kristiansand-selskap som utvikler maskin som omdanner
 varme til strøm. US Marines har inngått en kontrakt.
 Tidligere NHO-sjef John G. Bernander er rådgiver, styremedlem og investor.
 Viking Heat Engines  har brukt over 150 millioner kroner på utviklingen.
 
 
 IEA
 1970 IEA ble opprettet i 1970 for å forsvare utviklede landenes tilgang til fossilt brensel.
 Det er derfor i hovedsak en konservativ organisasjon.
 IEA sier det dramatiske kostnadsfallet i solar PV betyr at sektoren er rundt fem år 
 foran der de trodde det ville være.
 
 FOND
 FutureSuper er et fond som ikke investerer i fossil brensel.
 En av fire i Australia er villige til å skifte til et slikt fond - potensiell en verdi på $ 247 milliarder.
 
 ELEKTRISITET/DRIVSOFF
 Omtrent 85% av det totale energibehovet er drivstoff.
 Det er langt enklere å lagre energi i drivstoffet i stedet for som elektrisitet.
 Nature Communications : E.coli bakterier kan brukes til å generere fornybar propan.
 Mikroroganismene bruker sollys og CO2 til å produsere propan, enten direkte eller

 ved hjelp av sukker som en mellomliggende stopp.

 

 

Image0078

 Globale energiressurser

 

 

Image0080

 2013 Prisen på forskjellige energiformer.

 

 

Image0081

 

 2012 Investeringer i fornybar energi

 

 

 

 

 

Image0076

 En grafittbrikke leviterer over magneter, ved magnetisk levitasjon

 

 

 

 

 

 

 Image0098

 En centimeter av aerogel isolasjon virker like bra som 10 centimeter med vanlig isolasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0119

 Sunbell fra BRIGHT

 FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs utviklingsprogram (UNDP)

 har inngått avtale om kjøp av nærmere 200.000 lamper.

 BRIGHT samarbeider tett med CARE.

 

 2015 Over 1 milliard mennesker gå til helsestasjon uten strøm.

 De ansatte kan i kritiske situasjoner bli tvunget til  å behandle pasienter i mørke.

 De har ikke den elektrisiteten som er nødvendig for å lagre vaksiner eller sterilisere

 medisinsk utstyr.”

 Energien påvirker hver sektor, fra jordbruk og utdanning til økonomisk utvikling

 

 2011 IEA: 1,3 milliarder er uten elektrisitet. I 70% av tilfellene er kull- og gasskraftverk ikke

 kostnadseffektive. Det å bygge ut sentralnettet blir for dyrt.

 

 

 2015 En enkel $ 20 solar lykt kan eliminere behovet for parafinlamper.

 Det bedre helse og sparer familier opp til $ 100 per år.

 Kjøp, vedlikehold, reparasjon og transportkostnader kan gi en pris på  diesel på nesten $ 0,70 kWh.

 

 

 

 FORRETNINGSMODELLER

 

 Utility 1.0

 Utility 1.0 er en forretningsmodell der hele kraftsystemet helt eid av et elektriske selskap.

 Selskapet eier selve kraftverket, overføring og distribusjonsnett til måleren på bygningen.

 Systemet er basert på store kraftverk som henter inn stordriftsfordeler i produksjon av kraft.

 Kraften kommer fra fossilt brensel og kjernekraft.

 

 

 Utility 2.0

 Utility 2.0 er en forretningsmodell som gjør det mulig for selskapet å imøtekomme skiftet til nye

 teknologier. Det er effektivt, lav - karbon, og fleksibelt.

 Den lokalproduserte elektrisitet eller distribusjonsnettet er uavhengig av eierne av kraftverket

 andre energiressurser.

 

 

 Utility 3.0

 Utility 3.0 er energidemokrati.

 Lokalsamfunnet maksimerer mulighetene til å dekke behovet for lokal energi.

 Det skal sikre kontrol og rettferdig tilgang på energi.

 Utility 3.0 konfrontere den økonomiske og politiske makten til (monopol) monopolistene.

 

 

 

Image0136

 IRENA har samlet kunnskap om kraftstasjoner, enkelt erfaringer, den beste praksisen og

 andre ressurser for å lage en kvikk plattform for utviklere og andre i fornybare kraftprosjekter.

 Hvem som helst kan registrere seg og få tilgang til prosjektet Navigator: www.irena.org/navigator

 

 Sahin: Fordampning er en sterkere naturkraft enn vind og bølger.

 

Image0161

 Equitable Origin

 Soledad Mills: Målet er å utvikle standarder for framtidsrettete fornybare energiselskaper.

 

 

 

 

 

 "International Energy Agency (logo)". Licensed under Fair use via Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/File:International_Energy_Agency_(logo).png#/media/File:International_Energy_Agency_(logo).png

 WEO (World Energy Outlook) og EWG (Energi Watch Group) - et internasjonalt nettverk

 av forskere og parlamentarikere, har kritisert IEAS energi anslag.

 De har stilt spørsmålet ved IEAs samlede troverdighet som en energianalytiker.

 IEA har stor prestisje og blir oppfattet som «energibibelen».

 I en verden på vei mot togradersmålet spår IEA at oljen aldri mer kommer over 100 dollar.

 Men solenergiens vekstkraft har IEA fortsatt ikke oppdaget.

 

 

 

Image0167

 Den ytre delen av en varmepumpe

 

 

 2016 IEA: 1,3 milliarder mennesker mangler tilgang på elektrisitet,

 nesten halvparten i Afrika.

 

 

 

 

 

 

Image0209

 

 By ?Wikipedia (user:andrew.ainsworth) user [[:User:Andrew.Ainsworth:User:{{{3}}}|{{{3}}}]], CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7113276

 De fire viktigste enhetene i Rankine syklus:

 1. Pumpe til vannet  2. Kjele eller dampgenerator 3. Turbin eller databasemotor

 4. Kondensatoren   Q er varme inn og ut.

 

 

 

 

 

Image0214

 2016 CleanTechnica er verdens mest trafikkerte ren energi nettsted.

 

 

 

 

Image0230

Source: IMF

 IMF:

 2015 Drivstoff ble subsidiert med $5,3 milliarder - rundt 6,5% av det globale BNP.

 Lavere oljepriser og større utvalg av alternative drivstoff valg ville snu denne byrden.

 

 IEA rapport:

 Fossilt brensel dreper tre millioner mennesker i året.

 IEA venter kull globale forbruket gå ned på en ryddig-0.7% årlig.

 Nedgangen er langt større i USA og Kina.

 

 

 

 

 

Image0003

 Foto: Single-Phase Power

 Varmepumpe produsert av Olvondo Technology på Bømlo