Your Company
 
Elektrisitet 1 Elektrisistet 2 Lyskilder Farger Foto- Elektromag. Magnetisme Generator,motor Mer av div.
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Mer av div.

 
 
 
 Image0069
 Briller
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0023
 Atom-modeller
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0081
 Solur
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0295
 Kompass
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0296
 Stanley kompass
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0518
 Elektriske resistorer
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0484
 Lysstrålene går i rette vinkler. Fotografiet er fra Canberre,
 hovedstaden i Australia.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0533
 Optiske fibre   De er laget av glass. Lys  sendes gjennom fibrene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0035
 Optisk fiber
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0489
 Stereoskop  De to bildene smeltes sammen til ett tilsvarende synet på de
 to øynene, og bildet virker tredimensjonalt og har dybde.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0020
 Flytende helium kan brukes til å lage superledere dvs. ledere uten motstand
 De kan brukes til å gjøre havvindmøller mer lønnsomme.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0038
 LHC (Large Hadron Collider) er en partikkel-akselerator på Cern i Geneve i Sveits.
 2013 Den er den kraftigste i verden.
 10 000 forskere og ingeniører i over 100 land var involvert.
 Partikkel-akseleratoren er en 26,7 km lang underjordisk tunnel,
 Protoner eller blykjerner akseleres nesten opp til lysets hastighet og

 deretter kolliderer de med hverandre.

 

 

 

 

Image0117

 Optisk sensor

 Detektoren har en optisk kammer med LED og en fotocelle plassert vinkelrett.

 Hvis det ikke er røyk vil lysstrålen fra dioden skanne det optiske kammeret uten å berøre fotocellen.

 Når det er røyk vil røkpartiklene returnere lysstrålen i alle retninger.

 Fotocellen - nederst, vil da omdanner lys til en elektrisk strøm. Strømmen sendes til alarmkretsen.

 

 

 20-25 % av verdens strømproduksjon brukes til belysning.

 2014 På verdensbasis er bare 3 % av all belysning  LED-basert.

 2015 Av de rundt 1,2 millioner veilysene er omtrent 50 000 LED-basert.

 

 En lysdiode er i utgangspunktet monokrom. Hvitt lys inneholder alle farger.

 For å få hvitt lys, legges det et fosforbelegg på en blå lysdiode.