Your Company
 
Sol Vind Vann Geot. Bio Gass Olje Kull Atom. Batterier Turbin,generator Bruk Mer
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Olje

 
 
 
 Image0337
 Oljeplattform
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0342
 Oljeutvinning i USA foregår på land 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0238
 Metan
 Hydrokarboner
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0344
 Land som produserer olje
 Produksjon av olje og gass
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0233
 Import av petroleum ( fuel) 2005
 Import,eksport,forbruk
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0253
 Oljereserver
 Mer
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0042
 Mongstad
 Oljeraffinerier og gasskraftverk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Image0030

 Olje/gass og CO2
 Mer
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Image0031
 1995-2014 Oljepriser
 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Statoil
 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0062

 

 

 1980 - 2011 Norges oljeproduksjon og forbruk

 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0098

 Hydraulisk oppsprekking - fracking (hydraulisk frakturering)

 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0070
 OPEC har hovedkvarteret i Wien
 OPEC er en organisasjon for oljeproduserende nasjoner.

 Diverse

 

 

 

 

 

 

 

 

 ØKONOMI
 Mer
 

 

 

 

 

 DIVERSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0252
 Olje og gassutvinning i Mexicogulfen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0254
 Lagring av olje på slike tanker har betydning for oljeprisene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0482
 Oljeraffinaderi i staten Washington
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0286
 Oljekraftverk
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0481
 Oljedestillasjon
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 Bensinstasjon
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0061
 Image0062
 Hovedkontoret til Gazprom i St.Petersburg
 Gazprom ble grunnlagt i 1989 som et statsselskap, og ble delprivatisert
 etter Sovjetunionens fall i 1993. Den statlige eierandelen er 50,002 prosent.
 Gazprom har 300 000 ansatte (2012), og er Russlands største konsern.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0082
 Trykkammer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0083
 Trykkammer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 1989 Tankskipet Exxon Valdez slapp ut 10 millioner USA gallons med olje
 utenfor kysten til Alaska.
 Dette var en av de største menneskeskapte miljøkatastrofene til havs.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0028
  Det amerikanske oljeselskapet Anadarko Petroleum betaler for tiår med forurensning
 en rekordstor bot på 5,15 milliarder dollar.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 Oljeforurensning
 
 1 l diesel veier 0,84 kg   og inneholder 10,7 kW.
 1 l bensin veier 0,74 kg og inneholder 9,7 kW.
 
 I vanlig diesel blandes det inn 7% biodiesel basert på rapsolje. Parafin er ikke lenger
 mulig på grunn av parafinens høye svovelinnhold.
 En kan ikke katalysere bort NOx i dieselavgass fordi motoren må gå med et
 overskudd av O2. Urea - AdBlue, fører til at NOx reduseres til vann og N2.
 Diesel må ikke ha mer enn 10 ppm svovelinnhold. Partikkelfiltrene tåler det ikke,
 og SO2 er en farlig miljøgass i seg selv.
 
 Oktan er et mål på bensinens evne til å motstå tenning.
 Cetan er et mål på hvor lett diesel tenner.
 
 2013 USA bruker 20 % av  all olje som produseres i verden.
 Landet bruker mer olje enn Kina,Japan og Russland tilsammen hver dag.
 Kjus: Oljeprisen vil straks bli langt lavere hvis oljeressursene i Libya og Iran
 kommer tilbake til markedet.
 
 2013 Statoil må betale stort utbytte til aksjonærene. Selskapet må derfor ha en
 oljepris på over 100 dollar fatet for å tjene penger.
 Johan Castberg i Barentshavet har en på mellom 85-90 dollar fatet.
 Edvard Grieg og Ivar Aasen-prosjektene på Utsirahøyden har en break-even pris på
 45 dollar fatet. Johan Sverdruk ligger på 35-40 dollar.
 
 2013 Det er fortsatt vekst i etterspørselen på diesel.
 Både etterspørslene etter bensin og fyringsolje har sluttet å øke.
 Naturgass blir stadig vanligere i transport.
 
 2030 Transportsektoren i Sverige skal bli uavhengig av fossile drivstoff.
 De store motorveiene skal elektrifiseres. Det skal utvikles teknikker som gjør
 det mulig å legge ned 1 km strømførende skinne i timen på en solid og stabil måte.
 

 2014 Olje er fremdeles verdens viktigste drivstoff og står for 32,9 prosent av

 verdens energiforbruk.

 Samtidig har andelen sunket hvert år de siste 14 årene, og andelen olje er nå den laveste

 siden 1965.

 Selv om den totale andelen olje går ned, fortsetter forbruket av olje å øke.

 2013 Det globale oljeforbruktet  økte  med 1,4 millioner fat pr dag, eller 1,4 prosent.

 2013 Oljeproduksjonen økte bare med 560.000 fat pr. dag, en økning på 0,6 prosent.

 2013 Norge var et av landene der gassproduksjonen gikk mest ned, med 5 % ifølge BP.

 

 

 

 Holdninger

 Et flertall i befolkningen mente at drivstoffavgiften bør kuttes med 1 krone per liter.

 Dersom vi fortalte deltagerne at avgiften skal gå til et konkret miljøformål,

 svarte et flertall at drivstoffavgiften i Norge gjerne kan økes med 1 krone per liter.

 Stockholm: I løpet av noen måneder med en prøveordning, så folk de positive effektene

 av den nye avgiften: redusert støy, mindre forurensing, færre ulykker.

 Da det ble holdt folkeavstemning i  om avgiften, stemte et flertall for å innføre den permanent.

 

 2010  5 av 6 Lofoten-kommuner sa ja til oljeboring.

 2014 2 av 6 Lofoten-kommuner sa ja til oljeboring.

 

 

 

 2015 Investeringene i olje- og gassektoren vil falle med 49 milliarder kroner i Norge,

 ifølge Statistisk  sentralbyrå (SSB). Mange kommer til å miste jobben sin.

 

 Statoils utvinning av olje og gass har forårsaket samlede utslipp på

 4,37 gigatonn CO2-ekvivalenter.

 

 

 De dyraste prosjektene er knyttet til store havdyp, arktisk olje og tjæresand

 CTI- et teknisk konsulentfirma, hevder at disse prosjekta bør ein styre unna.

 

 

 CJP (Climate Justice Programme) vil innføre en permanent avgift på all framtidig

 produksjon av fossil energi.

 

 

 

 

 U-land:Parafin er svært dyrt ($ 1 + / kWh)

 Den har lav kvalitet, og forårsaker alvorlige innendørs luftforurensning.

 Parafin er en ledende årsak til branner.

 

 

 RYSTAD:  Dersom det ikke hadde vært for skiferoljen ville oljeprisen vært betydelig

 høyere. Den ville trolig ligget på 120-130 dollar fatet.

 Det ville gått ut over verdensøkonomien.

 2007-2013 Låneporteføljen til Statoil har økt fra 175 milliarder  til 363 milliarder kroner.

 Statoil har over en periode på flere år kun har hatt ett år med positiv cashflow.

 Selskapet har vært nødt til å ta opp lån for finansiere driften.

 Hvis selskapene skulle fortsette å øke utgiftene like mye i 2013 som i 2012

 måtte Chevron, Statoil og Total hatt opp mot 130 dollars i oljepris for å gå break even.

 Kostnadene har gått opp med 10-12 prosent hvert år siden 2010. Det gjelder hele industrien, 

 ikke bare for Statoil, understreker Rystad.

 I PUD operer prosjektet med en balansepris på 67 dollar fatet på Goliatplattformen i Barentshavet.

 Analytikerne hos Rystad Energi regnet med at balanseprisen vil bli på 95 dollar fatet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tobjørn Kjus er oljeanalytiker i DNB Markets.

 

 

 

 Gjennom skattesystemet er det fellesskapet som tar ca 78% av

 alle utgifter og inntekter på sokkelen.

 

 Vi vet at selv ekstremt lave konsentrasjoner av olje, fortynnet ti millioner ganger,

 kan være skadelig for fiskeegg og fiskelarver.

 

 IEA (Det internasjonale energibyrået) og oljeselskaper som BP opererer med

 forutsetninger om at vekst i etterspørsel etter olje fra Kina og India skal mer enn veie

 opp for nedgang i OECD-området. Både Kina og India satser mye på solenergi.

 

 

 2014 Mange familier må bruke rundt 30 % av inntektene til å kjøpe parafin til

 røykfylte lamper.

 

 2005 Økning i oljeimportkostnader for fossilt brensel for utviklingslandene, inkludert Kina,

 steg med  $ 137 milliarder. Det var mer enn den offisielle bistanden på 84 milliarder dollar de fikk.

 

 

 2014 Skatteinngangen fra oljesektoren er mer enn 20 prosent lavere i de første syv månedene

 enn i tilsvarende periode i 2013.

 

 Norge har lånt penger til Tyskland til under 2 prosent rente.

 

 2014 I de 15 årene Oljefondet har virket, har det gitt en årlig avkastning på bare 3,17 prosent, 

 som er klart undermålet på 4 prosent.

 Oljefondet har gjort det klart dårligere enn mange lignende fond.

 

 

 1 fat diesel inneholder ca 1570 kWh energi.

 

 2014 Årlig oljeproduksjon: rundt 10 milliarder fat.

 

 2014 Nesten alle nye oljefunn krever en pris på minst 80 dollar fatet.

 I mange oljeprovinser ligger «breakeven» enda høyere.

 

 Oljeanalytiker Thina M. Saltvedt: Ferden mot et klimavennlig samfunn har begynt.

 

 

 Felles for alle oljeprodukter, er at de kan erstattes av biomasse, hydrogen, induksjonslading osv.

 Teknologiene er enda ikke så utbredte, men drivkreftene er sterke.

 

 Allment tilgjengelige verktøy som infrarøde kameraer og håndholdte hydrokarbonvarslere

 er svært effektiv på å oppdage lekkasjer fra olje og gassutstyr.

 

 "Skiferoljeboomen i USA blir noe av en luftspeiling".

 

 Det forbrukes globalt over 30 milliarder tønner olje årlig.

 2014 Vi oppdager stadig færre nye ressurser, nå langt mindre enn 10 milliarder tønner årlig.

 

 

 

 

 

Image0109

 Oppsamling av oljesøl

 

 2015 Venezuela og Russland der minst 100 dollar fatet er nødvendig for å holde budsjettet i pluss.

 

 Ukonvensjonell olje og gass utvinnes med fracking.

 

 Royal Dutch Shells: Det er mindre sannsynlig å gå videre med ukonvensjonelle prosjekter i Vest-Canada

 hvis oljen faller under 80 dollar fatet.

 

 2014 Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen er fortsatt i rute for utvikling med en prislapp på $ 32.5 milliarder.

 

 Western States Petroleum Association er en av de mektigste olje- og gass lobbyer i USA.

 

 2015 Shell kuller investeringene med 117 milliarder.

 

 

 De største internasjonale oljeselskapene:

 Saudi Aramco, Gazprom, iranske National Oil Company, Exxonmobil.  5?  BP og Shell er sjette og sjuende.

 Chevron er blant de ti største.

 

 

"Ukonvensjonell" olje og gass

 "Ukonvensjonelle" olje og gass utvinnes gjennom  hydrofracturing, fracking.

 Det ble nylig oppdaget enorme skiferformasjoner.

 Fracking innebærer å pumpe massive mengder kjemisk saltlake i jorden under høyt trykk.

 Resultatet er store mengder med kjemisk innhold i avløpsvannet.

 

 

 Renest og skitnest type olje

 Forskere fra Stanford University, University of Calgary, og Carnegie Endowment:

 30 ulike typer råolje er undersøkt fra produksjon, transport og raffinering til å bli brent av forbrukerne.

 Klimagassutslippene variert 80 % mellom de reneste og mest skitne typer olje.

 Den mest GHG-tung råolje kommer fra de kanadiske tjæresand, fra Californias Midway-Sunset oljefelt

 og lignende oljefelt i Indonesia og Nigeria.

 Den reneste råolje kommer fra Norge, der overskuddsgasser fanges opp og hindres i å slippes

 ut i atmosfæren.

 Varierende energiintensive produksjonsmetoder, avstanden oljen har til å reise fra feltet til raffineriet,

 og andre faktorer teller med.

 Kinas Bozhong oljefelt produserer rundt 275 kilo CO2-ekvivalenter per fat. Norsk olje produserer

 ca 25 kilo per fat. Syntetisk olje fra  kanadiske tjæresand avgir 565 kilo CO2-ekvivalenter per fat.

 Forskerne får ikke analysere råolje som produseres fra skifer i North Dakota eller Eagle Ford i Texas.

 Verden har sett omtrent $ 1400 milliarder i økonomiske tap fra katastrofer over denne perioden,

 90 % ble drevet av storm, flom, tørke og hetebølger.

 

 

 

Image0145

 2014 Etterspørsenel etter olje har flatet ut (rød) samtidig som produksjonen har økt.

 2004 Toppen av oljeetterspørsel

 Bloomberg New Energy Finance (BNEF):

 Fallet i oljeprisen er et resultat av mindre etterspørsel heller enn bare av økt produksjon.

 

 

 

Image0146

 

 2001-2014 Lengden det er mulig å kjøre pr.enhet bensin har økt med 29 % i USA.

 

 

 

 

Image0147

 

 2011-2014 Globalt salg av elektriske kjøretøy

 

 2015 Til tross for sanksjonene mot Russland får Gazprom med seg Shell, E.On og OMV (Østerrike)

 som partnere.

 

 2015 Verdens store oljekonsern har skrinlagt $ 200 milliarder av utgiftene til nye prosjekter

 på grunn av nedgang i oljeprisen.

 

 

 Shell

 2015 Shell trekker seg fra oljeutvinning i arktis utenfor Alaska selv om tillatelsen er gitt.

 Årsakene er høye kostnader forbundet med prosjektet og utfordrende og uforutsigbare

 føderal regulering.

 2013 Det nederlandsk-britisk selskapet Shell lå som nr. én i verden på Fortune 500 liste.

 

 

 

 

 

 

Image0166

 

 2015 Verdens totale oljereserver

 

 

 

 

 

Image0167

 Harvard Atlas:

 2012 Råolje eksport

 

 

 

 

 

Image0168

 2000 - 2015 New York Mercantile Exchange priser ($per fat) for West Texas

 

 

 Forbrenning av olje gir i gjennomsnitt 70 % av utslippene, mens utvinningen gir 30 %.

 99% av kanadisk oljesand bør forbli i bakken hvis vi skal ha en 50% sjanse for å holde

 de to graders målet i 2050.

 

 

 2020 Oljeetterspørselen vil trolig toppe seg.

 

 Trevirke er framtidens olje. Det kan være råstoff for nesten alt som oljen ble brukt til.

 Trekull fra en fabrikk ved Follum i Buskerud vil erstatte kull.

 

 Dieselaggregatorer bruker rundt 5 % av det globale petroelumforbruket.

 Det er en lavthengende frukt moden for å erstattes med fornybar energi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0159

 E- diesel av Blue Crude

 Sunfire og Audi vil produsere et kunstig drivstoff i en Sunfire Power-to-Liquids Process.

 Rundt 50 kWh strøm er nødvendig for å produsere én liter diesel.

 Dieselen har, i følge Audi, en høyere kvalitet enn den tradisjonelt produsert variasjonen.

 Det syntetisk produkt kan destilleres til stort sett alt - fra parafin voks til petrokjemi, bensin og diesel.

 Drivstoffet er kompatibelt med eksisterende infrastruktur.

 Blue Crude og dets derivater er allerede utprøvd og testet på et pilotanlegg i Dresden.

 Hydrogen reagerer med CO2 i atmosfæren for å frembringe en blanding av hydrokarbonkjeder.

 Det er den samme typen som finnes i konvensjonelle råolje.

 Interesse for kraft-til-gass teknologi har senere utviklet seg til kraft- til- væske.

 

 Prosessen starter med at vanndamp brytes ned til hydrogen og oksygen gjennom såkalt

 "reversibel elektrolyse" ved rundt 800 grader. Hydrogenet reagerer med CO2.

 CO2 er et stabilt molekyl, og det er ekstremt energikrevende å hente ut karbonet.

 Audi og Sunfire anslår at e-dieselet kan selges for mellom 1 og 1,50 euro per liter-

 ca. 8,50 kroner til snaut 13 kroner literen, avhengig av strømprisen.

 

 Audi: Snart vil vi alle begynne å fylle opp med syntetisk diesel.

 Prosjektet er avhengig av store mengder overskytende, billig energi.

 Blue Crude er en heterogen blanding av kunstig produsert kort- og langkjedede hydrokarboner.

 

 

 2015 Oljegigantene tapte 5 000 milliarder kroner.

 

 

 Massachusetts Institute of Technology (MIT):

 Gasser fra kraftverk basert på fossile kilder, stålfabrikker og søppelfyllinger kan brukes til å produsere

 en olje som kan benyttes som drivstoff i kjøretøy.

 Prosessen baserer seg på en spesiallagd bakterie kalt moorella thermoacetica, som omgjør syntesegass

 (karbondioksid og karbonmonoksid eller hydrogengass) til eddiksyre  i en anaerob bioreaktor.

 Eddiksyra fôres så inn i en ny bioreaktor, hvor en spesialdesignet gjærsopp omgjør eddiksyra til

 lipider og til slutt til en olje.

 Søppel sammen med møkk og landbruksavfall, er spesielt lovende kilder til syntesegassen vi trenger.

 Volumene er enorme, sier Stephanopoulos.

 

 

Image0211

 Eddiksyre

 

 2016 Rappport fra britiske Chatham House:

 «Big oil har ti år»: De store oljeselskapenes forretningsmodell er ikke lenger gangbar.

 

 UT AV OLJE

 2016 Bill og Melinda Gates Foundation selger alle sine aksjer i oljeselskapet BP.

 Aksjene er verd 187 millioner US dollar. Investeringene i fossil energi har gått ned med 84 % siden 2014.

 2016 Rockefeller-familien planlegger å trekke sitt veldedige fond ut av investeringer fra fossile

 selskaper – i all hovedsak olje.

 

 

 

 

 

Image0213

 2008-2015 Produksjon av olje og gass i USA, Russland og Saudi Arabia

 

 2016 En årsak til at oljeprisen kan stige er brannen i oljesandområdet rundt Fort McMurray

 i Alberta, Canada. Produksjonen på flere anlegg er stengt ned.

 

 

 Redusert etterspørsel

 Bloomberg New Energy Finance:

 2028 Økt bruk av elektriske biler vil senke oljeetterspørselen med to millioner fat olje om dagen (fra 2016).

 2015 Det ble solgt totalt 150 686 nye personbiler i Norge.

 Av disse var 25 788 nye personbiler med nullutslipp –hvorav kun ni var hydrogenbiler.

 Saltvedts anslag:

 3D-printeren kan i fremtiden kan ha like stor betydning for etterspørselen etter olje som elektriske biler.

 2030 3D-printeren kan utfordre 41 % av flyfrakten, 37 % av containertrafikken og

 25 % av lastebiltransporten.

 

 2016 av Michael T. Klare:

 Muligens fallende etterspørsel etter olje vil tvinge leverandører å kjempe for stadig

 minkende markedsandeler.(Saudi-Arabias oljepolitikk synes å være mindre drevet av prisen på råolje enn

 enn bitter rivalisering med etter oppheving av sanksjoner mot Iran.)

 

 2005-2014 Netto sluttforbruk av olje i avansert industrialiserte land har allerede falt fra

 50 millioner fat per dag til 45 millioner fat.

 Etterspørselen etter olje vil fortsetter å stige i utviklingsland.

 De vil også begynner å pålegge tøffere begrensninger på karbonutslipp.

 Ekspertene Thijs Van de Graaf og Aviel Verbruggen:

 2020 Samlet verdens topp i etterspørsel kan bli nådd. Deretter begynner en ubarmhjertig nedgang.

 

 IMF og de fleste analytikere:

 Økt energieffektivitet, spredning av rimelige alternative energikilder (spesielt vind og solenergi),

 bremsing av den verdensomspennende økonomisk veksten og bekymring over klimaendringene

 vil fortsette å sette en demper på fossilt drivstoff etterspørselen i årene fremover.

 Et økende antall analytikere tror oljeetterspørsenen vil om ikke så lenge nå toppnivået, for så

 å begynne en langsiktig tilbakegang. Store oljereserver vil bli forlatt i bakken.

 Årsaker til redusert etterspørsel:

 2015 Salget av elbiler globalt steg med rundt 60 % globalt. De vil være konkurransedyktige i 2022.

 2015 Salget av solcellepanelere globalt steg med rundt 50 % globalt.

 2016 Det finnes skip som går på metanol. Metanol kan produseres av naturgass eller trevirke.

 PricewaterhouseCooper:

 3D-printing kan føre til en nedgang i flytransport på 41 % og 37 % i sjøtransport.

 25 % av veitransport kan også falle bort.

 Resultatet kan bli at etterspørselen etter olje faller med 3 millioner fat per dag.

 2023 Fallet kan bli 2 millioner fat olje om dagen. Det tilsvarer oljeoverskuddet som sendte

 oljeprisene kraftig ned i 2014.

 

 

 

 

 

 2015 Halvparten av skiferoljen i USA går mot konkurs på grunn av lave oljepriser.

 

 Transport står for 66% av oljeetterspørselen.

 

 2016 Den store usikkerheten når det gjelder fremtidig etterspørsel og pris på olje skaper motvilje

 mot å sette i gang store, komplekse prosjekter.

 

 

 2016 Alle de store oljeselskapene har begynt å investere i vind- og solenergi.

 

 

Image0219

 Disse selskapene står for 12,5 % av den globale oppvarmingen.

 

 2020 En rapport viser at olje-etterspørselen når sin topp. Veksten i gass vil skuffe industrien forventninger.

 Ingen nye kullgruver vil være nødvendig.

 

 Statoils gjeld:

 Gjelden var på 16,6 % da oljeprisen begynte å falle. 2016 Den er fordoblet til 31,2 %.

 

 

 Diesel har i utgangspunktet lavere CO2-utslipp, men også høyere NO2-utslipp

 og langt høyere utslipp av mikropartikler.

 

 

 2016 Over 17 millioner fat olje brukes til å produsere et års forbruk av engangs plastflasker.

 Det kan ta over 1000 år for en plastflaske å brytes ned.

 

 2015 Oljeselskapene på norsk sokkel mistet over 100 milliarder kroner i resultat før skatt.

 Gassrelaterte selskaper var mest lønnsomme.

 

 

 LØNNSOMHET:

 2030 McKinsey og Bloomberg har lagt frem en analyse som viser at drivstofforbruket

 i de store byene kan falle med 75 %.

 

 

 2016 Canadas oljesand er den tredje størse kjente oljekilden i verden etter Saudi Arabia og Venezuela.

 Råoljen blir filtrert fra sanden og leiren nede i bakken.

 

 

Image0001

Upstream oil and gas investment in 2015, by region. Source: World Energy Investment 2016, IEA

 2000-2016 IEA: Olje og gassinvesteringer

 

 IEA:

 2040 Hvert tredje oljefat er kuttet bort. Tre av fire biler er elektriske.

 Det er nødvendig hvis oppvarmingen skal holdes «godt under» to grader.

 

 

 

Image0005

Bilde: Ineratec

 Universitetet Lappeenrannan teknillinen yliopistos (LUT) og

 tyske Karlsruhe Institutt for teknologi (KIT):

 2018 Anlegget skal være i drift.

 Det er lite nok til å få plass i en container, og kan plassers hvor som helst i verden.

 Det bruker solenergi, luft og vann og produserer bensin, diesel og parafin.

 CO2 fra luften skal spaltes til CO. Sammen med H fra vann vil det produseres lange

 kjeder av hydrokarboner i flytende form.

 

 Reaktoren skal også kunne produsere metan (CH4), eller konvertere metan til drivstoff.

 Anlegget kan potensielt også produsere hydrogen til brenselcellebiler.

 

 Syntetisk diesel, e-diesel eller «blue crude»:

 2015 Audi og Sunfire har produsert såkalt «blue crude» fra fornybar energi, vann og CO2.

 Oppstartsselskapet Nordic Blue Crude ønsker å starte produksjon av slikt drivstoff på Herøya.

 Det legges opp til en produksjon på 100 millioner liter i året. Dette krever et stort prosessanlegg.

 

 

 Diesel har i utgangspunktet lavere CO2-utslipp, men også høyere NO2-utslipp og

 langt høyere utslipp av  mikropartikler.

 

 De største oljeselskapene i verden og energiomstillingen:

 Statoil, Eni og Total kommer godt ut. Nederst står amerikanske Chevron og Exxon.

 

 1973 Olje-embargoen viste for første gang grundig energisårbarheten.

 Oljeprisene ble tredoblet over natta.

 

 Finansanalytiker:

 Investorene begynner å bli alvorlig bekymret for at selskapenes olje- og gassreserver

 skal bli verdiløse.

 

 Anthony Hobley i finanstankesmien Carbon Tracker Initiative:

 Selskapene sitter på store nok olje, gass og kullreserver til å ødelegge kloden mange ganger.

 

 IEA (International Energy Agency):

 2016 Kull står bak 46 % av utslippene av CO2 i verden, men råolje kommer på andre plass med 33 %.

 

 

 Tungolje er tykk som honning, og den blir mest effektfullt behandlet i raffinerier fra USA.

 Den kommer fra oljesand i Canada, California og Midt-Østen.

 Lettolje er tynn som vann. Den kommer fra leirskiferfelt i North Dakota og West Texas.

 

 

Image0005

 2016 Obama administrasjonen offentliggjorde at 98 % av Arktis som kontrolleres av USA -

 115 millioner acres, skal permanent holdes borte fra olje og gass utvinning.

 ( 1 acre er 4047 m2 eller 40 % av en hektar).

 Den canadiske regjeringen vil gjøre det samme i canadisk arktis.

 

 Oljevernutstyret er utviklet for tungolje, men det er ikke det skip i norske farvann bruker.