Your Company
 
R.månen R.Mars Romsonder Satelitter Romferje Romstasjoner Romfartshistorie R.Diverse 1 R.Diverse 2
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

R.Diverse 2

 
 
 
 Image0001
 Solseil
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0244
 Den innerste røde,prikkede linjen: ISS Internasjonal Space Station
 Grønn farge: Lav jordbane
 Grønn prikket linje: GPS   Global Position System
 Svart prikket linje: Geostasjonær bane
 
 
 
 
 
 
 
 Image0225
 Romheis
 Den skal brukes til å transportere materialer ut i rommet i stedet for å
 bruke raketter.
 2013 Heisen er anslått til å koste 12 700 000 000 dollar.
 Kabelen må festets til et fast punkt over planten i geostasjonær
 bane (GSO) på grunn av sentrifugalkraften.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0227
 Slik kan fundamentet på jorda til romheisen bli.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0029
 En romheis vil kunne sende utstyr til astronautene til en brøkdel av prisen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0228
 Materialet til romheisen kan bli nonorør av karbon.
 De har ekstrem sot strekkfasthet kombinert med lav tetthet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0242
 Jorda sett fra rommet
 Siden jorda ikke er selvlysende,er det bare mulig å se den siden som sola
 skinner på.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0260
 1977
 Voyager gullplate ble fraktet ut i det ytre rom.
 Den hadde med seg hvalsanger og andre lyder som representerer jorda.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0373
 En datamaskin har laget et bilde av objekter som er i kretsløp
 rundt jorda. 95 % av objektene er romavfall.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0375
 Romavfall etter at det har gått gjennom atmosfæren
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0499
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0500
 2013
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0581
 Fire romteleskoper i Syd-Europa
 VLTI (Very Large Telescope Interferometer) er den lave strukturen
 foran romteleskopene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 Romlasere
 De skal forsvare jorda fra naturlige og unaturlige trusler fra rommet.
 Naturlige trusler er f.eks. asteroider som kommer nær jorda.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 2013  ESTCube-1  er Estlands første satelitt og den første satelitten som bruker elektriske seil.
 Bæreraketten var Vega.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0018
 Ungdommene som utviklet ESTCube-1
 Den totale kostnaden for prosjektet var bare på rundt 100 000 pund.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Streaker er en rakett utviklet av SpaceDev (Sierra Nevad Corporation).

 Den koster under 5 millioner dollar pr. lansering.

 

 

 

 

 

Image0103

 2014 Bæreraketten utviklet av Indian Space Research Organisation

 Den skal sende opp en satellitter i geostasjonær bane med  indisk mannskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0165

 1967 En avtale som danner grunnlaget for en internasjonal lov når det gjelder bruk av

 verdensrommet. Dette gjelder kommunikasjonssatellitter, månen og andre himmellegemer.

 Grønt: De som vedtok avtalen  Gult: Undertegnere  Rødt: Ikke med i den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0209

 1995 Norske og amerikanske forskere lansert en svart Brant XII lyd rakett.

 Den ble oppfattet som en Trident rakett av russiske styrker.