Your Company
 
R.månen R.Mars Romsonder Satelitter Romferje Romstasjoner Romfartshistorie R.Diverse 1 R.Diverse 2
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

R.Mars

 
 
 
 Image0063
  1975-1980 Viking 1 på vei mot Mars 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0079
 Opportunity landet på Mars i 2004 ,og den er fremdeles aktiv. 
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0039
 2004 Spirit Rover ble sendt opp.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0222
 Pathfinder gjøres klar.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0036
 6.aug. 2012 Curiosity lander i krateret Gale.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0018
 Solnedgang på mars
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0019
 Bilde av jorda og månen sett fra Mars
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0081
 2008  Phoenix er ei romsonde som landet på Mars .
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  Image0001
 Phoenix landet på Green Valley (tegnet inn)
 Målet var å nå et område nær Martian Nordpolen, og strekke robotarmen ned på forskjellige
 dyp for å undersøke dem.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Image0001

 Et laboratorium
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0060
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0062
 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0063
 1962- 2014 NASAs føderale budsjett
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0064