Your Company
 
Folkevandring Økonomi Helse Religion,kultur Folketallet Maktpolitikk Diverse samf. Mat/drikke-produksjon
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Religion,kultur

 
 
 Image0217
 Religionene i verden 
 Religioner
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0220
 I land med grønn farge snakkes det indoeuropeiske språk.
 Språk,alfabet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 2000 Frimurere
 Kulturer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0225
 Bruk av mobiltelefon
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0362
 Verdensarven fordelt på land
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0588
 Menn som er omskjært
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0067
 Image0068
 Den rettslige stillingen til homofile og bifile menn
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0069
 2001 Bryllup mellom to menn i Amsterdam i Nederland
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 1980 og 2007 Prosenter av fødsler av ugifte kvinner i forskjellige land
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0024

"Fgm map" by afrol News. Always cite afrol News as the source when the map is reproduced. - http://www.afrol.com/Categories/Women/FGM/netscapeindex.htm. Licensed under Attribution via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fgm_map.gif#/media/File:Fgm_map.gif

 Utbredelse av kvinnelig omskjæring - fjerning av klitoris.
 Selv om kjønnslemlestelse er utbredt i Afrika er det ingen religion som støtter praksisen.
 Tradisjonen er i strid med kvinners rettigheter.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0075
 Image0076
 Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg slår fast at det tyske
 forbudet mot incelst mellom brødre og søstre ikke krenker den grunnleggende
 retten til å beskytte familielivet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0017
 Blått: Ikke dødsstraff
 Grønt: Ikke i vanlig strafferett, men unntaksvis som i krigsrett
 Oransje: Under vurdering

 Brunt: Dødsstraff

 

 

 

 

 

Image0093

 

 

 

 

 

 

 2007 Pressefrihet i ulike deler av verden ifølge Reporters Without Borders

 

 

 

 

 

 

Image0232

 CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=406294

 Språkfamilier