Your Company
 
Telefon Lyd Radio TV Data Teknologi Kjemiske stoffer Ild Roboter Materialer Atomb. Forskj.
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Roboter

 
 
 
 Image0279
 Robot som serverer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0280
 Robot som støvsuger
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0479
 Roboten innvendig
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0281
 Robot som klipper gresset
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0257
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0258
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0259
 Robotslanger
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0260
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0259
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0260
 Robotarmer som setter fast elementer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0275
 Robot-jockeyer til kameler
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0277
 Kameler med robot-jockeyer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0283
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 RoboBee er 3 cm lang, men kan likevel fly.
 Vingene slår 120 ganger i sekundet.
 Ved å sende ut en sverm med RoboBee kan en få help til i redningsaksjoner til å finne dem
 som har forsvunnet, og de kan brukes til pollinering der biene dør ut.
 
 
                     Robot til bearbeiding av fisk
 Forskergruppen ved Sintef Fiskeri og havbruk holder på å utvikle roboter som kan
 gjøre Norge til et lavkostland for mange typer produksjon.
 Gjennom et ny type utstyr for røntegensyn og en ny type kamera kan roboten "vurdere"
 kvaliteten på fiskefilet i stort tempo. Roboten fjerner også alle ben. Den har kapasitet
 til å takle den svimlende mengden data som skal til. Denne formen for roboter kan gi
 en kunde- og behovsdrevet produksjon.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 Sveising med robot
 

 

 

 Roboten kan sprøyte isolering inn under gulv i krypkjellere, der mennesker

 ikke kommer til. Det er både raskt og rimelig.

 

 

 Roboten som Fredrik Søreide ved NTNU har vært  initiativtager for, gjør at det     

 blir enklere og rimeligere å dykke dypt.

 

 

Skipsverftsgruppen Kleven er blitt viden kjent for å ta hjem mer og mer produksjon.   

«Homes horing», ved hjelp av roboter.

 En sveiserobot bruker 80 prosent mindre tilsatsfaktorer enn en manuell sveiser,

 den har langt bedre kvalitet, og den jobber raskere – og døgnkontinuerlig.

 

 

 Tesla produserer alt til bilene i USA fordi roboter reduserer behovet for arbeidskraft.

 Dette gjør det derfor billigere enn å bruke billig arbeidskraft i Kina og India.

 

 Flere av de største amerikanske virksomhetene, som Apple og General Motors har

 flytte hjem deler av produksjonen til USA fra lavlønnsland, såkalt «reshoring».

 Hundrevis av andre selskaper har kastet seg på trenden.

 General Electric flyttet nylig produksjonen av vaskemaskiner fra Kina til Kentucky.

 Google har startet produksjon av maskinvareprodukter i San José.

 Det har verdi å legge produksjonen nær kundene slik at virksomhetene

 fort kan justere produktene etter deres behov.

 Produksjonen vil  flyttes til mer lokale, små fabrikker som produserer veldig

 komplekse varer.

 

 

Image0129

 Dustbot samler husholdnings avfall.

 Kommandoer kan sendes over smarttelefoner eller SMS.

 Dustbot mottar så instruksjoner via et globalt posisjoneringssystem.

 De går automatisk til kundens lokalisering, samle søppel og sender det til papirkurven.

 Dustbot er også utstyrt med miljøsensorer som kan oppdage graden av forurensning langs veien.

 Prototyper testes i Italia, Sverige, Korea og Japan.

 Europakommisjonen finansierer prosjektet.