Your Company
 
R.månen R.Mars Romsonder Satelitter Romferje Romstasjoner Romfartshistorie R.Diverse 1 R.Diverse 2
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Romfart

 
 
 
 Image0059
 Viking 1 på vei mot Mars 1976 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Fil: geostasjonær bane-animation.gif
 Geostasjonær bane
 Satelittene går i en høyde av 35 786 km over havet.
 Da er omløpstiden den samme som jordas - 23 timer 56 minutter 4,091 sekunder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fil: Animer orbit.gif
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0025
 Apollo romprogrammet førte til at USA kunne plassere de første menneskene på månen.
 1961 President John F.Kennedy ga kongressen beskjed om at målsettingen var
 å lande en mann på månen innen utgangen av tiåret.
 1969 Armstrong og Aldrin landet på månen mens Collins var i bane rundt
 månen under Apollo 11 reisen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0275
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0163
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:PSP 001521 2025 RED VL-1 lander.png
 Viking 1 lander på Mars.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:Viking sunset.jpg
 Bilde av Mars tatt av Viking 1
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0060
 Viking 1 i forgrunnen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0058
 Opportunity er en romsonde som i 2003 besøkte Mars.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 Rakettmotoren til Viking 5C
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 Astronauten før oppskytingen er plassert på denne måten for bedre å tåle det krafige
 trykket akselerasjonen fører til.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0234
 På månen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0304
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0312
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0158
 En selfie
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 Mørkeblå farge: Land som har sendt opp bemannede romferjer

 Lyseblått: Land som har bidratt med utstyr til ferjene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0161

"Comparison satellite navigation orbits" by Cmglee, Geo Swan - Own work, Earth bitmap is File:North_pole_february_ice-pack_1978-2002.png by Geo Swan.. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comparison_satellite_navigation_orbits.svg#/media/File:Comparison_satellite_navigation_orbits.svg