Your Company
 
R.månen R.Mars Romsonder Satelitter Romferje Romstasjoner Romfartshistorie R.Diverse 1 R.Diverse 2
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Romstasjoner

 
 
 
 Image0012
 1973 Romstasjonen Skylab   Den sendes opp av NASA fra Cape Canaveral.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0134
 Romstasjonen Mir ble sendt opp av Sovjetunionen (Russland) i 1986. 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Image0142 
 Den internasjonale romstasjonen ISS  i 2001 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0534
 Robotarmen til Den internasjonale romstasjonen ISS
 Mer om ISS
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0151
 Arbeid på Den internasjonale romstasjonen ISS
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0152
 Solceller på ISS
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0153
 Utsikt fra ISS
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0347
 Håret flyter fritt i vektløs tilstand.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0535
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0491
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0500
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0006
 2013 Sojus TMA-08M fant en ny rute til romstasjonen ISS.
 Reisens varighet ble redusert fra to dager til seks timer.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0030
 SpaceX Drage kapselen er utviklet av et privat, amerikansk selskap.
 Den kan binde seg til den ikke-russiske delen av ISS.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0032

 Slik tenker kunstneren seg det vil se ut når SpaceX Drage kapselen binder seg til ISS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0158

 Last til ISS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0138

 Fotografiet viser en storm i det nordlige Brasil.

 Det er tatt fra ombord i den internasjonale  romstasjonen.