Your Company
 
Kolonier Folketall Handel Styreform Språk/folkegr. Oppdagelser Organisasjoner Klima,miljø
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Samfunnet 2

 
 
 
 Image0242
 Landene med grønn farge blir betraktet som nylig industrialiserte land.
 Kina og India (mørkegrønt) er i en spesiell situasjon.