Your Company
 
R.månen R.Mars Romsonder Satelitter Romferje Romstasjoner Romfartshistorie R.Diverse 1 R.Diverse 2
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Satelitter

 
 
 
 
 Image0086
 GPS-satelitt (Global Positioning System GPS)
 Mottageren kan fastsette sin egen posisjon nøyaktig overalt i verden.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0084
 Kommunikasjonssatelitt. Satelitt betyr ledsager.Den har fått dette navnet fordi den beveger seg
 rundt andre legemer. Månen vår er derfor en satelitt.
 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0034

 Geostasjonær bane

 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0033
 1964 NASA for første gang en geostasjonær satellitt i en geostasjonær bane
 Den het  Syncom 3.
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0088
 GOES I - en geostasjonær værsatellitt
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0089
 Solobservatorium
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0090
 Satelitter beveger seg i en geostasjonær bane. Det betyr at banen er så lang at satelitten bruker 24 timer på en runde. Dermed står den over det samme stedet på jorden hele tiden. En slik geostasjonær bane ligger 35 786 km fra jorda.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0220
 I 1975 bla Apollo fra USA og Soyuz fra Sovjetunionen (Russland) knyttet sammen. Dette markerte
 slutten på konkurransen i rommet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0021
 Glory var en satelitt som ble sendt ut av NASA for å observere klimaet.
 Den gikk tapt på grunn av en feil med bæreraketten.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 2010 Terra satelitten viser utslippet i Mexicogulfen etter utslippet fra Deepwater Horizon.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0013
 Amerikansk spionsatelitt
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 Spionsatelitt under bygging
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0015
 2002 En amerikansk rekognoserings satelitt har tatt bilde av noen bygg i Irak.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 1970 Kinas første satelitt var Dongfanghong.

 

 

 

 

 

 

 

 Skybox Imaging

 Skybox Imaging skal bygges av Google.

 Satellittene er utstyret med høyoppløste kameraer som tar bilder av jordoverflaten.

 Ifølge Google er prisen på oppkjøpet satt til 500 millioner dollar, eller rundt

 3 milliarder kroner.

 Satelittene kunne tilby tilgang til steder der det er vanskelig i dag, blant annet

 i katastrofeområder.

 

 

Image0116

 1959- 1972 Corona programmet var en rekke amerikanske strategiske rekognoseringssatellitter

 produsert og drevet av Central Intelligence Agency Direktoratet of Science & Technology.

 Corona-satellittene ble brukt for fotografisk overvåking av Sovjetunionen (USSR), og Folkerepublikken

 Folkerepublikken Kina.

 Fotografiet til høyre:  Coronas bilde av Pentagon 1967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0210

By Rlandmann - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31221641

 2009 Satellitt kollisjonen var den første utilsiktede kollisjonen mellom to intakt kunstige satellitter

 i lav bane rundt jorden.

 Iridium 33 og Kosmos-2251 kolliderte ved en hastighet på 42 120 km/t og en høyde på 789 km over Sibir.