Your Company
 
Sykkel Biler 1 Biler 2 Jernbane Fly-- Ballonger.luftskip Skip Båter Motor
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Skip

 
 
 
 Image0225
 Seilskip
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0231
 Titanic var et damskip. Fotografiet er fra 1912.
 Dampskip
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0238
 Container-skip 
 Moderne skip
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0247
 U-båter
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0063
 Kano 
 Diverse båttyper
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0070
 Skipshjul 
 Utstyr
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0053
 Luftputebåt
 Diverse
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0054
 Båt som drives av solenergi
 Båter og skip med fornybar drift
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0288
 Ferje
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0021
 Kjølesystem i skip
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:MovableBridge draw.gif
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0233
 Denne bøyen skal registrere været
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0234
 Bøye
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0016

 En nautisk sjømil er på 1852 m. Det tilsvarer 1 grad.

 

 

 

 

 

Image0178

"Ais dcu bridge" by Clipper - Clipper. Licensed under CC BY 2.5 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ais_dcu_bridge.jpg#/media/File:Ais_dcu_bridge.jpg

 AIS system på skip er en radar-lignende skjerm som peiler ut distanse av nærliggende fartøy.

 

 

 2015 Skip står for omtrent 90 % av den globale handelen, nesten 10 milliarder tonn produkter i året.

 Store skip kan bruke mer enn 100 tonn fyringsolje per dag.

 De kan bruke to uker eller mer på å krysse havene.

 Skip er den mest karbon-effektiv metoden av frakt:

 Et stort skip vil avgi ca 10 gram CO2 for å 1 tonn av last 1 kilometer.

 Det er omtrent halvparten så mye som et tog, en femtedel av en lastebil

 og nesten en 1/50 av hva et fly slipper ut.

 Automatisert kraner kan raskt losse av og på skip for å redusere tiden i havn.

 De samme systemene kan raskt flytte de tusenvis av containere på lastebiler og tog.

 

 

 

 

Image0205

"Brosen windrose" by Brosen - Own work. Licensed under CC BY 2.5 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brosen_windrose.svg#/media/File:Brosen_windrose.svg

 

 Over 70 % av utslippene fra den internasjonale skipstrafikken skjer innenfor 400 kilometer fra kysten.