Your Company
 
Sol Vind Vann Geot. Bio Gass Olje Kull Atom. Batterier Turbin,generator Bruk Mer
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Sol

 
 
 
 Image0253
 Sola gir mye energi.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0276
 Solfangere 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0219
 Oppvarming av vann med solreflektor
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0228
 Solceller 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0231
 Produksjon av strøm med parabol 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0234
          
 Annen produksjon av solenergi
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0288
 Koking av mat ved hjelp av en parabol solreflektor
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0251
 "Passivt hus"
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0252
 Vann desinfiseres ved hjelp av sollys.
 Diverse
 

 

 

 

 

 

 

 ØKONOMI

 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOLSELSKAPER

 

 

 

 

 

  BRUK

 

 

 

 

 

 

  Diverse

 

 

 

 

 

 TYNN FILM PV

 

 

 

 KAPASITET

 

 

 GLOBALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0049
 2011 Forskjellige lands produksjon av solenergi
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 Sola kjøler ned huset. Den varmer opp lufta i pipa slik at den stiger.
 Den lufta som forsvinner etterfylles av luft som er kjøligere fordi
 den må lassere gjennom et jordlag.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 Katamaranen Turanor er den første båten som har foretatt en jordomseiling
 bare drevet av solenergi.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 2012 Det soldrevnet flyet Solar Impulse fløy for første gang mellom to kontinenter.
 Det fløy 830 km på 19 timer fra Madrid i Spania til Rabat i Marokko.
 Overflaten var på 200 m2, og den var dekket av 12 000 solceller.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0250
 1901   "Solmotor" i bruk i California
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0245
 Solenergien er et resulat av at hydrogenatomer på sola går over til heliumatomer.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0495
 Heliograf Energien fra sola brennes inn i ei papplate hvis den er sterk nok.
 Soltimer betyr en lysintensitet på over 20 000 lux, og er den tiden da
 den direkte solinnstrålingen er større enn 120 W/m2.
 
 Det norske solkraftselskapet Scatec
 Scatec har et fotovoltaisk solkraftverk i Egglhausen i Tyskland.
 Scatec skal bygge et 100 MW fotovoltaisk solkraftverk i Iron County i Utah USA.
 Solcellepanelene endrer vinkel etter solbanen.
 De skal kunne produsere 210 millioner kilowattimer i året, og blir delstatens
 største solkraftverk. Strømmen tilsvarer forbruket til 18 500 amerikanske hjem.
 Strømmen vil koste 5 dollarcent pr. kilowattime.
 
 
 Forskere ved University of California og Berkley Lab har funnet en metode for å 
 lage solceller av ethvert halvledende materiale.
 Kobberoksid kan f.eks. erstatte dyr silisium.
 Solceller konstrueres i dag vanligvis av 0,2 mm tynne skiver av krystallinsk silisium.
 Skivene dopes med stoffer som fosfor og bor for å forbedre de fotovoltaiske egenskapene.
 Problemet med billige halvledere er at de ikke holder så godt på dopingen.
 
 SFPV (screening-engineered field-effect photovoltaics) er en ny teknologi til å produsere
 solceller. Et elektrisk felt i solcellen brukes til å oppnå samme effekt som doping.
 Dette kan gi billigere strøm enn silisiumceller, men de vil trolig ikke bli like effektive,
 sier Reenaas.
 
 Sunedison er en solkraftutbgger i USA som kal selge solkraft til 5 dollarcent pr. KWh.
 Prisen gjelder for en leveringsavtale over 25 år. Solkraftverkene er på 50 og 100 MW.
 De konkurrerte ut 30 andre solenergitilbud.
 Hvis subsidiene ble fjernet, ville prisen blitt rundt 8 dollarcent pr. KWh.
 Tilsvarende kraft i naturgass ville kostet 7 dollarcent pr. KWh , for
 kull 10 dollarcent pr. KWh og for kjernekraft 13 10 dollarcent pr. KWh.
 Bjørn Thorud, seniorrådgiver i Multiconsult, mener prisen er imponerende lav.
 Prisrekorden vil bli slått igjen. Da vil solkraft selv uten subsidier konkurrere med
 gass i et land med veldig lave gasspriser.
 
 
 2014 Norske Scatec Solar skal bygge Utahs største solcelleanlegg. Han sier solforholdene
 også er veldig gode i Texas. Hvis de bygges litt oppe i høyden, vil ikke energitapet
 på grunn av varme være så stort.
 
 Tyskland er i ferd med å fase ut subsidier til solkraft fordi den har blitt så
 konkurransedyktig.
 
 2014 I Europa er det ikke lovlig å bygge solkraft på store landområder, og solkraft i
 mindre skala på takene blir mye dyrere. Den koster 12-14 eurocent pr. KWh.
 
 Solkraft kan brukes til å avsalte sjøvann og få ørkenen i Sahara til å blomstre.
 
 PV-panel i solkraftanlegg får nå en garanti på 30 år. Da er virkningen 86 % av opprinnelig
 effekt. De kan produsere 30 år til selv om de da gir mindre strøm.
 
 1 GW solkraft vil produsere 1,5 TWh årlig.
 2014 Totalt energiforbruk i verden er på 143 000 TWh.
 
 Er solceller av grafen 20 ganger mer effektive enn vanlige silisium-celler?
 
 2000- 2013 Solceller av silicon har redusert prisen til 1/6 eller ca. 17 %.
 Solenergi er snart konkurransedyktig i 30 % av energiproduksjonen.
 
 
 Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology
 ledes av  Erik Stensrud Marstein. Både forskningsinstitusjoner og solselskaper deltar.
 Han tror strømproduksjon med solceller vil få et vanvittig mye større omfang enn i dag.
 2050 Marstein tror sol og vind kan være fundamentet i energiproduksjonen.
 De andre energikildene vil komme i tillegg.
 
 Noen av verdens største finansselskaper tror fossil energi mange steder vil bli
 utkonkurrert av solstrøm.
 Goldman Sachs vil investere 40 milliarder dollar i fornybarsektoren.
 
 EPIA hevder at produksjonskapasiteten på solkraft økte med 35 % i 2013.
 
 Styremedlem Thor Christian Tuv i Norsk Solenergiforening:
 For å sparke markedet i gang trenges det en investeringsstøtte på 40 %.
 Solenergiutbyggerne bør få skattefradrag for enøk-investeringene.
 I løpet av en femårsperiode bør subsidiene være null. Volumet bør være såpass stort at
 vi er nede på et europeisk kostnadsnivå.
 Trondheim mottar 800 kWh/år pr. m2. En grunnflate på 100 m2 på taket vil gi
 80 000 kWh- antagelig fire ganger så mye som trenges til oppvarming.
 I mars er solenergien halvparten av energien midt på sommeren.
 I februar og november er den tredjedelen.
 Termiske solfangere til oppvarming bør kombineres med solceller til elektrisitet.
 
 Et nyutviklet stoff av fotoceller kan lagre solas energi når den ikke skinner skriver  
 MIT News. Materialet består av fotoceller. Molekylet absorberer energien og går inn
 i en energilagretilstand. Energien kan lagres i lengre perioder.
 Den frigjøres ved at molekylet stimuleres med en liten mengde varme, lys eller
 elektrisitet.
 Jeffrey Grossman fra Massachusetts Institute of Technology sier til MIT News
 at vi får en bærekraftig energiproduksjon.
 Materialet egner seg til oppvarming av bygg, til matlaging eller varmebaserte
 industriprosesser. Det kan også produsere elektrisitet, men det er ikke effektivt.

 

 

 

 

 

Image0039

 2014 IKEA selger snart gjør-det-selv solcelleanlegg i flere land.

 

 I oljeindustriens vugge, Texas, er det nå flere steder billigere å skaffe seg 

 elektrisitet fra egetsolanlegg enn å kjøpe strøm fra de store kraftselskapene

 

 I fattige områder i Afrika og Asia gir kombinasjonen av solceller, batteri og  

 sparepærer rimeligere leselys enn oljelamper drevet av innkjøpt parafin.

 

 

 

 2014 åpner IFE (Institutt for energiforskning)  sitt nybygg for solcelleforskning på Kjeller.

 Sammen med flere partnere dannes et virtuelt solcellesenter under navnet

 The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology.

 

 2020 PV være konkurransedyktig i de fem største EU elektrisitetsmarkedene.

 2013 PV nådd nettparitet  i land som Italia og India dvs. var lønstomt uten subsidier.

 

 

 Et nytt materiale lagd av karbon-nanorør absorberer 99,965 prosent av alt lys som .

 treffer det. Det britiske firmaet Surrey NanoSystems som står bak Vantablack.

 Firmaet dyrket nanorørene ved bare 400°C. NASA brukte 750°C.

 

 2014 En huseier som vil kjøpe et solcelleanlegg i Norge må betale moms på anlegget

 og det finnes ingen støtte fra Enova.

 Grønne sertifikater er kun enteoretisk mulighet siden inngangsbiletten til dette

 markedet  koster  15 000.- .

 

 Med solceller på taket, varmepumpe, varmtvannstank og smart styring er

 det klart for konkurranse med olje og gass.

 

 Solcellemodulen med en solfanger i en kombinasjonsmodul kan opptil 60 prosent av

 solenergien høstes som strøm og varme.

 

 Professor Vaclav Smil: Fremtidens energi er ikke i vinden, men i solenergi.

 Vi bør ikke fokusere vår forskning på biodrivstoff og vindmøller.

 

 2014 Rec Silicons aksjer går ned i verdi fordi Kina innfører avgifter på inntil 57 prosent

 på import av silisium fra amerikanske silisiumprodusenter som Hemlock Semiconductor.

 Dette er en motreaksjon på den utvidede importskatten på kinesiske moduler til USA.

 

 

 

 

Image0082

 Solenergi-potensiale

 

Image0022

 Solenergi-potensiale

 På Ås ligger solinnstrålingen per år på rundt 1000 kWh per kvadratmeter.

 Til sammenlikning har Tyskland 1000–1200 kWh per kvadratmeter.

Image0083

 

 Utvikling i PV frem til 2028 med lav og høy vurdering

 

 Den EPIA / Greenpeace Solar Generation Paradigm Shift Scenario:

 2030 PV systemer kan generere 1845 GW.

 Kombinert med bruk av energieffektivisering kan dette dekke 9 % av verdens befolkning.  

 2050 20 prosent av all elektrisitet gis av solceller.

 

 Deutsche Bank ser en "second gold rush" for solenergiindustrien som kommer.

 

 

 2014 Det bygges solenergi med installert effekt tilsvarende femti kullkraftverk.

 

 

 "Forbrukerne ønsker er kontroll over sin skjebne - og solenergi og lagring tilbyr det."

 

 2012  30 GW med PV              2013  40 GW          2014  50 GW    

 

 2015 New Energy Finance: Solcelle  anlegg kan nå 63,6 GW - minst 22 % fra 2014.

 

Image0118

 2010-2015 Etterspørsel etter solenergi

 

 2015 PV-installasjoner vil nå 54,5 GW.

 

 2015  En rekke leverandører tilbyr komplette løsninger med solcellemoduler kombinert med en

 hybrid inverter, strømstyringssystem og batterienhet.

 

 2015 Solenergi utgjør 1 % av verdens kraftmarked.

 2030 Solenergi utgjør 10 % av verdens kraftmarked.

 

 EIA:

 Solenergi er den raskest voksende strømkilde i USA siden skifergass boom av for noen år tilbake.

 2015 Solar PV vil vokse med mer enn 30% i løpet av de neste 12 månedene.

 Den generere kun 1% av landets energi, men øker sin andel av energimiksen i et tempo som er

 nesten enestående.

 

 

 

 

Image0114

 2007-2015 Globalt

 

 2015 Solpaneler på et areal tilsvarende 1-2% av Sahara vil gi like mye energi som

 hele verdens El-produksjon idag.

 

 

 

 

 

 

Image0163

 

 2015 Silisium til solceller er fortsatt gullstandarden, men nye solcellematerialer

 som perovskitter og graphene er under utvikling i high-tech laboratorier.

 

 

Image0162

By Wegmann - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9484370

 Butikk selger solcelle-paneler i Ouagadougou, Burkina Faso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Engie er en fransk energigigant med 150 000 ansatte i 70 land :

 2030 Engie lanserer et offentlig-privat initiativ som har som mål å sikre at 1 000 GW solkraft

 blir installert i verden. (Engie eier Hazelwood brunkull strømgenerator i Victoria).

Image0167

 Isabelle Kocher sier solenergi er "energien i fremtiden".

 Desentralisert solenergi på taket med batteri lagring vil gi mer enn 50 % av kraftproduksjon.

 

 Greenpeace:

 2030 Det vil være 1800 GW solkraft. Greenpeace har vurdert utviklingen riktigst de siste ti årene.

 

 

 2016 San Francisco er den første store byen som krever solpaneler installert på

 nye konstruksjoner.

 

 

Image0215

Image0216

 2015 Installert solkraft, dette året og kumulativt

 

 Qiao: "Vi tror på en fullstendig digital verden" .

 "Invertere skal kunne overvåke hva som skjer i feltet og forstå problemene med paneler,

 bane, energi generasjon, og miljøendringer og rapportere problemer ytelse tilbake til

 operasjonen sentrum slik at folk kan håndtere alt eksternt.

 Huawei : Forbedre, optimalisere og overvåke ytelse

 

 2016 Sol kan virkelig bli en gamechanger om fem til ti år innen kraftindustrien.

 

 

Image0002

 Sun King Charge

 2016 Prisen er på $19,99.

 Sollampen blir brukt i Rwanda, Ghana, Mali og Nigeria.

 

 

 Hele det globale behovet for elektrisiet kunne dekkes av rundt 1,5 % av Sahara ørkenen,

 eller 140 000 km2 med solceller.