Your Company
 
Sola Månen Steinplanetene Gassplanetene Asteroider Kuipers belte Astronomi Teleskop m.m.
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Solsystemet

 
 
 
 Image0220
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0033
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0056
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0165
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0522
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0057
 Sola, Merkur, Venus, Jorda, Mars, Jupiter. Saturn. Uranus, Neptun
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0164
 Riktig størrelse i forhold til hverandre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0215

By Lsmpascal - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18141684

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0216

By Lsmpascal - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18142760

 De fire innerste planetene er fra sola Merkur (minst), Venus (nesten like stor som jorda),

 jorda, og Mars (rødaktig).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0166
 Image0167
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:Light dispersion conceptual waves.gif
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0251
 Geosentrisk modell øverst       En tenkte av jorda var i sentrum.
 Heliosentris modell nederst     Troen på at sola står i sentrum
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0072

 Massen til steinplanetene og jordas måne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0074
 Massen til gassplanetene

 

 

 

 

 

 

 

Image0061

 Jupiter, Saturn, Urnaus og Neptun

 Gassplanetenes størrelse i forhold til Sola

 

 

 

 

 

 

Image0075

 Jordmassen i forhold til månen, Jupiter, Saturn, Neptun og sola

 

 

 

 

 

 

 

 Image0242
 Massen av de forskjellige månene i vårt solsytem
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0297
 Bildet viser forholdet mellom størrelsene.
 Til vestre bakerst er Uranus, og til høyre Neptun.
 Mellom jorda og Venus er Sirius B tegnet inn.
 Sirius B er en hvit dverg.

 

 

 

 

 

 

 

 Image0080
 Øverst: Uranus og Neptun
 I midten: Jorda, den hvite dvergstjernen Sirius B og Venus.
 Nederst: Mars, Merkur, månen, Pluto og Haumea.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0046
 Bak: Mars og Merkur
 Foran: Månen, Pluto, Haumea
 Haumea er en dvergplanet i Kuiper-beltet utenfor Neptun. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0527
 Det ptolemaiske systemet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0527
 Forskjellige måner i solsystemet. Jordas måne er blant de største.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0017
 Massen til månene i solsystemet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0030
 Solsystemet under utvikling
 Jorden er 4 570 millioner år. Dette har de kommet frem til gjennom radiometrisk
 datering av meteoritter og bergarter fra månen.
 Jorda ble trolig skapt av soltåka.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0019
 Mellom 1774 og 1781 Verdens eldste planetarium ble bygd i Nederland.
 Det ble bygget da planeten Uranus ble oppdaget.