Your Company
 
Telefon Lyd Radio TV Data Teknologi Kjemiske stoffer Ild Roboter Materialer Atomb. Forskj.
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

TV

 
 
 
 Image0257
 
 De første TV-ene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0259
 Plasma-TV 
 Moderne TV
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0262
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0013
 Tidspunkt da landene fikk TV
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0264
 Antall TV-er for hver 1000 innbyggere
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0269
 De tre fargekodinssystemene i de tradisjonelle TV-kringkastingssystemene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0383
 "Digital broadcast" bruker forskjellige standarder.