Your Company
 
Sol Vind Vann Geot. Bio Gass Olje Kull Atom. Batterier Turbin,generator Bruk Mer
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Turbin,generator

 
 
 
 Image0052

 Et typisk kraftverk drevet av damp

 Vann er oppvarmet til damp.

 Dampen driver en turbin rundt.

 Turbinen driver en elektrisk generator.

 Dampen kjøles ned slik at den kondenserer til vann, og vannet sirkuleres til

 det stedet det ble oppvarmet.

 Denne prosessen er kjent som en Rankine syklus.

 

 

 

 

 

 
 
 Image0030
 Dampturbin
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0031
 Prinsippet til generatoren
 En generator, eller dynamo er en maskin som omdanner 
 mekanisk energi til elektrisk energi.
 En generator av en ubevegelig stator og en rotor som blir beveget utenfra.
 Rotoren består av en eller flere magneter.
 Statoren består av elektriske ledninger. De er vanligvis utformet som spoler med
 mange viklinger for å oppnå høyere spenning.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0038
 Stirling motoren får sin energi fra en kopp varm eller kald væske.
 Elektrisiteten som produseres kan lade opp mobiltelefonen.
 Stirling-motorer  arbeider med temperaturforskjeller.
 Den  drives et stempel som går opp og ned av trykkforskjeller.
 En gass blit vekselvis oppvarmet og avkjølt.
 Motortypen ble oppfunnet i 1816 av den skotske presten Robert Stirling.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0077
 Generator
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0078
 Generator