Your Company
 
Sol Vind Vann Geot. Bio Gass Olje Kull Atom. Batterier Turbin,generator Bruk Mer
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Vann

 
 
 
 Image0217
 Vannhjul
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0226
 Kraftverk
 Mer
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0256
 Bølgekraft
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0303
 Tidevannskraftverk
 Dette er verdens første tidevannskraftverk til produksjon av strøm.
 Kraftverket ligger i Bretagne i Frankrike.
 Mer
 

 

 

 

 

 

 DIVERSE
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 Vannkraftverk i Wales  Det kan produsere 670 MWh i året.
 Ved siden av kraftverket er det ei vannrenne der laks kan svømme opp.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0246
 Bølgetoppene slår over demningen, og vannet samler seg inne i den.
 Vannet som renner ut av demningen, brukes til å produsere kraft.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0222
 Tidevannet kan gi mye energi.
 
 HAVTERMISK ENERGI
 Hartman anslår en 100-megawatt havtermisk prosjekt ved Hawaii kunne selge strøm til
 20 øre per kilowatt-time.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0223
 Kraftstasjon på Island
 Vannet renner ned til de varme lag i jorda,og pumpes deretter opp.
 Det varme vannet brukes til produksjon av elektrisk kraft.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0266
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0267
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0293
 Osmose
 Elektrisitet kan skapes gjennom osmose mellom ferskvann og saltvann.
 En membran skiller dem fra hverandre, og tilbøyligheten til utjevning
 skaper et trykk.
 
 2013 Når vannkraftverkene er nedbetalte slik at utgiftene bare går på drift
 og vedlikehold, kan de levere strøm ned til 5 øre kWh.
 

 2014 Lulesamer ønsker å bygge ut vannkraft i Sulitjelma i Fauske.

 Utbyggingen skal være på 611 MW, noe som tilsvarer 2024 GWh. (1 MW er ca. 3,3 GWh).

 

 USA Vannkraftproduksjonen er synkende. California var ledende med 300 demninger, men

 rekordtørke har gitt dramatisk nedgang i produksjonen. Tørke truer også med å stenge

 vannkraftverk i stater som Texas og Nevada.

 

 

 

 

 AFRIKA

 2014 Mphanda Nkuwa project in Mozambique på 1,5 GW vil gi en strømpris for vannkraften

 på rundt 70 US $ MWh. Med overføringsutgifter vil prisen lett gå opp i 100 US $ MWh, det

 samme som solenergi koster hvis rentene på lån er de samme som i Tyskland.

 2014 Den gjennomsnittlige prisen på solenergi i Sør-Afrika har i følge Eskom falt med 50 %

 på to år, og er nå billigere enn å bygge ut ny kullkraft.

 

 NVE har derfor regnet om nedbøren til «effektiv nedbør» dvs.nedbørsenergien.

 Ved å trekke fra fordampning fra planter og innsjøer blir den rundt halvparten av nedbøren.

 

 Norge

 Rundt 97 % av kraften kommer fra vannkraft, 2 % fra vindkraft og 1 % fra varmekraft.

 

 

Image0173

 Hjertespesialisten Stig Lundbäck fikk ideen om å designe og bygge turbiner og

 pumper basert på hvordan det menneskelige hjertet banker.

 Corpower Ocean har videreutviklet bølgekraftteknologien i samarbeid med NTNU og

 Marintek i Trondheim.

 Resultatet gjør at det kan utvinnes tre ganger så mye energi i snitt over et helt år,

 som i tidligere kjente bølgekraftverk.

 Et bølgekraftpark på 100 bøyer kan produsere rundt 25 - 30 MW.

 I fremtiden vil slike bølgekraftverk kunne konkurrere med offshore vindkraft.

 De kan produsere elektrisitet til rundt 15 eurocent kWh, kanskje lavere.

 

 Vegnet: 2,8 kWh trenges per kubikkmeter vann som avsaltes.

 

 

 2016 IEA (International Energy Agency):

 Vannkraft utgjør fremdeles 80 % av den rene energien.

 IHA (International Hydropower Association):

 2014 Vannkraft genererte globalt 1 036 GW. Det var over 16 % av den

 globale kraftproduksjonen.

 

 

 

 

 

Image0222

By Siemens - Siemens website, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=442069

 En turbo generator

 Den omformer damp under trykk til elektrisk energi.

 

 Fredrikson:

 Vi tror vi har funnet løsningen for bølgjekraft.

 Systemet fungerer som einsykkelpumpe som går opp og ned.

 Men i stedet for å bruke luft, bruker vi  hydraulisk olje.

 En slik bøye kan trolig kunne produsere strøm nok til 30 husstander i året.

 Målet er å ha 100 slike bøyer samlet i store bølgjekraftparker.

 

 Europakommisjonen:

 0,1 % av energien i bølger kan være i stand til å forsyne hele verdens energibehov

 fem ganger. Energien fra bølgene er enda ikke kommersielt levedyktig.

 

 

 2021/22 Kraft fra tidevann vil trolig koste £300/MWh.

 2021/22 Kraft fra bølger vil kunne koste £300/MWh.

 

 

 I Norge har vi en snittalder på alle turbinene på rundt 40 år. I løpet av den tiden har det skjedd

 ganske mye, spesielt på material- og maskinsiden.

 

 Frem til 2030 Det er nødvendig å reinvestere 50 milliarder kroner i vannkraft for å opprettholde

 dagens produksjonsnivå.

 Vannkraften i Norge fortsatt skattlegges hardere enn noen annen næring – inkludert petroleum.

 Mens annet næringsliv de siste årene har fått redusert selskapsskatt, har særskatten

 for vannkraft økt.

 Sverige  kutter sin vannkraftskatt med 5 milliarder kroner frem mot 2020.