Your Company
 
Klimasoner Klimatyper Skyer Været Vann 1 Vann 2 Snø,is Landskapsformer Atmosfæren Havet Vind
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Vann 2

 
 
 
 Image0217
 Irrigasjon
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0228
 Hveteåker oversvømmet med vann
 Oversvømmelse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0271
 Bare 46% av innbyggerne i Afrika har trygt drikkevann.
 Ureint vann,rensing

 

 

 

 

 

 

 

 Image0092
 Utslipp fra elver
 Mer
 

 

 

 

 

 

 

Image0167

 Vannets sirkulering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0225
 Vannets sirkulering
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0168
 Faseendringer i vann
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0240
 Havstrømmer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Fil: Corrientes-oceanicas.gif
 Havstrømmer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0249
 Turbulens
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Fil: Formering du tsunami en profondeur variable.gif
 Tsunami  Bølgene stiger når de møter land.
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0120
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0017
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0218

 

By OmnipotentArchetype0309 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20603605

 Tilgang på rent vann  Rødt: Minst en av fire har ikke tilgang på rent vann.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0219

By Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8517317

 2004 Reduserte leveår på grunn av diare pr. 100 000
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0291
 Tårnet er laget for å skaffe vann ved å samle dogg.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0292
 Renseanlegg
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Bestand:Coanda Spoon.jpg
 Vannet følger skeia.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Bestand:Venturi-and-Coanda-effect-2.gif
 

 

 

 

 

 

 

Image0164

"Countries by average annual precipitation" by Atila Kagan (??????? ?????) - Own work. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Countries_by_average_annual_precipitation.png#/media/File:Countries_by_average_annual_precipitation.png

 I meteorologi er nedbør et produkt av kondens av atmosfæriske vanndamp

 som faller under tyngdekraften.

 Nedbør inkluderer duskregn, regn, sludd, snø, graupel og hagl.

 Tåke og dis er ikke nedbør siden vanndampen ikke kondensere tilstrekkelig.

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0520
 Vannkvaliteten i verden
 
 2014  2,8 milliarder mennesker mangler tilgang på rent vann.
 Over to millioner mennesker - de fleste barn, dør av diare hvert år på grunn av
 mangle på rent vann.
 Utrengerte tankskip kan brukes til rensing av vann. Biomassen som renses ut kan dekke
 opp til 25 % av energibehovet.
 
 Norge har bygd ut 70 % av vannkraften, og NTNU mener det er lite hensiktsmessig å
 bygge ut mer. De nåværende kraftverkene bør videreutvikles.
 Kraftverket i Sauda økte kapasiteten med 50 % etter ombyggingen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 2009 Saltinnholdet i havoverflaten
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 Image0009
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 Avsaltingsanlegg   Det bruker omvendt osmose.
 Saltvann presses gjennom en membran.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0015
 Det oppstår kondens på oversiden av vingene til romferja fordi lufttrykket
 der er mindre. Fugktighet i lufta vil derfor kondensere.

 

 Det kan se ut til at skogen spiller en avgjørende rolle i dannelsen av aerosoler.

 Aerosoler utgjør det første stadiet i dannelsen av skyer som har så stor innflytelse 

 på klimaet her på jorda.

 Aerosol effekter på klima er en av de viktigste usikkerhetene i klimamodellene.

 

 

 

 

Image0162

 De lengste elvene

 

 

 

 

Image0213

 Vannskillet på de forskjellige kontinentene

 I grå områder ender vannet aldri i havet.

 

 

 

 

 

Image0216

 Røde sirkler viser døde soner.

 Årsaken er forurensning med næringsmiddel fra menneskelige aktiviteter.

 Oppløst oksygen i dypt vann blir så lavt at sjødyr ikke kan overleve.

 Sorte prikker viser døde soner av ukjent størrelse.( NASA Observatory)

 

 

 

 

 

Image0217

Image0220

Image0222

Image0225

 De største innsjøene

 

 

 

Image0223

 Elver sortert etter vannføring