Your Company
 
Big Bang Galakser Stjernetåker Stjerner Meteorer/meteoritter Kometer Teleskoper Diverse
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Verdensrommet

 
 
 
 Image0168
 13,7 milliarder år siden  The big bang
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0219
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0045
 Stjerner rundt Nordpolen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0495
 Planter og stjerner  Den største i bilde en er den minste i bilde to osv.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0261
 Hubble-teleskopet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0219
 Hubble-teleskopet bygges
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0220
 Hubble-teleskopet sendes opp i bane rundt jorda i 1990.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0221
 Hubble-teleskopet oppgraderes
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0222
 Hubble-teleskopet oppgraderes
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0223
 Etter oppgraderingen ble bildene mye klarere.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0253
 En artisks tanker om hvordan en kavasar er
 Kvasarer er ekstremt sterke og fjerne aktive legemer.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0599
 En tror universet i hovedsak består av mørk energi og mørk materie (matter).
 Mindre enn 5 % av universet er vanlig materie.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0002

By Szczureq - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25394893

 Universet består i hovedsak av mørk materie.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0042
 Energi kan omdannes fra en form til en annen.
 Den kan hverken oppstå av ingenting eller tilintetgjøres.
 Den samlede energi i universet er derfor konstant.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0023
 1672 Isaac Newtons teleskop
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 Vi ser et objekt mot forskjellig bakgrunn avhengig av hvor vi beinner oss.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0041
 ET er fra en film om et romvesen.
 Figuren befinner seg i Madame Tussauds vokskabinett i  London.