Your Company
 
Sol Vind Vann Geot. Bio Gass Olje Kull Atom. Batterier Turbin,generator Bruk Mer
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Vind

 
 Image0024
 
 Image0249
 Tidligere vindmøller 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0260
 Vindturbiner
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0265
 Rotoren og generatoren 
 Mer
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BRUK
 Mer
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 File:HAWT and VAWTs in operation medium.gif
 File:Twisted Savonius wind turbine in operation@60rpm.gif
 Forskjellige vindturbiner
 Mer
 
 
 LØNNSOMHET
 

 

 

 

 

 KAPASITET

 

 

 

 

 

 

 

Image0118

 Produsenter av vindenergi

 

 

 

 

 

 

 DIVERSE

 

 

 

 

 

 

 

 OFFSHORE VIND

 

 

 

 

 

 

  NORGE

 

 

 

 

 

 

 

 Image0253
 Darrieus vindturbin
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0255
 Slik fungerer Darrieus vindturbin.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0541
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0005
 Denne vindturbinen er 5 m høyt og 3 m i diameter. 
 Den produserer 6,5 kW.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0030
 Liten vindturbin på taket
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0495
 Savonius-rotor
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0529
 Vindmølle som gir 5 kilowatt
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0256
 Vindmølle brukes til å pumpe opp vann.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0257
 Liten vindmølle lader 12 volts batterier
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Bahrain World Trade Center har tre vindturbiner mellom de to tårnene.
 Vindturbinene produserer 11-15 % av den energien tårnene trenger.
 (Til venstre: Under bygging)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0354
 Luftbåret vindgenerator

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0138
 Vortex vindturbin uten blader
 Den er avhengig av aerodynamiske fenomen som kalles virvling
 Da strømmer vinden rundt en struktur skaper et mønster av små hvirvler.
 Enkelte strukturen vil bare svinge ved spesielle frekvenser.
 Trikset er å få mer igjen ut av hver turbin ved å utvide frekvensområdet.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0253
 Vindkraft på verdensbasis
 Antatt utvikling frem til 2010
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0262
 Vindkraft i USA
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0040
 2008 USA ble ledende på vindkraft i forhold til Tyskland og Spania.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0243
 Utviklingen i bruk av vindkraft
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0066
 1996-2013 Den globale økningen i vindkraftproduksjonen

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0015
 1991-2010 Offshore vindkraft i MW i EU
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 Verdens største offshore vindfarmer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0077
  Image0075
 2005 og 2011 Økning i bruk av vindkarft
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0024
 Vindkraft i et samlet energisystem
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0005
 SKYSAILS er et registert varemerke for et selskap i Hamburg.
 En helautomatisk drage kan bidra til driften av lasteskip, store yachter og
 fisketrålere.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 En drage bidrar til å trekke skuta.
 
 Drager trekke generatorene langs en jernbanespor.

 Kinetiske energien konverteres  til elektrisitet.

 Kite-teknologien er mer effektiv og pålitelig for å generere strøm enn

 konvensjonelle vindparker.

 Målet med dette prosjektet er å påvise en produksjonsklar teknologi

 som er et konkurransedyktig alternativ til fossilt brensel.

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0031
 2010 De største produsentene av industrielle vindturbiner
 
 
 2013 Omsetningen i havvind-industrien er på vei mot 15 milliarder euro.
 
 Fred. Olsen Renewables eier Aurora vindkraft.
 Aurora vindkraft og Finnmark Kraft skal investere 2 milliarder i vindpark i Kvalsund.
 Finnmark har de beste vindressursene i Nord-Europa, sier Masvik.
 
 Danmark dekker 30% av energibehovet med fornybar kraft (mest vindmøller).
 2040 Danmark tar sikte på å ha fossilfri energiproduksjon.
 I tillegg til vind og sol vil de  fyre varmekraftverkene med biomasse.
 Mange land kan enkelt følge i Danmarks fotspor.

 2014  Prisen på strøm til danske husholdninger er pr i idag DKR 2,50 pr Kwh.

 2014 Anholt havmøllepark krever en pris på DKR 1,05 pr Kwh.

 Markedspris er for tiden DKR 0,25 pr Kwh.

 

 

 

 

 

 

 2013 21,1 prosent av strømmen i Spania fra fra vindkraft.
 2013 I EU er det  installert 117,3 GW vindkraft (pdf), tilsvarende 257 TWh.
 2013 Fornybar energi stod for 72 prosent av all ny kapasitet som ble bygget i  i EU.

 

 2013 Samlet installert effekt vindkraft i Norge var ved utgangen 811 MW.

 811MW produserte 1,9 TWh, som vil si utnyttelsesgrad på ca 27%.

 Hadde det heller vært investert i offshore vind hadde kapasitetsfaktor bikket 50 %.

 Selvkosten blir på 75 øre/KWh. Kraftkrevende industri får kraft for under 20 øre/KWh.

 

 2014 Totalt er det nå 73 havvindparker i Europa, med 7.343 MW installert effekt.

 Disse kan produsere 27 TWh elektrisitet - nok til å forsyne hele Nederland med strøm.

 

 

 Svevende vindturbin  skal operere på 300 meters høyde - over tre ganger høyere enn   tradisjonelle  

 vindturbiner i  Alaska. De genererer strøm som sendes ned til bakken med en kabel.  

 I tillegg må den stabiliseres med to sterke rep.

 Kraftverket kan flyttes dit det trengs. Det er svært rimelig å konstruere, og gir en strøm til

 1,10 kr pr kWh. Dette er halvparten av prisen til strøm fra dieselaggregater.

 

 Vindturbinene er bygd for å vare i 20 år.

 Etter 7-8 år er de investerte pengene betalt tilbake.

 

 Sjeldne jordarter

 Sjeldne jordarter trenges til vindturbiner.

 2011 Prisen på dysprosium steget fra 150 til 3000 dollar per kilo.

 

 2014 Svensk vindkraftkapasiteten er på 5.400 MW.

          Danmark har installert snaut 4.900 MW.

          2013 Vindkraft dekket 33,2 % av danskenes strømforbruk.

 2013 Tyskland installerte 2998 MW vindkraft på land.

 2013 21,1 % av strømmen kom fra vindkraft i Spania. Kull lå på 14,6 %.

 2013 Storbritannia hadde over halvparten av verdens havvindskapasitet.

           Mål 2020: 18 GW    Mål 2030: 40 GW

 Statoil og Statkraft er sikra ein garantert minstepris på 150 pund per megawattime (MWh).

( ca. 1,50 kr pr. kWh.)

 2014 Kina skal installere 18 000 MW med vindkraft.

 2014 USA Vindparker bygges  i Texas med over 8000 MW. Dette tilsvarer mer enn

 to kjernefysiske anlegg. Bruken av naturgass i kraftverk vil reduseres.

 2030 Vindparker kan generere 20 % av det amerikanske elektrisitesforbruket.

 Prisen for vindkraft i USA faller til 2,5 c kWh. 100 cent er en dollar.

 Greentech Media er et medieselskap USA som genererer forskning og nyheter på grønn

 teknologi markedet. Selskapet hevder at vindkraft blir billigere enn gass.

 

 

 

 

Image0085

 Fornybar energi kan lagres som massiv trykkluft i salthuler i Utah.

 2030 Prisen på lagret elektrisitet kan komme ned i 0,05 dollar/ kWh.

 

 2013 Utbyggingen av vindenergi økte mer enn kullenergien i Kina.

 Produksjonen var for første gang høyere enn landets kjernekraftverk.

 

 UBS: 2014 De beste nybygde vindkraften selger kraft for tilsvarende 3p / kWh før subsidier.

 Det kan hverken gass, kull eller kjernekraft matche.

 

 Energien payback time -  er den tiden det tar før et kraftverk har generert så mye energi som

 det var nødvendig for sin produksjon, transport, bygging, drift, etc ..

 For vindturbiner ca to til seks måneder, og i hvert fall betydelig mindre enn et år.

 

 2030 Vindkraft kan gi 2000 gigawatt og dekke 17-19 prosent av verdens elektrisitet ifølge

 "Global Wind Energy Outlook".

 

 Offshore vind kan realisere betydelige kostnadsreduksjoner,

 dog ikke i samme skala som for sol.

 

 APP

 Francesco Paraggio har utviklet en app med 12 000 vindparker, og viser sanntids

 produksjon for noen av vindparkene og hvor mange boliger den er nok til.

 Andre kan knipse bilder og legge til nye vindparker.

 

 NORGE

 FME (Forskningssentre for miljøvennlig energi):

 NOWITECH i Trondheim  og NORCOWE i Bergen forsker på offshore vind i Norge.

 Det gjelder nå å etablere et nasjonalt marked.

 

 2015  Statoil bygger verdens første flytende vindpark utenfor Skottland.

 Totalprisen er rundt to milliarder kroner.

 2015 Statoil selv tror Hywind skal kunne konkurrere med kjernekraft, bunnfaste vindturbiner

 og andre fornybare energikilder i områder som er egnet for flytende vindturbiner.

 Hywind kan monteres på alt fra rundt 100 til 700 meters dyp.

 

 

 

 

 

 2014 Vindinstallasjoner i verden 300 GW, solenergi 100 GW. Vind vokser godt,

 men solenergi vokser bedre.

 2014  Vindkraft økte med 51GW globalt, mest i Kina, USA, Brasil, Tyskland og India.

 2015 Økningen forventes å være 58GW - 55GW på land og 3GW offshore.

 

 

Image0124

 1997-2014 Globalt akkumulert vindkraft  I 2014 er resultatet 369,6 GW.

 2014 Kina  ledet med en ny rekord på 23 GW.

 

 Vindparker har en garantitid på 20 år, men kan vare 25 år.

 De kan vare i 40 år hvis slitte komponenter fornyes.

 

 

 

Image0115

 Greenpeace har spådd utvklingen best.

 

 2015 Tyske leger har ikke funnet noen skadelige helseeffekter av vindparker.

 

 Offshore vindturbiner må tåle stor påkjenning. De må også motstå høy fuktighet av salte sjøluft,

 kombinert med sterke UV doser fra solen. Levetiden skal helst være 25 år.

 

 USA:

 Potensiell offshore vindkapasiteten ligger innenfor 50 miles (80 km) til den amerikanske kysten

 er på 4000 GW. (Jose Zayas, kontor direktør for vind og vann Power Technologies

 Kontoret ved US Energy Department)

 Installasjon på sjøen: ca $ 175 MW.

 Installasjon på land: ca $ 85 MW.

 Kull : ca $ 90 MW.

 

 Kraftig vind er vanlig i de amerikanske prærienstatene. Klimaendringene vil trolig

 gjøre vinden enda sterkere. Økt temperatur får luften til å ekspandere, og trykket øker.

 2015 Texas hadde den største mengden installert vindkraft i produksjon.

 Den gir nok energi til å drive 3,6 millioner boliger.

 Oklahoma og Kansas var ikke langt bak - fjerde og niende plass.

 

 

 Rapporten, som ble publisert av BVG Associates og på oppdrag fra Statkraft UK, den britiske

 avdelingen av norske statseide kraftgiganten Statkraft:

 2020 Offshore vind installert etter denne tiden vil være konkurransedyktige på pris

 med nye gassanlegg. Konkrete fremskritt innen teknologi, forsyningskjeden, og politikk

 vil drive ned kostnadene for offshore vind.

 

 US Department of Energy:

 2014 Prisene for energi fra vindprosjekter falt for første gang i historien til under 2,5 c  kWh.

 Årsaken er turbiner med større produksjonskapasitet.

 Navhøyden er økt til 83 meter, og rotordiameter er økt.

 2014  $ 8,3 milliarder ble investert i 4,9 GW med ny vindkraft.

 Sysselsettingen i vindkraft er i 2014 på 73 000 arbeidere.

 

 

 2015  En god del bedrifter i Texas tilbyr gratis vindkraft om natten.

 

 2010-2015 De virkelige kostnaden for vindkraft har falt 58 %.

 Vindenergi konkurrerer nå økonomisk med naturgass.

 Gassprisene er lave nå, men de har ingen langsiktige forutsigbarheten.

 

 2020 Målet er å redusere kostnadene for vindkraft til havs med 35 %-40 %.

 

 USA

 2015 Kostnadene for vindkraft er redusert med 66 % på 6 år.

 Department of Energy:

 2030 Amerika som helhet er på vei mot å få 20 % av elektrisiteten fra vind.

 2015-2030 Jobbene innen vindkraft vil øke fra 73 000 til 380 000.

 

Image0159

 1996-2014 Vindkraft er nå den billigste energiformen på 5 kontinenter.

 

 

 2015 Vindkraft er globalt på 400 GW. (Solkraft nærmer seg 200 GW)

 

 

 

Image0197

 2015 Vindkraft for hver innbygger  Danmark er best.

 

 

 

 

 

 

Image0213

 2016 Produsenter av vindturbiner

 Golldwind, Vestas og GE ligger øverst.

 

 

 

 

Image0212

 Fosen Vind DA (Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord i Trøndelag)

 Fosen Vind DA er eid av Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power.

 Det danske selskapet Vestas skal utføre arbeidet, og samlet kraft blir 1 GW.

 Det vil bygges seks forskjellige vindparker, og prisen blir rundt  11 milliarder.

 278 vindmøller skal bygges.

 

 2020 Norges fornybarandel skal økes til 67,5 %.

 2020 Norge og Sverige skal det til sammen bygges ut 28,4 TWh ny fornybar kraft.

 Til sammenlikning brukte Danmark 33,5 TWh elektrisitet i 2014.

 

 

Image0207

 2016 Samlet investeringer i vindenergi prosjekter

 Mørke blå farge viser mer enn 10 milliarder dollar.

 2020 Vindkraft levere 10% av amerikanske elektrisitet sier AWEA.

 

 

 

Image0230

 Vind kapasiteten er totalt på 74,8 GW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 2025 Hvis havvind skal bli skikkelig stort må den være flytende. Det er få land som har

 den luksusen å ha areal hvor man kan montere fundamentene i havbunnen.

 

 

 

Image0217

(Foto: DNV GL)

 Snart kan oljeselskapene få strøm fra flytende havvind. De kan spare 3 dollar fatet.

 

 

 

 

 

Image0213

 

 2015 Verdens største vindkraftprodusenter

 

 2015 Kina sto for nesten halvparten av alle nye globale vindinstallasjoner -

 30,5 GW i følge GlobalData.

 

 

 NORGE

 Nexans fikk kontrakter på vindkabler til en milliard.

 Firmaet har fabrikker i Halden og på Rognan i Norge, og i Charleroi i Belgia.

 

 

 USA

 2015 Vindkraften økte med 32,8 % dette året, og står for 6,23 % av samlet kraft.

 (Solkraften sto for 1,01 %. Året før var solas del 0,72%.

 Naturgass økte med 6,6 %, mens kull falt med 24,2 %).

 

 Lawrence Berkeley Labs: Kontraktprisene har falt til under 2,5 cent kWh.

 

 2016 Snart kan oljeselskapene få strøm fra flytende havvind.

 De kan spare 3 dollar fatet.

 

 

 2016 En million er sysselsatt innen vindkraft globalt.

 

 

 

Image0023

 The Duke Energy Renewables Control Center:

 2015 Senteret har oversikt over mer enn 3,5 GW vind- og solkraftverk over hele USA.

 Vind- og solkraftverkene optimaliseres.

 

 Priser på offshore vind:

 Danske Dong har lagt inn et bud på € 72,7/MWh for 700MW i den nederlandske vindparken Borssele.

 2016 Det er mulig grensen på € 70/MWh blir brutt på offshore vind.

 Arbeidene er utfra en kapasitet faktor på rundt 50 %.

 

 2016 På de sentrale slettene i USA kunne det produseres 16 ganger så mye vindkraft til

 elektrisitet som den totale etterspørselen.

 

 2015 Danmark genererte 42 % av elektrisiteten fra vind.

 

 2016 Langtidssalg av vind ha falt til rundt 2 cent kWh fra 7 cent/kWh i 2009 (USA).

 

 2016 Siemens har utviklet en støysvak vindmølle inspirert av uglene.

 Det er også utviklet en en ny turbin for for steder med lav- eller middels vind.

 

 Andreas Thon Aasheim i Norwea:

 2010 Energikostnad for vindkraft var 75 øre kWh.

 2016 Energikostnad for vindkraft var 35 øre kWh.

 Norge har verdens beste forutsetninger for å produsere billig vindkraft.

 

 

 

Image0007

 General Electric Company vil kjøpe LM vindkraft av danskene.

 Det er en produsent av rotorbladene for vind-turbiner. Prisen er $ 1,65 milliarder.  

 Hvis avtalen går igjennom vil GE få kildekoden til egen produksjon av vindturbinblader. 

 

 2030 Vindkraft i verden kan nå 2110 GW. Det er nesten 20% av det globale strømforbruket.

 Samtidig skapes det 2,4 millioner nye arbeidsplasser, og CO2 utslippet reduseres med

 3,3 milliarder tonn per år. Investeringene blir  €200 milliarder.

 

 GWEC rapporten: Årlige installasjon av vindenergi i 2015 nådde 63 GW.

 2015 Den akkumulerte summen blir på rundt 433 GW.

 

 2016 Europeiske forskere har utviklet en selv- installerende offshore vindturbin.

 Den kan helt monteres på land, og trekkes ut i full lengde på havet.

 

 2016 Danske DONG Energy har installert 1000 offshore vindturbiner.

 

 2016 Aksjeeierne i spanske Gamesa ønsker at selskapet skal slå seg sammen med

 Siemens Wind Power.

 

 2016 Canada produserer mer enn 11 GW vindkraft.

 

 

 

Image0001

CREDIT: Department of Energy

 1980-2014 Pris på vindkraft og mengde produsert i USA

 

 

 Trump ønsker ikke vindturbiner utenfor golfbanen i Skottland.

 2012 Han skrev til Skottands førsteminister Alex Salmond:

 “With the reckless installation of these monsters, you will single-handedly have done

 more damage to Scotland than virtually any event in Scottish history.”

 

 2016 Regjerigen i Frankrike kunngjorde at to flytende vindturbiner skulle bygges.

 

 

 2016 Storbritannia har 5,1 GW offshore vindkraft, og 4,5 GW under bygging.

 

 

 

 

Image0002

 2016 Vind-industrien i USA sysselsetter 88 000.

 38 000 av dem er arbeidere som utvikler, konstruerer og driver vindprosjekter.

 Mange av delstatene med mye vindkraft er republikanske.

 Texas har 24 000 som arbeider med vindkraft, og Oklahoma har 7000.

 

 2025  Hvis elektisitesprisene utvikler seg som forventet vil produksjon av elektrisitet

 fra offshore vindfarmer bli lønnsomt uten subsidider.

 

 Produksjon av vindturbiner blir dominert av f.eks. Siemens, Mitsubishi-Vestas og GE.

 

 2016 Vestas har utviklet verdens største vindturbin.

 Den er 187 m høy, og har rotorblader på 80 meter. Vindturbinen er på 8 MW.

 Plasseringen er utenfor kysten til Belgia.